Utilizarea Marketingului Direct pentru Comunicarea cu Diferite Categorii de Public ale Firmei Asirom

Cuprins licență Cum descarc?

Cuprins 3
Introducere 4
Capitolul 1. Categoriile de public ale unei companii 6
1.1. Mediul de marketing 6
1.2.Mediul extern 8
1.2.1. Micromediul întreprinderii 8
1.2.2. Macromediul întreprinderii 8
1.3. Mediul intern 9
Capitolul 2. Strategii de comunicare cu diferite categorii de public 11
2.1. Publicitatea 12
2.2. Promovarea vânzărilor 13
2.3. Relaţiile publice 14
2.4. Alte mijloace de comunicare 14
Capitolul 3. Marketing direct ca formă de comunicare 16
3.1. Forme de comunicare ale marketingului direct 17
3.2. Avantajele şi dezavantajele marketingului direct ca formă de comunicare: 20
Capitolul 4. Utilizarea marketingului direct pentru comunicarea cu diferite categorii de public ale firmei Asirom 22
4.1. Descrierea firmei Asirom 22
4.2. Mijloace de comunicare 25
4.3. Mijloace de marketing direct a firmei 29
4.4. Propunere: conceperea unui mesaj de marketing direct pentru comunicarea cu o categorie de public 31
Concluzii 39
Bibliografie 43


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Marketingul direct poate fi definit ca un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente de marketing, concretizate într-un demers orientat direct, personalizat şi interactiv către consumator, urmărind generarea unei reacţii cuantificabile a acestuia şi crearea unei platforme relaţionale de marketing pe termen lung. Instrumentele utilizate de către marketingul direct sunt în bună măsură similare celor specifice marketingului „tradiţional”, similaritatea menţinându-se şi la nivelul noţiunilor şi conceptelor de bază folosite. Elementele de referinţă pentru ansamblul campaniilor de marketing direct sunt utilizarea bazelor de date, comunicarea directă cu actualul sau potenţialul consumator şi stimularea unui răspuns direct şi imediat din partea acestuia.
Marketingul direct reprezintă o alternativă la comunicarea în marketing în sens tradiţional care poate fi utilizată atât în mod independent, exclusiv, cât şi în mod complementar comunicării de marketing „tradiţionale”. 
Principalele argumente care susţin acest punct de vedere se referă la conceptul care stă la baza marketingului direct, respectiv a comunicării de marketing şi la caracteristicile modului de implementare ale activităţilor specifice acestora. 
În contextul marketingului direct, comunicarea între organizaţie şi consumatorii săi este realizată direct, fără a se recurge la intermediarii comunicaţionali (mediile de comunicare în masă – presa, radioul, televiziunea, publicitatea exterioară) sau personali (reprezentanţii de vânzări sau comerciali ai organizaţiei); chiar dacă demersurile de marketing direct nu exclud folosirea mediilor tradiţionale de comunicare, acestea folosesc preponderent medii specifice de comunicare (poşta, telefonul, Internetul etc.) pentru a transmite mesajele organizaţiei direct consumatorilor acesteia.
Implementarea campaniilor de marketing direct bazate pe conceptul de comunicare directă se traduce în adoptarea unor decizii distincte privind obiectivele urmărite, maniera de definire a ţintei de comunicare, alegerea şi utilizarea mediilor şi suporturilor de comunicare, construirea mesajelor specifice, coordonarea, controlul şi evaluarea eficienţei campaniilor specifice. 
Daca prezentul este, în mod evident, unul adaptat marketingului în sens tradiţional, viitorul va aparţine, cu siguranţă, marketingului direct. Nevoile consumatorilor, specificul acestora combinat cu dorinţa consumatorilor de a beneficia de produse şi servicii adaptate exclusiv propriilor nevoi şi modalităţilor de satisfacere a acestora, coroborate cu posibilităţile de organizare ale activităţii de producţie şi de prestare a diferitelor produse şi servicii vor impune marketingul direct ca modalitate de abordare a consumatorilor la nivelul pieţei.
În lucrarea de diplomă mi-am propus să abordez comunicarea de marketing direct cu diferite categorii de public ale firmei Asirom, tratând procesul de comunicare prin prisma mixului de comunicare.
Obiectivele pe care le-am urmărit în această lucrare au fost acelea de a observa comunicarea prin marketing direct a firmei Asirom cu categoriile de public şi în final am propus un mesaj de marketing direct supus pretestării. 
Întreaga lucrare are o structură orientată pe două direcţii: teoretică şi practică. Cea teoretică prezintă 3 capitolele strucuturate astfel: Categoriile de public ale unei companii, Strategii de comunicare cu diferite categorii de public şi Marketing direct ca formă de comunicare. În partea practică, am prezentat firma Asirom, urmărind mijloacele de comunicare ale firmei, mijloacele de marketing direct şi, în final, am facut o propunere privind conceperea unu mesaj de marketing direct cu o categorie de public, clienţii Asirom.
În capitolul I, Categoriile de public ale unei companii am facut o prezentare a mediului de marketing ţinând cont de părerile a doi specialişti Ph. Kotler şi Virgil Balaure. Am analizat atât mediul intern al firmei, cât şi mediul extern al acesteia, iar în final am enumerat pricipalele categoriile de public. 
Strategiile de comunicare cu diferite categorii de public, descrise în capitolul al II-lea al lucrării aduc în prin plan principalele componente ale comunicării (promovării) din mixul de marketing: publicitatea, promovarea vânzărilor, relaţiile publice, urmate de alte componente ale comunicării. 
În capitolul al II-lea, Marketing direct ca formă de comunicare, am pus în evidenţă comunicarea prin marketing direct a companiilor prin formele de comunicare: mailing, marketing telefonic (telemarketingul) şi mijloace de mediatizare electronice. Aici am prezentat avantajele şi dezavantajele a marketingului direct ca formă de comunicare.
Capitolul IV conţine descrierea firmei asupra căruia am analizat formele de comunicare prin marketing direct; mijloacele de comunicare unde am vorbit în ansamblu de faptul cum comunică şi cu ce comunică firma ASIROM; mijloacele de marketing direct a firmei; iar în final am facut o propunere: am conceput un mesaj de marketing direct pentru comunicarea cu clienţii.
În partea concluzivă a lucrării am făcut un scurt rezumat a tot ceea ce înseamnă marketing direct ca formă de comunicare într-o companie şi o prezentare concisă a ceea ce am realizat în partea practică a acestei lucrări.
Capitolul 1. Categoriile de public ale unei companii
1.1. Mediul de marketing
Mediul de marketing ocupă o poziţie centrală în cadrul conceptului de marketing fiind „scena” pe care evoluează „actorii şi forţele din exteriorul marketingului, care au efect asupra capacităţii managerilor de marketing de a realiza şi a întreţine tranzacţii cu clienţii vizaţi”. Mediul de marketing oferă ocazii favorabile, dar ridică şi ameninţări.
Întreprinderea trebuie să ţină cont şi să cunoască componentele şi mecanismul de funcţionare a mediului pentru a fructifica oportunităţile apărute şi pentru a evita primejdiile ivite.


Fisiere în arhivă (1):

  • Utilizarea Marketingului Direct pentru Comunicarea cu Diferite Categorii de Public ale Firmei Asirom.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!