Valoarea istorico-literară a umaniștilor români

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.
Capitolul I. Formarea şi evoluţia umanismului românesc.
1.1.Semnificaţia mişcării umaniste în cultura română.
1.2.Cadrul social, politic şi cultural specific Moldovei sec. al XVII-lea .
1.3.Contribuţia cronicarilor la formarea umanismului românesc.
Note bibliografice.
Capitolul II. Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Ion Neculce, Miron Costin.
2.1. Viziunea cronicarilor asupra istoriei.
2.2. Literatura istoriografcă. Cronicarii moldoveni.
2.3.Contribuţia cronicarilor la dezvoltarea limbii şi literaturii române.
2.4. Arta portretului şi a naraţiunii în opera cronicarilor moldoveni.
Proiect didactic.
Aspecte critice.
Note bibliografice.
Concluzii.
Bibliografia.


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Obiectul cercetat. Ne-am propus în următoarele pagini să cercetăm subiectul Valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce. Justificarea alegerii subiectului. Am ales acest subiect, deoarece am interes faţă de particularităţile umanismului românesc şi reprezentanţii lui, fiindcă trăsătura fundamentală a umanismului românesc constă în redescoperirea rădăcinilor noastre istorice şi în afirmarea originii latine a limbii şi a poporului român, iar umaniştii au fost acei, care au deschis noi orizonturi culturale, s-au opus autorităţii absolute a bisericii şi au fisurat astfel blocul dogmelor religioase, promovînd imagini deferite faţă de cele ale bisericii asupra omului şi a istoriei, propunînd imagini raţionale despre lume. 
În al doilea rînd, am ales acest subiect pentru că cele mai voloroase scrieri istoriografice aparţin umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce pentru că operele lor sunt integrate în tezaurul culturii naţionale, unde putem mereu să ne întoarcem şi să găsim ceva ajutător vremurilor noastre, căci sunt ca nişte reflectări în oglindă a spiritului românesc, chiar dacă suntem într-o continuă schimbare, ele, totuşi, mereu rămîn, străjuind de-a lungul veacurilor. 
Actualitatea temei. Studiind subiectul respectiv, putem afirma că este actual, pentru că umanismul a influenţat în mod hotărîtor viaţa poporului prin reprezentanţii săi: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. Totodată, ei sînt printre primii care au afirmat, răspicat originea latină a poporului român şi a limbii şi trebuie apreciaţi pentru preţuirea ce au acordat-o omului, pentru elogiul adus cunoaşterii, culturii, educaţiei, învăţăturii, pentru interesul faţă de viaţa morală, şi practică, pentru cunoaşterea şi interpretarea raţională a naturii şi a istoriei, pentru problemele sociale, istorice, politice. 
Problema cercetării. Este de a cerceta semnificaţia mişcării umaniste în cultura română şi de a descoperi valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce. 
Obiectivul principal. Obiectivul principal ale tezei îl constituie studierea contribuţiilor cronicarilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce la dezvoltarea limbii şi literaturii române, precum şi valoarea istorico-literară. Obiectivele propuse. Pentru cercetatrea subiectului ne-am propus următoarele obiective:
• să studiem formarea şi evoluţia umanismului românesc
• să analizăm semnificaţia mişcării umaniste în cultura română; 
• să identificăm cadrul social, politic şi cultural specific Moldovei sec. al XVII-lea;
• să demonstrăm contribuţia cronicarilor la formarea umanismului românesc;
• să abordăm valoarea istorico-literară a umaniştilor Grigore Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce;
• să evedenţiem viziunea cronicarilor asupra istoriei;
• să cercetăm literatura istoriografică;
• să valorificăm contribuţia cronicarilor la dezvoltarea limbii şi literaturii române;
• să investigăm arta portretului şi a naraţiunii în opera cronicarilor moldoveni. 
Epistemologia cercetării. Pentru a realiza o teză reuşită s-au utilizat diverse surse ştiintifice apărute în diverse perioade de timp: Călinescu G., Istoria literaturii române de la origini pînă la prezent, Editura Minerva, Bucureşti, 1982.; Negrici Eugen Naraţiunea în cronocile lui Grigore Ureche şi Miron Costin, Editura Minerva, Bucureşti,1972. ; ”Letopiseţul Ţării Moldovei pînă la Aron Vodă”, Editura Societatea anonimă, Bucureşti, 1961. Metode de cercetare. Prin utilizare metodelor: selectarea, sinteza, analiza pe text, comparaţia, observaţia, deducţia, inducţia, metoda fenomenologică, s-a reuşit tratarea unor adevăruri revelatorii ale subiectului propus. Metodele au fost utilizate în bloc, avînd obiectivul de a studia, analiza şi demonstra idei, opinii, curente, teorii referitoare la cercetare valorilor istorico-literare a umaniştilor români.


Fisiere în arhivă (1):

  • Valoarea Istorico-Literara a Umanistilor Romani.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandrescu Emil, ” Analize şi sinteze de literatură română”, Editura Moldova, Iaşi, 1995, 396 pagini
2. Bărboi C., ” Limba şi literatura română”, Editura Recif, Bucureşti, 1992, 445 pagini
3. Cantemir Dimitrie, ”Descrierea Moldovei”, Editura Minerva, Bucureşti, 1981, 343 pagini
4. Cartojan Nicolae, ” Istoria literaturii române vechi”, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, 590 pagini
5. Cazacu Boris, Pagini de limba şi literatura româna veche, Editura Tineretului, Bucureşti, 1964, 284 pagini
6. Călinescu G., ”Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, 1033 pagini
7. Costin Miron, Neculce Ion, Editura:Casa Editorială ODEON , Bucureşti, 2001, p 257 pagini
8. Costin Miron, Neculce Ion. Cronicari, Editura s.n., Bucureşti, 2001, p 116 pagini
9. Costin Miron, Opere, vol. I, Editura pentru literatura, Bucureşti , 1965, 324 pagini
10. Costin Miron,”Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace”, Editura de Stat pentru Literatura şi Arta, Bucureşti, 1958, 531 pagini
11. Constantinov Valentin, „Ţara Românească şi Ţara Moldovei în timpul domniilor lui Radu Mihnea”, Editura Ed. Universităţii ” Al. Cuza”, Iaşi, 2007, 394 pagini
12. Contacuzino Constantin, ”Istoria Ţării româneşti”, Editura Litera, Chişinău, 1997, 288 pagini
13. Iorga Nicolae, ”Locul românilor în istoria universală”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, 510 pagini
14. Keith Hitchins, România (1866-1947), Editura Humanitas, Bucureşti, 573 pagini
15. Lovinescu Eugen, ”Istoria civilizaţiei române moderne”, Editura Minerva Bucureşti, 1997, 377 pagini
16. ”Letopiseţul Ţării Moldovei pînă la Aron Vodă” Editura Societatea anonimă, Bucureşti, 1916, 158 pagini
17. Mateevici A., ”Limba noastră”, Editura Cartea moldovenească, Chişinău, 1963, 8 pagini
18. Monolescu Nicolai, ” Istoria critică a literaturii române”, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997, 311 pagini
19. Monolescu N., ”Istoria critică a literaturii române”, Editura paralela 45, Piteşti, 2008, 1526 pagini
20. Neculce Ion, ”Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija Vodă pînă la Constantin Mavrocordat”, Editura 100+1 Gramar, Bucureşti, 1997, p. 184 pagini
21. Neculce Ion, Costin Miron, ”Limba şi literatura medievală românească”, Editura Multumedia, Arad, 1997, 252 pagini
22. Neculce Ion ”O samă de cuvinte”Editura Tineretului, Bucureşti, 1968, 232 pagini
23. Neculce Ion, Procopovici, Al., ” Cronica lui Ion Neculce”, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1932, 256 pagini
24. Negrici Eugen, ”Naraţiunea în cronicile lui Grigore Ureche şi Miron Costin”, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, 348 pagini
25. Piru Al. ”Istoria literaturii române de la început pînă azi”, Editura Univers, Bucureşti, 1981, 582 pagini
26. Puşcariu Sextil ”Istoria literaturii române: Epoca veche”, Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, 267 pagini
27. Rosetti Al, ” Istoria limbii române”, Editura: Fundaţia pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1938, 219 pagini
28. Rotaru Ion „Literatura română veche”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, 368 pagini
29. Sorohan Elvira „ Cartea cronicilor”, Editura Junimea, Iaşi, 1986, 616 pagini
30. Ureche Grigore, ”Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dragoş Vodă pînă la Aron Vodă” Editura Tineretului, Bucureşti, 1961, 128 pagini
31. Veciu Dimitru, „Ureche Grigore”, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, 422 pagini 
32. Ureche Grigore, Neculce Ion, Costin Miron ” Letopiseşul Ţării Moldovei”, Editura Cartea Moldovei, Chişinău, 2007, 272 pagini
Pagini web: 
1. http://www.referat.ro/ accesat pe 12.02.2013
2. http://www.scrigroup.com/istorie-politica/istorie/Viziunea-cronicarilor-asupra-i63335.php accesat pe 4.04.2013 
3. Wikipedia.com accesat pe 16.04.2013 
4. http://dexonline.ro/ accesat pe 30.03.2013


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!