Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Bacău

Cuprins licență

Cap. 1: Introducere 2
1.1. Scopul lucrării 3
Cap.2: Potenţialul turistic al cadrului natural 4
2.1. Potenţialul turistic al reliefului 5
2.2. Potenţialul turistic al climei 6
2.3. Potenţialul turistic al hidrografiei 7
2.4. Potenţialul turistic al vegetaţiei şi faunei 9
Cap. 3. Potenţialul turistic antropic 11
Cap. 4: Infrastructura care deserveşte turismul 13
4.1: Infrastructura de cazare 13
4.2: Baza de tratament 23
4.3: Baza de agrement care deserveşte turismul 24
4.5: Infrastructura de transport aferentă turismului 25
Cap. 5: Fluxurile turistice ( originea fluxului, dinamica, intensitatea, 
structura fluxului) 28
Cap.6: Tipuri şi forme de turism 36
6.1: Tipuri de turism 36
6.2: Forme de turism 38
Cap. 7: Concluzii 40
Bibliografie 43
Anexe 44


Extras din licență

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE
Dezvoltarea amplă a turismului în ultimele decenii, ampla lui extindere pe plan naţional şi internaţional, avântul continuu al mişcării turistice, care cuprinde azi categorii tot mai largi de oameni de vârste, pregătiri şi profesiuni diferite, au determinat ca turismul să reprezinte un fenomen extrem de important al lumii contemporane, cu adânci implicaţii economice, sociale, politice şi culturale. Valorificarea superioară a întregii activităţi turistice este strâns legată de volumul şi calitatea serviciilor oferite (transport, cazare, agrement-divertisment, acţiuni cultural-educative, etc.).
Situat pe unul din principalele trasee turistice naţionale care-l racordează la turismul intern şi european, îndeplinind funcţia de centru de tranzit pe văile Siretului şi Bistriţei, oraşul Bacău precum şi împrejurimile sale reţine turiştii prin atracţiile exercitate de casele memoriale, muzeele, monumentele istorice, expoziţiile, operele de artă semnate de mari maeştri, dotările din domeniul sporturilor, parcul dendrologic, insula de agrement, etc.
Convinsă de necesitatea acestui studiu şi de valoarea lui teoretică, exprim nădejdea că va fi recepţionată pozitiv de către domnii profesori care au contribuit la formarea mea profesională.
Scopul lucrării
Turismul se înscrie în perioada contemporană ca unul din coordonatele vitale ale vieţii sociale întrucât el aduce un aport atât din punct de vedere economic prin fluxurile de turişti şi de capital, dar şi prin posibilităţile de relaxare pe care le oferă.
Judeţul Bacău se remarcă prin existenţa unui potenţial natural îmbinat cu cel antropic, oferind posibilitatea satisfacerii cererii turistice din orice punct de vedere. Plecând de la frumuseţea peisajului montan, a bazinelor Trotuşului şi Siretului, la staţiunea balneoclimaterică de înaltă clasă Slănic Moldova şi ajungând la obiectivele arheologice, istorice, religioase, culturale, etnografice şi folclorice, judeţul Bacău oferă o gamă diversă de puncte de atracţie pentru turişti.
Elaborarea lucrării a avut drept scop studierea unor probleme referitoare la evoluţia şi tendinţele fenomenului turistic în municipiul Bacău, dimensiunile circulaţiei turistice, modul de organizare a spaţiului geografic în scopuri turistice. Cercetarea urmăreşte să descopere existenţa elementelor componentelor teritoriale capabile să propulseze din punct de vedere turistic această zonă în perspectiva unei dezvoltări durabile.
Din păcate, potenţialul turistic al municipiului Bacău şi al zonei periurbane nu este pe deplin valorificat, el putându-se ridica la standarde mult mai înalte, acest lucru fiind un obiectiv de prim ordin ce ar trebui să intre în atenţia autorităţilor locale.
Lucrarea a urmărit atât descrierea fenomenelor turistice ce caracterizează municipiul Bacău, cercetarea şi interpretarea legăturilor dintre aceste fenomene prin prisma relaţiei potenţial turistic / om, precum şi crearea unei imagini reale a oportunităţilor de turism în municipiul Bacău.
Prezentul studiu a pus în discuţie şi unele aspecte legate de dotările turistice, fluxurile turistice, precum şi principalele tipuri de turism ce pot fi practicate în municipiul Bacău, totodată urmărindu-se şi prezentarea noii imagini a Bacăului, ce contrastează puternic cu cea a târgului de odinioară. Oraşul înregistrează o evoluţie care-l situează în categoria marilor centre urbane ale ţării.


Fisiere în arhivă (1):

  • Valorificarea Potentialului Turistic al Judetului Bacau.doc

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!