Utilizarea tehnologiilor informaționale în scopul informatizării

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
Capitolul 1 - Delimitări conceptuale cu privire la Analiza economico-financiară a întreprinderii . 4
1.1 Necesitatea și rolul analizei economico-financiară 5
1.2 Conținutul și tipologia analizei economico-financiare .. 6
1.2.1 Conținutul procesului de analiză economico-financiară . 6
1.2.2 Tipologia analizei economico - financiare .. 9
1.3 Obiectivele și etapele procesului de analiză economico-financiară 11
1.3.1 Obiectivele procesului de analiză .. 11
1.3.2 Etapele procesului de analiză economico - financiară .. 13
1.4 Utilizatorii informațiilor analizei economico - financiare ... 14
Capitolul II - Tehnologii informaționale utilizate la nivelul întreprinderii .. 16
2.1 Evoluția și rolul tehnologiilor informaționale în mediul organizațional . 16
2.2 Studiul soluțiilor existente pentru informatizarea contabilității ... 18
2.2.1 Produse integrate ... 19
2.2.2 Produse generalizate .. 22
2.3 Posibiliăți de informatizare a analizei economico-financiare .. 24
2.3.1 Programe de calcul tabelar 24
2.3.2 Sisteme de gestiune a bazelor de date ... 25
2.3.3 Limbaje de programare . 27
Capitolul III - Studiu de caz privind calculul și interpretarea indicatorilor speficici analizei economico-financiare cu ajutorul Microsoft Excel .. 28
3.1 Analiza indicatorilor financiari 28
3.2 Concluzii și propuneri .. 35
Bibliografie ... 37
Anexa nr.1 39


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Prin elaborarea acestei lucrări mi-am propus să evidențiez impactul tehonologiilor moderne în alcătuirea analizelor economico-financiare la nivelul întreprinderilor, atât la modul teoretic, cât și practic. Totodată, voi prezenta noțiuni ale analizei performanței și poziției entităților economice - domeniu destul de vast și cu abordări multiple în literatura de specialitate. Accentul cade pe importanța pe care o are analiza economico-financiară în prezentarea situației unei întreprinderi, în luarea deciziilor, dar și rolul care îl au tehnologiile informaționale moderne în determinarea indicatorilor economico-financiari pe baza situațiilor financiare.
În primul capitol, doresc să evidențiez principalele concepte care stau la baza analizei financiare, precum și delimitarea acestora. De asemenea, voi specifica de ce este necesară analiza economico-financiară în cadrul unei întreprinderi, precum și rolul acesteia. Am considerat necesar să aduc în prim plan și aspecte privind conținutul procesului de analiză financiară și etapele în baza cărora se desfășoară acesta.
Spre finalul acestui capitol voi prezenta principalele tipuri de analiza economico-financiară precum și principalii utilizatări ai acestor informații.
Prin conținutul capitolul al doilea, voi urmări evoluția și rolul tehnologiilor moderne în mediul organizațional, precum și rolul acestora în contabilitate. În continuarea capitolului voi prezenta o serie de soluții software existente pentru infromatizarea contabilității. De asemenea, mă voi axa pe o serie de instrumente pentru informatizarea analizei economico-financiare prin precizarea mai multor programe de calcul tabelar, sisteme de gestiune a bazelor de date și limbaje de programare.
Ultimul capitol al prezentei lucări conține un studiu de caz privind determinarea principalelor grupe de indicatori financiari. Pentru a realiza acest studiu voi utiliza bilanțul și contul de profit și pierdere al unei întreprinderi pe o perioadă determinată de timp, respectiv trei ani. Tot aici, pentru calculul și interpreatrea indicatorilor voi arăta beneficiile oferite de programul Microsoft Excel prin ultilizarea funcției de căutare Vlookup și a funcției IF. Ulterior voi prezenta detaliat rezultatele obținute sub forma graficelor de tip bar.
Capitolul 1 - Delimitări conceptuale cu privire la Analiza economico-financiară a întreprinderii
Conform Dicționarului explicativ al limbii române1, a analiza înseamnă „a cerceta un fenomen, un întreg, examinând fiecare element în parte din diferite puncte de vedere”.
O altă definiție acordată analizei de către literatura de specialitate ar fi, că aceasta „reprezintă o modalitate de cercetare care constă în descompunerea unui întreg în elementele sale componente, identificând totodată factorii, cauzele și condițiile care l-au generat”2. Strict legat de analiza economico-financiară se observă că analiza este compusă din analiza economică și analiza financiară.
Despre analiza economică3 putem afirma că a luat naștere o dată cu apariția evidenței economice și a evoluat o dată cu dezvoltarea și diversificarea activității agenților economici. Aceasta se studiază ca disciplină separată și oferă răspunsuri la diferite probleme, cum ar fi determinarea rezultatului economic al unei întreprinderi, dar și gradul de eficiență a activităților acesteia.
Prin analiza financiară4 se înțelege totalitatea conceptelor, metodelor și instrumentelor utilizate pentru a putea aprecia poziția financiară, riscurile și performanța unei întreprinderi pe baza informațiilor extrase din documentele financiar - contabile, anexe la bilanțul contabil. Totodată, analiza financiară participă la formularea diagnosticului unei întreprinderi prin efectuarea controalelor și evaluarea activității acestora.
Putem afirma faptul că, analiza financiară, în calitate de componentă a analizei economico-financiară, contribuie la analiza informațiilor cu caracter financiar iar rapoartele ce le generează permit luarea deciziilor mult mai rapid în cadrul unei întreprinderi.
Astăzi, analiza financiară este indispensabilă tuturor întreprinderilor, indiferent de domeniul de activitate, deoarece joacă un rol important în procesul decizional și oferă acestora informații despre cum poate fi realizată mai bine gestiunea financiară, astfel încât să conducă la atingerea obiectivelor strategice.
Literatura de specialitate definește analiza economico-financiară ca fiind „un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee și instrumente care asigură tratarea informațiilor interne și externe, în vederea formulării unei aprecieri pertinente referitoare la situația economico-financiară
a unei întreprinderi, identificarea factorilor, cauzelor și condițiilor care au determinat-o, precum și a rezervelor interne de îmbunătățire a acesteia, din punctul de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale și financiare”5.
Analiza economico-financiară a întreprinderii prezintă activități economice din punct de vedere al rezultatelor obținute de către aceasta, prin care se pot identifica și adăuga concluzii în urma unor rezultate analizate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Utilizarea tehnologiilor informationale in scopul informatizarii.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Cărți și volume:
1. Airinei, D., Grama, A., Fotache, D., Georgescu, M., Munteanu, A., Dospinescu, O., Popescul, D., Păvăloaia, V., D., Tehnologii informaționale aplicate în organizații, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014
2. Andone, I., Tabără, N., Contabilitate, tehnologie și competitivitate, Editura Academiei Române, București, 2006
3. Bondoc, M., D., Analiza performanței entității economice
4. Dr.Kris Jamsa, Lars Klender, Manual fundamental de programare în C și C++, Editura Teora, București, 1999
5. Herbert, Schildt, C#, Editura Teora, București, 2002
6. Hurbean, Luminița., Păvăloaia, V., D., Fotache, D., Platforme integrate pentru afaceri. ERP, Editura Economică, București , 2013
7. Meșniță, G., Sistemele informaționale contabile în contextul globalizării, Editura Junimea, Iași, 2002
8. Militaru, GH., Sisteme informatice pentru management, Ed. BIC ALL, București, 2004
9. Mironiuc, M., Analiza economico-financiară. Elemente teoretico-metodologice și aplicații, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006
10. Oprea, D., Meșniță, G., Dumitru, F., Analiza sistemelor infromaționale, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași , 2005
11. Păvăloaia, V., D., Integrarea tehnologiilor informaționale în analiza economico-financiară, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2008,
12. Păvăloaia, W., Paraschivescu, M., D., Olaru, G., D., Radu, F., Analiză economico-financiară - studii de caz, Editura Tehnopress, Iași, 2006
13. Rizescu, M., G., Tehnologii informaționale integrative si colaborative in contabilitate, Editura Didactică și pedagogică, București, 2010
14. Spătaru, L., Analiza economico-financiară. Instrument al managementului
15. Tănasă, Ș., Andrei, Ș., Olaru, C., Java - de la 0 la expert, ed. a II-a ,Editura Polirom, Iași, 2007
16. Vâlceanu, Gh., Robu, V., Georgescu, N., Analiza economico-financiară, Ed. a II-a, Editura Economică, București, 2005
Site-uri web:
17.*** Dicționar explicativ al limbii române - http://dexonline.ro
18. *** http://ro.wikipedia.org/wiki/ARPANET
19. *** http://www.soft-erp.ro/index.html
20. *** http://ebs.ro/solutii/clarvision-erp/
38
21. *** http://www.seniorerp.ro/erp/
22. *** http://www.nexusmedia.ro/produse.php?id=9
23. *** http://www.cometa.ro
24. *** http://www.winmentor.ro/produse.php
25. *** http://www.ciel.ro
26. *** http://www.sagasoft.ro
27. *** http://accessoft.ro/cms/
28. *** http://www.softworks.ro/contabilitate.html
29. *** http://www.dorsoft.com/soft-contabilitate
30. *** http://products.office.com/ro-ro/Excel
31. *** http://en.wikipedia.org/wiki/VisiCalc
32. *** http://en.wikipedia.org/wiki/Quattro_Pro
33. *** http://www.oracle.com/ro/database/overview/index.html


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!