Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

Cuprins licență

INTRODUCERE .pag.4
CAPITOLUL I
1. Aspecte generale ale tratatului international pag.6
1.1. Definitia tratatului international ..pag.6
1.2. Dreptul international public .pag.8
1.3. Instrument juridic principal - Tratatul International . ..pag.9
1.4. Clasificarea tratatelor internationale ... .pag.11
CAPITOLUL II
2. Elementele constitutive, functiile si structura tratatului international .. ...pag.14
2.1. Elementele constitutive ... .pag.14
2.1.1. Elementele fundamentale . ..pag.14
2.1.2. Elementele accesorii ... .. . pag.15
2.2. Functiile tratatului international . ..pag.16
2.3. Structura tratatului international ... ...pag.16
CAPITOLUL III
3. Incheierea, incetarea si efectele tratatului international ..pag.18
3.1. Etapele incheierii tratatului international pag.18
3.1.1. Prezentarea deplinelor puteri .pag.18
3.1.2. Negocierea tratatelor .. pag.19
3.1.3. Semnarea tratatului ... .pag.20
3.2. Capacitatea statelor de a incheia tratate internationale pag.21
3.3. Cum devin statele parti la un tratat international . pag.23
3.4. Mentinerea validitatii tratatelor international .. pag.25
3.5. Formularea rezervelor la aderarea la tratatul international . .. ..pag.27
3.6. Incetarea, suspendarea si modificarea tratatului ... ...pag.29
3.6.1. Motivele de incetare sau suspendare prevazute in tratat pag.29
3.6.2. Incetarea sau suspendarea unui tratat prin acordul partilor ... pag.31
3.6.3. Motivele incetarii sau suspendarea tratatului prevazute in Conventia de la Viena ..pag.32
3.6.4. Motivele incetarii si suspendarii tratatelor necodificate de Conventia de la Viena ..pag.35
3.6.5. Motivele privind modificarea tratatelor .. . . .pag.37
3.7. Nulitatea tratatelor internationale .. .. pag.39
3.7.1. Trasaturile nulitatii tratatelor .. .. pag.39
3.7.2. Caracterul ilicit sau inegal al tratatelor .. ... . pag.41
3.7.3. Vicii de consimtamant la incheierea tratatelor . ..pag.43
3.8. Procedurile si efectele invocarii cauzelor de nulitate, incetare sau suspendare a tratatelor ...pag.45
3.8.1. Invocarea unei cauze de nulitate sau de incetare a aplicarii unui tratat.. pag.45
3.8.2. Pierderea dreptului de a invoca o cauza de nulitate sau de incetarea aplicarii unui tratat ...pag.47
3.8.3. Instrumente juridice prin care se declara nulitatea sau incetarea aplicarii unui tratat ... pag.48
3.8.4. Anularea notificarilor si instrumentelor prin care se declara nulitatea sau incetarea aplicarii unui tratat ..pag.51
3.8.5. Solutionarea juridica a diferendelor privind tratatul international ...pag.50
CAPITOLUL IV 
4. Aplicarea, interpretarea si influenta tratatelor in relatiile dintre state pag.54
4.1. Respectarea tratatelor - principii de drept international .. .. . .pag.54
4.2. Efectele juridice ale tratatelor fata de partile contractante ..pag.56
4.3. Efectele juridice ale tratatelor fata de state terte ..pag.57
4.4. Respectarea obligatiilor asumate prin tratat .. . .pag.59
4.5. Interpretarea tratatelor internationale ..pag.60
4.5.1. Reguli generale de interpretare in practica internationala ... .pag.61
4.5.2. Procedeele de interpretare . .. .pag.61
4.5.3. Modalitati de interpretare a tratatelor internationale ... .pag.63
CONCLUZII . .. pag.65
B I B L I O G R A F I E ... pag.71


Extras din licență

INTRODUCERE
Tratatul international este rezultatul preocuparilor mai multor state sau membrii ai comunitatii international fata de anumite drepturi sau obligatii juridice in raport cu o anumita tema dintr-un domeniu specific.
Indiferent de denumirea sau forma tratatului, acesta este un act juridic incheiat la nivel statal, guvernamental si/sau departamental.
Tratatul international este un instrument prin care sunt statuate angajamentele asumate in baza dreptului international public ale carui norme juridice odata implementate vor genera prin acordul de vointa comun efecte de drept international.
Tratatul international incheiat poate avea ca scop crearea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice cu norma internationala.
Acest instrument are o vechime impresionanta (peste 2000 ani) si presupune resurse importante in ceea ce priveste documentarea, negocierea, elaborarea de drepturi, obligatii si standard, norme juridice, numai prin mobilizarea de resurse umane si financiare impresionante.
Astfel, prin tratate au fost infiintate organisme internationale sau drepturile si obligatiile statelor. Multe solutii la problemele sociale, de mediu, economice, de securitate, au fost negociate, convenite si inglobate in corpul unor tratate internationale.
Vazand diversitatea temelor si domeniilor abordate si caracterul oarecum privilegiat al acestui instrument prin care se reglementeaza raporturile juridice internationale, am decis sa aprofundez si sa dezvolt aceasta tema de drept international public.
Tratatul international odata asumat, se adreseaza comunitatii internationale chiar si atunci cand nu a fost semnat de catre toate statele. Aderarea la tratat este posibila ulterior si tendinta este de globalizare daca domeniul (politic, de mediu, economic, comercial, etc) este de interes multistatal.
Am structurat lucrarea pe patru capitole, fiecare tratand aspecte specifice tratatului international.
Astfel, in primul capitol am definit conceptul de tratat international, am explicitat calitatea acestuia de izvor principal al dreptului international public, si am prezentat cateva criterii de clasificare a acestor tratate.
Capitolul doi cuprinde dezvoltat, elementele constitutive ale tratatului si dezvolta elementele de structura si functionalitatile acestora. 
Capitolul trei prezinta aspecte referitoare la incheierea, incetarea si efectele tratatelor internationale si anume: fazele incheierii tratatelor, capacitatea statelor de a incheia tratate internationale, mijloacele juridice prin care statele devin parti la tratatele internationale, validitatea si mentinerea in vigoare a acestora, suspendarea sau modificarea tratatelor, nulitatea lor precum si procedura si efectele invocarii cauzelor de nulitate, incetare sau suspendare.
In capitolul patru, am pus accentul pe aplicarea, interpretarea si influenta tratatelor internationale in relatiile dintre state, referindu-ma la principiile de drept international privind respectarea tratatelor internationale, efectele juridice asupra statelor contractante dar si asupra statelor terte precum si regulile de drept international privind interpretarea tratatelor internationale.
Incheierea prin Concluzii, imi da posibilitatea de a sublinia succint valoarea de instrument juridic de interventie a Tratatului International pentru reglementarea drepturilor si obligatiilor dintre contractanti asupra unei teme precise dintr-un domeniu specific.
CAPITOLUL I
1. ASPECTE GENERALE PRIVIND TRATATUL INTERNATIONAL
1.1. Definitia tratatului international
Ca principal izvor al dreptului international public, tratatul international poate crea noi norme de drept, modifica sau stinge drepturi si obligatii juridice deja existente.
Tratatul international exprima acordul de vointa dintre membrii comunitatii internationale.
Ansamblul normelor care reglementeaza incheierea, implementarea, respectarea, modificarea, cazurile de nulitate si de incetare a tratatelor, constituie dreptul tratatelor.
Din punct de vedere juridic tratatele internationale sunt guvernate de doua documente internationale, dupa cum urmeaza:
- Conventia privind dreptul tratatelor incheiate de catre state (Viena 1969);
- Conventia privind dreptul tratatelor incheiate de catre state si organizatii internationale (Viena 1986);
Potrivit Conventiei de la Viena din 1969, tratatul reprezinta "un acord international incheiat intre state in forma scrisa si guvernat de dreptul international, fie ca este consemnat intr-un singur instrument sau in doua, ori in mai multe instrumente conexe si oricare ar fi denumirea sa particulara" (art. 2. A). 
In anul 1986 tot la Viena a fost extins dreptul tratatelor si asupra organismelor internationale guvernamentale, astfel ca definitia tratatului s-a modificat astfel : ,,un act juridic concretizat intr-un acord scris, incheiat intre state sau intre state si organizatii internationale guvernamentale, ori numai intre acestea din urma, si inscrise in unul sau mai multe instrumente, oricare ar fi denumirea lor particulara, in scopul reglementarii raporturilor dintre partile contractante prin stabilirea expresa a drepturilor si obligatiilor acestora".


Fisiere în arhivă (1):

 • Valoarea tratatului international ca instrument principal in dreptul international public.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Legislatie
1. Constitutia Romaniei
2. Legea nr. 590/2003 privind tratatele internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.23 din 12 ianuarie 2004
Cursuri, tratate, monografii
1. A nghe l , I o n, M., Dre ptu l di pl o ma ti c si co nsu l a r, E di tu ra L u mi na L e x, Bu cu re sti , 1996. 
2. A nghe l , l o n M.; A nghe l , Vi o re l I ., Raspu nde re a in Dre ptu l I nte rna ti o na l , Bu cu re sti , E di tu ra L u mi na L e x, 1998. 
3. A u re scu , Bo gda n, Ju ra Cri sti a n, Nasta se A dri a n - Dre pt I nte rna ti o na l pu bl i c. Si nte ze pe ntru e xa me n, e di ti a a I V-a , re vi zu i ta , E d. C.H. Be ck, Bu cu re sti , 2006 
4. Albu Emanuel, Administratia ministeriala in Romania, Editura AII Beck, Bucuresti, 2004
5. Albu Emanuel, Drept administrativ. Partea I, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008
6. Anghel M. Ion, Dreptul diplomatic si consular, vol. I, editia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002
7. Anghel M.Ion, Dreptul tratatelor, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1993
8. Baci Cristian, Patrascu Adrian, Nan, Florin, Dreptul tratatelor. Notiuni de teorie si practica, Editura Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Bucuresti, 2008
9. Bo l i nti ne a nu A l ., Nasta se A dri a n si Bo gda n A u re scu , Dre pt i nte rna ti o na l co nte mpo ra n, Bu cu re sti , A l l Be ck, 2002; 
10. Chebeleu Traian, Drept diplomatic si consular, Editura Universitatii din Oradea, 2000
11. Chi l e a , Dra go s, Dre pt i nte rna ti o na l pu bl i c, E di tu ra Ha ma ngi u , 2007 
12. Cretu Vasile, Drept international public, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008
13. Di a co nu , I o n, Ma nu a l de dre pt i nte rna ti o na l pu bl i c e d a I I I -a , L u mi na L e x, 2010 
14. Diaconu Ion, Drept diplomatic si consular, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2010
15. Diaconu Ion, Manual de drept international public, Editura Lumina lex, Bucuresti, 2007
16. Diaconu Ion, Tratat de drept international public, Vo.II, Editura Lumina lex, Bucuresti, 2003
17. Du tu , Mi rce a , Dre pt I nte rna ti o na l Pu bl i c - Vo l . I , E d. U ni ve rsu l Ju ri di c, Bu cu re sti , 2008
18. Ilie Marian, Drept international public. Partea I, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2012
19. L u ngu , Ma gda l e na -De ni sa , Ro l u l o rga ni za ti i l o r i nte rna ti o na l e in so l u ti o na re a pa sni ca a di f e re nde l o r i nte rna ti o na l e , e di tu ra U ni ve rsu l ju ri di c, 2011 
20. Mazilu Dumitru, Dreptul international public, Vol.I, editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001
21. Mi ga -Be ste l i u Ra l u ca , Dre pt i nte rna ti o na l . I ntro du ce re in dre ptu l i nte rna ti o na l pu bl i c, Bu cu re sti , A l l Be ck, 2003; 
22. Mi ga -Be ste l i u Ra l u ca , O rga ni za ti i i nte rna ti o na l e i nte rgu ve rna me nta l e , Bu cu re sti , A l l Be ck, 2000; 
23. Miga-Besteliu Raluca, Introducere in dreptul international public, Editura All, Bucuresti, 1998
24. Mo l do va n A u re l Te o do r, E xpu l za re a , e xtrada re a si re a dmi si a in dre ptu l i nte rna ti o na l , Bu cu re sti , A l l Be ck, 2004; 
25. Nastase Adrian, Aurescu Bogdan, Galea Ion, Drept international contemporan, Texte esentiale, Editia a 2-a, Editura universul Juridic, Bucuresti, 2007
26. Nastase Dan, Drept diplomatic si consular, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti, 2006
27. Nastase Nastase, Aurescu Bogdan si Paunescu Irina, Legea nr. 590/2003 privind tratatele - comentata si adnotata Editat de Ministerul Afacerilor Externe si Asociatia de Drept International si Relatii Internationale, Tiparit la C.N.I. Coresi S.A, 2004
28. Petrescu Rodica Narcisa, Drept administrativ, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2001
29. Pi vni ce ru Mo na Ma ri a , Dre pt i nte rna ti o na l pu bl i c - E d. Ha ma ngi u , Bu cu re sti , 2007 
30. Pre da Matasa ru A u re l , Tra ta t de dre pt i nte rna ti o na l pu bl i c - E d. L u mi na L e x, Bu cu re sti , 2007 
31. Preda Mircea, Autoritatile administratiei publice, editia a 11-a, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002,
32. Preda-Matasaru Aurel, Tratat de drept international public, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002
33. Scau na s Ste l i a n, Dre pt i nte rna ti o na l pu bl i c, e di ti a 2, E di tu ra CH Be ck, 2007
34. Se l e ja n-Gu ta n, L a u ra -Ma ri a Cra ci u ne a n, Dre pt i nte rna ti o na l pu bl i c, e di tu ra Ha ma ngi u , 2008 
35. Voicu Costica, Filip Adrian, Voicu Adriana, Drept international - sinteze universitare, Editura Alma Mater, Sibiu, 2006, Bucuresti, 2006


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!