Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

Cuprins licență

REZUMAT 4
CAPITOLUL I. INTRODUCERE 5
CAPITOLUL II. ROLUL SEMNELOR DE ORTOGRAFIE SI DE PUNCTUATIE 8
2.1. Apostroful 8
2.2. Cratima 9
2.3. Doua puncte 9
2.4. Linia de dialog 10
2.5. Linia de pauza 10
2.6. Parantezele 10
2.6.1. Parantezele rotunde 10
2.6.2. Parantezele drepte 11
2.7. Punctul 11
2.8. Punct si virgula 11
2.9. Punctele de suspensie 12
2.10. Ghilimelele 13
2.11. Semnul exclamarii 13
2.12. Semnul intrebarii 14
CAPITOLUL III. PARTICULARITATI ALE LIMBAJULUI SI CREATIVITATII SCOLARULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR 16
3.1. Particularitati ale gandirii si limbajului scolarului in invatamantul primar 16
3.2. Specificul creativitatii scolarului din invatamantul primar 20
3.3. Factorii care blocheaza creativitatea si activismul elevilor in scoala 21
3.3.1. Blocajele culturale 21
3.3.2. Blocajele metodologice 22
3.3.3. Blocajele de tip emotional 22
3.4. Profilul elevului activ si creativ 23
CAPITOLUL IV. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE - CARACTERISTICI, METODE, PRACTICI EFICIENTE 25
4.1. Invatarea interactiv - creativa 25
4.2. Strategii didactice interactive bazate pe invatarea prin colaborare si cooperare 26
4.3. Metode si tehnici interactive de grup 30
4.3.1. Metoda asaltului de idei (Brainstormingul) 31
4.3.2. Sinectica 31
4.3.3. Metoda Palariilor Ganditoare 32
4.3.4. Metoda 6-3-5. 32
4.3.5. Explozia stelara 32
4.3.6. Metoda Frisco. 33
4.3.7. Studiul de caz 33
4.3.8. Cubul. 34
4.3.9. Tehnica ciorchinelui 34
4.3.10. Cvintetul 34
4.3.11. Metoda cadranelor 35
4.4. Integrarea metodelor interactive in orele de limba si literatura romana 35
CAPITOLUL V. CERCETAREA PEDAGOGICA 39
5.1. Obiectivele si ipoteza cercetarii 39
5.2. Metodologia cercetarii 40
5.3. Instrumentele cercetarii 42
5.4. Prezentarea esantioanelor de subiecti 42
5.5. Prezentarea esantionului de continut 43
5.6. Descrierea experimentului propriu-zis 44
5.6.1. Etapa constatativa 44
5.6.2. Etapa cercetarii formative 47
5.6.3. Etapa de control 48
5.7. Sugestii metodice 49
CONCLUZII SI PROPUNERI 53
ANEXA NR. 1 55
ANEXA NR. 2 56
ANEXA NR. 3 57
ANEXA NR. 4 58
BIBLIOGRAFIE 59


Extras din licență

REZUMAT
Aceasta lucrare are ca tema ,,Utilizarea metodelor activ participative in contextul predarii semnelor de ortografie si punctuatie in invatamantul primar".
Lucrarea este structurata in doua parti. Prima parte, teoretica, fundamenteaza cea de-a doua parte, de cercetare pedagogica.
Partea teoretica este reprezentata de trei capitole, in care am tratat rolul semnelor de ortografie si punctuatie, particularitatile limbajului si ale creativitatii scolarului in invatamantul primar si strategiile didactice interactive de predare si invatare, caracteristici, metode si practici eficiente de predare si invatare.
In partea de cercetare pedagogica am propus un demers investigativ-experimental, derulat pe durata unui an scolar, respectiv, pe durata clasei a IV-a.
Demersul vizeaza investigarea in vederea determinarii nivelului de dezvoltare a creativitatii si limbajului elevilor si experimentarea unor metode si tehnici interactive de predare, prin care sa se stimuleze creativitatea elevilor.
Ipoteza de lucru urmarita de-a lungul cercetarii propuse a fost: ,,Utilizand sistematic strategiile didactice interactive, vom inregistra un salt calitativ la nivelul creativitatii si limbajului elevilor".
In cercetarea propusa am stabilit o proba scrisa (test) pentru etapa constatativa, in vederea masurarii, aprecierii nivelului de dezvoltare al creativitatii elevilor, a nivelului limbajului, a capacitatii de comunicare scrisa a elevilor, a capacitatii de a explora un text, de a aplica normele ortografice si de punctuatie in scriere.
In etapa constatativa si in etapa postexperimentala, pentru a evidentia schimbarile produse in urma etapei formative am folosit un chestionar ce cuprinde douasprezece intrebari inchise, dihotomice.
In etapa formativa se vor folosi mai multe metode interactive bazate pe munca in grupuri mici diferite, fise de lucru, diferite seturi de exercitii, teme de lucru pentru acasa. 
Pentru etapa de control am conceput o proba scrisa (test), la am tinut cont de faptul ca experimentul propus se desfasoara pe durata clasei a IV-a, a unui an scolar, urmarind sa vedem daca s-a realizat un progres la nivelul achizitiilor elevilor.
In finalul lucrarii am prezentat sugestii metodice si am formulat concluziile.
CAPITOLUL I. INTRODUCERE
Scolaritatea este apreciata ca varsta ce cuprinde o importanta experienta educationala din viata unei persoane. Pe parcursul ei se inregistreaza ritmuri pregnante in dezvoltarea individualitatii umane si unele din cele mai semnificative achizitii cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltarii sale. 
Bunul mers al procesului de invatamant si rezultatele obtinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidentiat faptul ca folosindu-se metode diferite se obtin diferente esentiale in pregatirea elevilor, ca insusirea unor noi cunostinte sau comportamente se poate realiza mai usor sau mai greu, in functie de metodele utilizate.
Metodele sunt instrumente importante aflate la dispozitia profesorului, de a caror cunostinte si utilizare depinde eficienta muncii educative. Profesorul, cunoscand varietatea metodelor, particularitatile elevilor cu care lucreaza, obiectivele pe care trebuie sa le atinga, trebuie sa actioneze pentru a-si valorifica pe deplin personalitatea, devenind el insusi un creator in materie articulare a strategiilor, metodelor si procedeelor didactice.
Antrenarea permanenta a elevilor la un efort intelectual sustinut si inarmarea acestora cu capacitati necesare unei activitati de invatare productiva reprezinta modalitatea cea mai eficienta de educare a elevilor in spiritul unei atitudini constiente si active.
Cerinta primordiala a educatiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificata bazata pe imbinarea activitatilor de invatare si de munca independenta, cu activitatile de cooperare, de invatare in grup si de munca interdependenta. Desi invatarea este eminamente o activitate proprie, tinand de efortul individual depus in intelegerea si constientizarea semnificatiilor stiintei, nu este mai putin adevarat ca relatiile interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil aparitiei si construirii invatarii personale si colective. Invatarea in grup exerseaza capacitatea de decizie si de initiativa, da o nota mai personala muncii, dar si o complementaritate mai mare aptitudinilor si talentelor, ceea ce asigura o participare mai vie, mai activa, sustinuta de foarte multe elemente de emulatie, de stimulare reciproca, de cooperare fructuoasa . Specific metodelor interactive de grup este faptul ca ele promoveaza interactiunea dintre mintile participantilor, dintre personalitatile lor, ducand la o invatare mai activa si cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determina identificarea subiectului cu situatia de invatare in care acesta este antrenat, ceea ce duce la transformarea elevului in stapanul propriei transformari si formari.


Fisiere în arhivă (1):

  • Utilizarea metodelor activ participative in contextul predarii semnelor de ortografie si punctuatie in invatamantul primar.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Beldescu, G., Ortografia in scoala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1973;
2. Bocos, M., Teoria si practica cercetarii pedagogice, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2005; 
3. Bocos, M., Instruire interactiva, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2002;
4. Cerghit, I., Metode de invatamant, Editura Polirom, Iasi, 2006;
5. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative si contemporane. Structuri, stiluri si strategii, Editura Aramis, Bucuresti, 2002;
6. Cojocariu, V. M., Educatie pentru schimbare si creativitate, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003;
7. Danciu, E. L., Strategii de invatare prin colaborare, Timisoara., 2004;
8. Drincu, S., Semne ortografice si de punctuatie in limba romana, Editura Stiintifica Enciclopedica, Bucuresti, 1983;
9. Foulquie, P., Dictionnaire de la langue pedagogique, P.U.F., Paris, 1971;
10. Ionescu, M., Demersuri creative in predare si invatare, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2000;
11. Matei, N.C., Educarea capacitatilor creatoare in procesul de invatamant, clasele I-IV, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982;
12. Neacsu, I., Metode si tehnici de invatare eficienta, Editura Militara, Bucuresti, 1990;
13. Oprea, C. L., Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2003;
14. Oprea, C. L., Strategii didactice interactive, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2007;
15. Panisoara, I. O., Comunicarea eficienta. Metode de interactiune eficienta, Editura Polirom, Iasi, 2003;
16. Petean, A., Ocolul lumii in 50 de jocuri creative, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1996;
17. Rocco, M., Creativitate si inteligenta emotionala, Editura Polirom, Iasi, 2001;
18. Rosca, Al., Creativitatea generala si specifica, Editura Academiei, Bucuresti, 1981;
19. Torrance, E. P., Guiding Creative Talent, N.J., Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1962
20. Salavastru, D., Psihologia educatiei, Editura Polirom, Iasi; 2005
21. Sternberg, R. J., Manual de creativitate, Editura Polirom, Iasi, 2005;
22. Stoica, A., Creativitatea elevilor, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1983;
23. Verza, E., Psihologia varstelor, Ciclurile vietii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997;
24. Zamfirescu, I., Contemporanul, nr. 2, 1978


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!