Uzucapiunea - Mod originar de dobandire a dreptului de proprietate

Cuprins licenta Cum descarc?

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 4
CAPITOLUL 1 8
ISTORICUL, REGLEMENTAREA IN DREPTUL ROMANESC SI COMPARAT SI JUSTIFICAREA INSTITUTIEI PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE 8
1.1. Evolutia reglementarii prescriptiei achizitive 8
1.1.1. Prescriptia achizitiva in dreptul roman 8
1.1.2. Uzucapiunea in vechiul drept romanesc si in Codul Civil 11
1.1.3. Uzucapiunea dupa Codul civil austriac si dreptul cutumiar maghiar 12
1.2. Unele referiri la uzucapiune, in cazul succesiunii legilor in timp 13
1.2.1. Uzucapiunea inceputa inainte de 15 septembrie 1943 13
1.2.2. Uzucapiunea inceputa in perioada 15 septembrie 1943 -  12 iulie 1947 13
1.2.3. Uzucapiunile incepute dupa 12 iulie 1947 13
1.2.4. Uzucapiunea sub incidenta Legilor nr. 58 si 59 din 1947 14
1.3. Utilitatea si justificarea institutiei 14
1.4. Prescriptia achizitiva si prescriptia extinctiva 15
CAPITOLUL 2 16
POSESIA -  CONDITIE GENERALA A UZUCAPIUNII 16
2.1. Notiune 16
2.2. Caracterele posesiei 17
Aceste caractere se exprima in urmatoarele reguli: 17
2.3. Elementele posesiei 17
2.3.1. Consideratiuni generale 17
2.3.2. Elementul material - corpus 18
2.3.3. Elementul intentional -  animus 18
2.4. Viciile posesiei 19
2.4.1. Discontinuitatea posesiei 20
2.4.2. Violenta 21
2.4.3. Clandestinitatea 21
2.4.4. Precaritatea 22
2.5. Posesia, conditie esentiala a uzucapiunii 23
CAPITOLUL 3 26
UZUCAPIUNEA IN CODUL CIVIL ROMAN 26
3.1. Domeniul de aplicare al uzucapiunii 26
3.2. Felurile uzucapiunii 28
3.2.1 Uzucapiunea de 30 de ani 28
3.2.2. Uzucapiunea de 10 pana la 20 de ani 29
3.3.Calculul termenelor de prescriptie achizitiva 33
3.3.1. Inceputul si sfarsitul termenelor de prescriptie achizitiva 33
3.3.2. Intreruperea termenului de prescriptie achizitiva 34
3.3.3. Suspendarea cursului prescriptiei achizitive 36
3.3.4. Jonctiunea posesiilor 37
3.4.Efectele uzucapiunii 39
CAPITOLUL 4 41
UZUCAPIUNEA IN SISTEMUL DE CARTE FUNCIARA 41
4.1. Scurt istoric 41
4.2. Uzucapiunea tabulara 42
4.3. Uzucapiunea extratabulara 45
CAPITOLUL 5 48
UZUCAPIUNEA IN CONTRA CARTII FUNCIARE 48
5.1. Domeniul de aplicare a prescriptiei prevazuta de art. 28 din Decretul lege nr. 115/1938 48
5.2. Conditiile uzucapiunii impotriva cartii funciare 49
5.2.1. Decesul sau renuntarea titularului inscris 49
5.2.2. Exercitarea unei posesii utile 50
5.2.3. Implinirea termenului de 20 de ani 51
5.3. Efectele uzucapiunii de 20 de ani 52
5.3.1. Dreptul de a invoca uzucapiunea 52
5.3.2. Procedura de inscriere a dreptului 52
5.3.3. Caracterul constitutiv al inscrierii 55
CAPITOLUL 6 58
UZUCAPIUNEA IN SISTEMUL LEGII NR. 7/1996 58
CAPITOLUL 7 59
UZUCAPIUNEA IN SISTEMUL NOULUI COD CIVIL 59
Corelativ, dreptul de proprietate privata se stinge prin pieirea bunului, dar nu se stinge prin nefolosire. El poate fi insa dobandit de catre o alta persoana prin uzucapiune sau intr-un alt mod, in cazurile si conditiile anume determinate de lege. 61
CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 67


Extras din licenta Cum descarc?

CONSIDERATII INTRODUCTIVE
Prezenta lucrare de licenta " Uzucapiunea mod originar de dobandire a dreptului de proprietate" este structurata in sapte capitole care trateaza probleme de interes cu privire la titlul temei.
Capitolul 1 intitulat "Istoricul, reglementarea in dreptul romanesc si comparat si justificarea institutiei prescriptiei achizitive", trateaza importanta si necesitatea prescriptiei achizitive in dreptul roman, trateaza institutia uzucapiunii in vechiul drept romanesc, in Codul Civil Roman, in codul civil austriac si in dreptul cutumiar maghiar; coduri ce au avut o influenta pregnanta de-a lungul timpului in instantele de pe teritoriul tarii noastre. In acest prim capitol facem referire la uzucapiune in diferite perioade de timp in cadrul unor regimuri politice si a unor factori externi puternici din punct de vedere decizional. Am tratat uzucapiunea inceputa inainte de 15 septembrie 1943; uzucapiunea inceputa in perioada 15 septembrie -  12 iulie 1947, uzucapiunile incepute dupa data de 12 iulie 1947 si nu in ultimul rand uzucapiunea sub incidenta legilor nr. 58 si 59 din 1947. Capitolul I in incheiere trateaza utilitatea si justificarea institutiei si prescriptia achizitiva si prescriptia extinctiva.
Capitolul 2 poarta denumirea de "Posesia - conditie generala a uzucapiunii" si prezinta notiunea de posesie, caracterele ei, elementele constitutive ale unei posesii; elementul material si elementul intentional; viciile posesiei, discontinuitatea posesiei, violenta, clandestinitatea si precaritatea. Posesia fiind cea mai importanta si mai vitala conditie a uzucapiunii, merita o atentie deosebita. In acest capitol surprindem definitiile posesiei din Codul Civil Roman inca de pe timpul cand posesia era considerata doar a fi o simpla detinere a unui lucru. Viciile posesiei prezinta importanta deoarece in prezenta acestora uzucapiunea nu-si mai produce efectele juridice. Pentru a produce efecte juridice, posesia trebuie sa fie utila, adica sa aiba unele calitati sau sa fie lipsita de vicii. Calitatile sunt: o posesie continua, neintrerupta, netulburata, publica, sub nume de proprietar. Viciile posesiei fiind discontinuitatea, violenta, clandestinitatea si precaritatea; precaritatea fiind mai mult decat un viciu al posesiei, lipsind elementul subiectiv, adica intentional. Fara insasi posesia bunului nu putem vorbi de uzucapiune, de aceea acest capitol are o importanta deosebita in demersul nostru cu aceasta lucrare.
Capitolul 3 denumit generic "Uzucapiunea in codul civil roman" trateaza notiunea si domeniul de aplicare al uzucapiunii, felurile sale, calculul termenelor de prescriptie achizitiva, inceputul si sfarsitul termenelor de prescriptie achizitiva; cat si intreruperea termenului de prescriptie achizitiva. Mai avem tratat suspendarea cursului prescriptiei achizitive cat si jonctiunea posesiilor. Efectele uzucapiunii sunt de interes general deoarece ele modifica intreaga stare juridica atat a bunului mobil sau imobil uzucapat cat si a proprietarului decazut din drepturi pentru dezinteresul asupra lucrului propriu; in conditiile legii.
Conditie ca un bun sa poata fi uzucapat este ca bunul sa se afle in circuitul civil, adica sa nu fi fost declarat inalienabil. Bunurile care fac parte din domeniul public nu vor putea fi dobandite prin uzucapiune. Anterior perioadei incepute din 1945 si pana in 1989, uzucapiunea era unul din modurile esentiale de dobandire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale principale. Incepand de la intrarea in vigoare a Legilor 58/1974 si 59/1974, instanta suprema a hotarat ca dreptul de proprietate asupra terenurilor nu mai poate fi dobandit prin uzucapiune. Codul civil roman reglementa doua forme de prescriptii achizitive: una generala, de drept comun pentru implinirea careia nu era necesara decat o posesie obisnuita exercitata pe durata a 30 de ani (art. 1890-1894), si cea de a doua speciala, pentru care termenul era redus la 10 pana la 20 de ani (art. 1895-1899), avand in vedere calitatile cerute posesiei, respectiv de a fi fost exercitata in temeiul unui just titlu si cu buna credinta.
Efectul principal al uzucapiunii este ca posesorul dobandeste dreptul de proprietate, sau dupa caz, devine titularul unui alt drept real. Uzucapiunea conduce la respingerea unei actiuni in revendicare a fostului proprietar. Din acest punct de vedre, uzucapiunea apare ca o sanctiune a neglijentei fostului proprietar care s-a dezinteresat de bunul sau, chiar daca actiunea in revendicare cu privire la bunuri imobile este imprescriptibila.
Capitolul 4, denumit generic "Uzucapiunea in sistemul de carte funciara", trateaza notiunea de carte funciara, uzucapiunea tabulara si uzucapiunea extratabulara. Publicitatea prin cartile funciare se aplica in Transilvania, Banat si Bucovina; deoarece din punct de vedere istoric evolutia legislativa s-a prezentat astfel: incepand cu 22 iunie 1943, prin Legea nr. 389/1943, a fost extinsa aplicarea Codului civil roman si in Transilvania, fiind scoase din vigoare Codul civil austriac si legile maghiare. In Nordul Transilvaniei care fusese rapit Romaniei prin Dictatul de la Viena in 1940, extinderea legislatiei romanesti a avut loc prin Legea nr. 260/1945. In sistemul legislatiei maghiare uzucapiunea era de 32 de ani, iar in conditiile Codului civil austriac de 30 de ani. Uzucapiunea opera de plin drept, fara intabulare la cartea funciara.
In Bucovina uzucapiunile incepute si implinite inainte de 1938 au fost guvernate de Codul civil austriac, iar cele incepute inainte de aceasta data si implinite dupa 15 octombrie 1938, trebuiau sa indeplineasca cerintele Codului civil austriac si Codului civil roman.


Fisiere in arhiva (1):

  • Uzucapiunea - Mod originar de dobandire a dreptului de proprietate.docx

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I. Tratate, cursuri universitare
1. Birsan, Corneliu (2001). Drept civil. Drepturi reale principale. Bucuresti: All Beck.
1. Boar, Ana (1999). Uzucapiunea, prescriptia, posesia si publicitatea drepturilor reale, Bucuresti: Lumina Lex.
2. Cantacuzino, Matei (1921). Elementele dreptului civil roman, Bucuresti: Cartea Romaneasca.
3. Carbonnier, J.(1983). Droit civil. Les biens, tom 3, Paris: Presses Universitaries de France, ed. a XI-a.
4. Catuneanu, I. C.(1927). Curs elementar de drept roman, Bucuresti: Cartea Romaneasca.
5. Costin, Mircea (1982). Marile institutii ale dreptului civil roman, Cluj-Napoca: Dacia.
6. Codul Civil General Austriac (1921), traducere de Ioan, Corjescu, Bucuresti: Imprimeria statului. 
7. Dimitrie, Alexandresco (1962). Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman, Atelierele grafice Socec, Tomul III, Partea I, Cartea II, Titlul II, Capitolul I.
8. Dimitrie, Alexandresco (1909). Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman, vol IX, Bucuresti: Arhivele grafice Socec.
9. Fekete, Gh., Zinveliu, Ion (1969). Drept civil. Drepturi reale, Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica.
10. Gherasim, Dimitrie (1986). Teoria generala a posesiei in dreptul civil roman, Bucuresti: Academiei.
11. Hamangiu, Constantin, Rosetti-Balanescu, Ion, Baicoianu, Alexandru (2002). Tratat de drept civil roman, Bucuresti: All Beck.
12. Hamangiu, Constantin, Georgean, Nicolae (1930). Codul civil adnotat vol XI, Bucuresti: Arhivele grafice Socec.
13. Hanga, Vladimir (1978). Drept privat roman, Bucuresti: Editura didactica si pedagogica.
14. Ionascu, Traian, Bradeanu, Salvator (1978). Drepturile reale principale in Republica Socialista Romania, Bucuresti: Academiei.
15. Ionascu, Traian, Bradeanu, Salvator (1979). Drepturile reale principale, Bucuresti: Academiei.
16. Ionascu, Traian (1942). Ideea de aparenta si rolul sau in dreptul civil roman modern, Bucuresti.
17. Lucian, Ioan (1997). Drepturi reale, Brasov: Omnia-Uni.
18. Lutescu, G.N. (1947). Teoria generala a drepturilor reale, Bucuresti. 
19. Molcut, Emil, Oancea, Dan(1993). Drept roman, Bucuresti:Casa de editura si presa ,,Sansa" SRL.
20. Mihuta Ioan (1976). Repertoriu de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Suprem si a altor instante, pe anii 1969-1975, Bucuresti: Stiintifica si Enciclopedica.
21. Mihuta, Ioan (1992) Culegere de practica judiciara civila pe anul 1991, Tribunalul Municipiului Bucuresti, Bucuresti: Sansa S.R.L.
22. Muresan, Mircea, J. Kocsis(1995). Drept civil. Succesiunile. - privire sintetica -, Cluj-Napoca: Cordial Lex.
23. Planiol, M., Ripert, G. (1952). Droit civil francais, tom III, Les biens, Paris: Librarie Generale de Droit et Jurisprudence.
24. Pop, Liviu (1993). Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, vol. II, Iasi: Ed. Fundatiei ,,Chemarea".
25. Pop, Liviu (1987). Teoria generala a drepturilor reale, Universitatea din Cluj-Napoca.
26. Pop, Liviu (1996). Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale, Bucuresti: Lumina Lex.
27. Romosan, Ioan, P.(1996). Drept civil,.Drepturile reale, Oradea: Imprimeria de Vest.
28. Ripert, G.(1949). La regle morale dans les obligations civiles, Paris: Librarie Generale de Droit et Jurisprudence.
29. Turuianu, Cristina, Turuianu, Corneliu (1998). Practica judiciara adnotata, Bucuresti : All Beck.
30. Safta-Romano, Eugeniu (1993). Dreptul de proprietate privata si publica in Romania, Iasi: Graphix.
31. Statescu, Constantin, Birsan, Corneliu (1980). Teoria generala a drepturilor reale, Universitatea Bucuresti.
32. Statescu, Constantin, Birsan, Corneliu (1992). Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Bucuresti: ALL.
33. Tomulescu, Constantin, Stefan (1973). Drept privat roman, Bucuresti: Tipografia Universitatii.
34. Toader, Camelia, Nicolae, Marian, Popescu, Rasvan, Dumitrache Bogdan (2004). Institutii de drept civil. Curs selectiv pentru licenta, Bucuresti: Universul Juridic.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!