Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE . 7
1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice
secundare 7
1.2. Tipuri de resurse energetice secundare industriale. 8
CAPITOLUL 2. UTILIZAREA CĂLDURII SENSIBILE A CONDENSA-
TULUI ŞI A CĂLDURII LATENTE A ABURULUI UZAT .11
2.1. Importanţa colectării şi returnării condensatului .11
2.2. Bilanţul material şi termic al gospodăriei de condensat 12
2.2.1. Bilanţul material 12
2.2.2. Bilanţul termic .13
2.3. Scheme de colectare şi returnare a condensatului .15
2.3.1. Scheme deschise de colectare a condensatului 15
2.3.2. Schemele închise de colectare a condensatului .16
2.4. Scheme de utilizare a căldurii condensatului . 19
2.4.1. Recuperarea căldurii sensibile a condensatului . 19
2.4.2. Recuperarea căldurii latente a aburului rezultat din
separatoarele de abur 20
2.5. Eficienţa tehnico-economică a colectării, returnării şi recuperării
căldurii condensatului 21
2.5.1. Subansamblul consumatorilor, CTAC . 22
2.5.2. Subsistemul reţelei de transport al condensatului, CTAR . 26
2.5.3. Subansamblul sursei de căldură CTAS 27
CAPITOLUL 3. RECUPERAREA CĂLDURII DIN APA DE RĂCIRE 29
3.1. Direcţii de recuperare. . 29
3.2. Utilizarea căldurii apei de purjare a cazanelor 31
3.3. Folosirea apei de răcire pentru încălzire . 34
3.4. Utilizarea apei de răcire sub presiune la răcirea motoarelor
cu ardere internă 36
3.5. Utilizarea apei de răcire la CTE pentru creşterea peştilor .38
CAPITOLUL 4. RECUPERAREA RESURSELOR ENERGETICE
SECUNDARE ÎN INSTALAŢIILE ELECTROTERMICE . . 39
4.1. Clasificarea şi caracteristicile principale ale instalaţiilor
electrotermice . . 39
4.2. Utilizarea IET în calitate de instalaţii termotehnologice . .44
4.3. Bilanţul energetic şi caracteristicile energetice ale IET .47
4.4. Construcţiile şi parametrii principali ai IET .52
4.4.1. Cuptoare electrice cu rezistenţă . 52
4.4.2. Cuptoare cu arc electric .57
4.4.3. Cuptoare şi instalaţii inductive . .60
4.4.4. Instalaţii electrotermice speciale .66
4.5. Economia de energie în instalaţiile electrotermice .69
4.5.1. Direcţiile principale de elaborare a IET cu caracteristici
energetice performante . .69
4.5.2. Exploatarea raţională a instalaţiilor electrotermice . 72
4.5.3. Recuperarea pierderilor de energie . .73
CONCLUZII 77
BIBLIOGRAFIE . 80


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1
NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice secundare
Resursele energetice secundare (R.E.S.) reprezintă toate formele de energie ieşite dintr-un contur considerat, care permit utilizarea lor suplimentară la un potenţial interior celui din contur [1-36].
Forma energiei conţinută în R.E.S. poate fi :
- căldura sensibilă a fluidelor şi materialelor caracterizată de excesul de temperatură faţă de temperatura mediului ambiant ;
- căldura latentă dezvoltată prin condensarea vaporilor ;
- energia chimică dezvoltată prin arderea R.E.S. ;
- energia excesului de presiune a unui fluid asupra presiuii atmosferice ;
- energia mecanică rezultată din procesele de frânare ale unor maşini.
În toate cazurile, cauzele apariţiei R.E.S. sunt imperfecţiunile de natură energetică ale proceselor realizate în conturul considerat ; cu cât resursele energetice secundare sunt mai mari, cu atât randamentul procesului realizat în contur este mai redus.
Rezultă deci că, utilizarea resurselor energetice secundare trebuie făcută după ce s-au luat toate măsurile de mărire a randamentelor energetice ale proceselor realizate în conturul considerat.
Importanţa utilizării resurselor energetice secundare constă în :
- economia de energie şi în final de combustibil realizată direct la nivelul procesului sau agregatului tehnologic ;
- economia de energie realizată indirect prin reducerea pierderilor aferente extracţiei şi transportului combustibilului până la conturul unde se utilizează resurse energetice secundare ;
- economia de mijloace materiale şi de muncă socială pentru extracţia şi transportul combustibilului ;
- îmbunătăţirea indicilor tehnico-economici (productivitate, preţ de cost al produsului finit) ai proceselor sau agregatelor tehnologice.
1.2. Tipuri de resurse energetice secundare industriale
După forma de energie utilizată ele sunt :
a) Resurse energetice secundare combustibile :
- gaze de ardere rezultate din procesele pirotehnologice de la furnale, cocserii, convertizoare ,cubilouri , rafinării, minele de cărbune ;
- leşii din industria celulozei şi hârtiei ;
- deşeuri lemnoase sub formă de cioturi, rumeguş, surcele ;
- deşeuri combustibile rezultate din industria chimică ;
- deşeuri ale produselor agricole ;


Fisiere în arhivă (12):

 • Utilizarea Resurselor Energetice Secundare in Sistemele Termoenergetice
  • Bibliografie.doc
  • Cap1.doc
  • Cap2.doc
  • Cap3.doc
  • Cap4a.doc
  • Cap4b.doc
  • Cap4c.doc
  • Concluzii.doc
  • Cuprins.doc
  • Foaie_titlu.doc
  • Introducere.doc
  • Rezumat.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!