Valorificarea actelor de control de către organele fiscale

Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
CONTROLUL FISCAL
1.1 Noţiunea de control fiscal
Controlul fiscal cuprinde ansambul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitati si sinceritatii declaratiilor ,precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii ,a obligatiilor fiscale de catre contribuabili ,precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale.
Procedura de efectuare acontrolului fiscal difera de la tara la tara ,in functie de politica economica a fiecaruia ,dar in majoritatea acestora s-a institutionalizatideea ca exercitarea acestuia sa se faca in functie de natura si complexitatea propriului sistem dfiscal ,sub urmatoarele trei forme:formal, documentar si extern.
A.Controlul formal se exercită asupra tuturor declaratiilorcontribuabililor ,imediat dupa receptionarea acestora de catre serviciile insarcinate cu incasarea impozitelor si taxelor datorate.Controlul formal consta in examinarea ,din punct de vedre al formei ,a tuturor elementelor inscrise in declaratii ,pentru a se permite in special exploatarea ulterioara a acestor documente.
-Scopul exercitarii controlului formal este numai unul de rectificare a erorilor privind forma documentelor ,in vederea evitarii anomaliilor si a blocajului procedurii impozitarii sin u se refera la analizarea si eventual rectificarea cifrelor declarate.Rezulta deci ca acesata forma a controlului fiscal sw exercita sistematic ,la receptionarea declaratiilor de impunere ,prin compararea datelor generale inscrise in alte documente ,eventual anexate in scopul remedierii ,daca aceasta operatiune este posibila sau pentru continuarea controlului.
- Intr-un fel controlul formal este o eventuala faza pregatitoare pentru cazul in care este necesara executarea celei de-a doua forme a controlului fiscal,controlul documentar.
B.Controlul documentar este activitatea ce consta in examinarea datelor de impunere ,comparativ cu cele din siruatia fiscala a contribuabilului.Din definitie rezulta ca aceasta forma este un control ulterior care nu se desfasoara extern,la sediul contribuabilului,ci la locul de depunere a declaraţiilor.
- Sursele de informare ale controlului documentar sunt formate din datele si informaţiile inregistrate atît în declaraţii şi alte documente care,pe măsura exercitării ,se solicită de la aceasta sau de terti.
- Principalele obiective ale controlului documentar sunt :
- depistarea contribuabililor care nu au depus declaraţiile de impunere ,a celor rau platnici sau a evazioniştilor;
-depistarea declaratiilor eronate sau incomplete;
-selectarea dosarelor pentru controlul extern.
- Controlul documentar se exercită regulat prin selecţia dosarelor ,acordandu-se prioritate celor reţinute ca urmare a controlului formal.
- Metodologic ,controlul documentar este un proces format din etape in cadrul cărora se derulează mai multe faze:
a. Studierea dosarului .Etapa premergătoare celei de control propriu-zis se realizează înaintea examenului analitic al declaraţiei de impunere în vederea stabilirii importanţei dosarului din punct de vedere al mărimii veniturilor declarate ,gradului de stabilitate al contribuabilului şi exactităţii generale a informaţiilor.
b. Controlul exactităţii datelor şi a informaţiilor .În cadrul acestei etape se analizează legăturile dintre informaţiile înscrise în declaraţii şi cele înscrise în declaraţii şi cele înscrise în alte documente aflate la dosarul contribuabilului în vederea comparării acestora cu alte date din dosare similare.În ţările cu economii de piaţă stabile există dosare standard ,formate dintr-un ansamblu analizat.
c. Concluzii şi continuarea controlului documentar.În cadrul acestei etape ,în funcţie de rezultatele controlului,se pot întalni următoarele situaţii:
- documentele sunt incorect intomite ,caz în care cauza este clasată ,iar dosarul îşi continuă cursul normal;
- constatarea unor erori minore şi izolate ,erorile sunt notificate contribuabililor în vederea corectării;
- constatarea unor erori şi abateri semnificative de la prevederile legale ,in acest caz se solicită extinderea exterioară a controlului,la sediul contribuabilului şi eventual la terţii cu care se află în relaţii economice.
C. Controlul extern este activitatea care se desfăşoară la sediul contribuabilului ,ulterior depunerii de catre acesta adeclaraţiei de impunere ,în vederea stabilirii realităţii în legătură cu unele abateri rezultate din verificarea preliminară a acesteia şi a a altor documente aflate la dosar.
Sursele de informare ale controlului extern sunt formate din ansamblul documentelor contabile,atat ale contribuabilului controlat,cat si ale altor unităţi economice partenere.
Principalele obiective ale controlului extern sunt:
- verificarea contabilităţii contribuabilului
- confruntarea elementelor înregistrate ăn contabilitate cu realităţile faptice constatate pe teren
- stabilirea abaterilor ,şi în funcţie de aceasta ,a măsurilor de intrare în legalitate. 
Din punct de vedere metodologic ,controlul extern ,ca formă a controlului fiscal ,cuprinde două mari etape ,în cadrul cărora se realizează mai multe faze:
- Controlul contabilităţii contribuabilului.În cadrul acestei etape ,într-o primă fază ,la sediul contribuabilului controlat ,se realizează verificarea modului de înregistrare în evidenţa contabilă a întregii activităţi a acestuia,ţn special cea care face obiectul impozitării ,se stabilesc eventualele abateri şi măsurile de remediere a lor.
- Verificarea ansamblului situaţiei fiscale personale a contribuabilului .Cea de-a doua etapă a controlului extern,mai mult complexă se aplică anumitor contribuabili, îndeosebi celor despre care există indicii referitoare la practicarea unor activităţi nedeclarate sau din categoria celor interzise prin prevederile legale.Aceasta procedură se utilizeaza în special în ţarile în care impozitarea se aplică asupra venitului global si presupune , extinderea cercetărilor controlului asupra conturilor personale aparţinand contribuabilului ,nivelului cheltuielilor acestuia,în special al plăţilor efectuate cash, numărul şi valoarea proprietăţilor personale sau a celor înregistrate fictive,pe alte nume, valoarea investiţiilor în ţara de origine şi în străinătate.
Etapa este formată din mai multe faze ,în cadrul cărora se realizeaza pe de o parte,verificarea corespondenţei,a datelor din declaraţii cu situaţia patrimonială şi de trezorerie şi pe de altă parte a acestora cu modul de viaţă al contribuabilului.
Procedura este dificilă prin faptul că presupune clarificări şi justificări din partea contribuabilului controlat,situaţie care,în anumite cazuri,poate duce la atingerea principiului constituţional al prezumţiei de nevinovaţie.
În activitatea practică de control,mai ales financiar-fiscal,se manifestă paralelism şi suprapuneri la unele organe de control şi inspecţie.
Paralelismele în activitatea de control se produc atunci cand două sau mai multe organisme au stanilite,prin diferite reglementări,atribuţii de verificare identice sau asemănătoare.
Suprapunerile în activitatea de control apar atunci cand,la aceeaşi unitate economică sau bugetară,se întalnesc organe a două sau mai multe instituţii de control ,sau acestea se succed la intervale scurte de timp.
Efecte negative
Suprapunerile şi paralelismele în control au efecte negative ,atat în activitatea unităţilor verificate cat şi în activitatea organelor de control şi inspecţie.
În ceea ce priveşte unităţile supuse controlului,acestea sunt obligate să dea explicaţii ,verbale sau scrise,să pună la dispoziţie evidenţr şi documente,să primească îndrumări şi să se conformeze unor măsuri dispuse de diferite organe de control şi inspecţie, pe aceleaşi probleme şi obiective,care de multe ori diferă ,date fiind instabilitatea şi calitatea deficitară a unor reglementări ţn domeniul financiar-fiscal.
Referitor la organelle de control şi inspecţie în cazul repetărilor pe aceleaşi probleme şi obiective,această situaţie le dezvoltă un sentiment de insuficienţă în munca lor,trebuind să facă faţă unor observaţii critice din partea salariaţilor unităţilor respective şi ţn situaţii extreme 
să se retragă ,pierzand timpul cu deplasarea la aceste unităţi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Valorificarea Actelor de Control de Catre Organele Fiscale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!