Valorificarea potențialului turistic al Văii Gradistei - Județul Hunedoara, prin turism rural și agroturism

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIIND POTENȚIALUL TURISTIC ȘI VALORIFICAREA ACESTUIA PRIN TURISM RURAL ȘI AGROTURISM 6
1.1. Conceptele de ,,potențial turistic”, ,,turism rural” și „agroturism” 7
1.2. Evoluția turismului rural si a agroturismului în România 9
CAPITOLUL 2. POTENȚIALUL TURISTIC AL VĂII GRĂDIȘTEI - JUDEȚUL HUNEDOARA 14
2.1. Resurse turistice naturale 14
2.1.1. Relieful 14
2.1.2. Clima 15
2.1.3. Hidrografia zonei 16
2.1.4. Flora și fauna 17
2.2. Resurse turistice antropice 19
2.2.1. Vestigii arheologice 20
2.2.2. Biserici și mănăstiri , instituții culturale 24
2.2.3. Monumente istorice de artă și arhitectură 25
2.2.4. Arta și tradiția populară , evenimentele cultural - artistice 26
2.3. Trasee turistice in zonă 28
CAPITOLUL 3. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII TURISTICE A VĂII GRĂDIȘTEI , JUDEȚUL HUNEDOARA 31
3.1.Prezentarea generală a Văii Grădiștei 31
3.1.1. Așezarea geografică 31
3.1.2. Căile de acces 33 
3.1.3. Scurt istoric al zonei 34
3.2. Baza tehnico - materială generală a zonei 35
3.2.1. Infrastructură generală 36
3.2.2. Infrastructură turistică 38
3.2.2.1. Unități de cazare 38
3.2.2.2. Unități de alimentație 40
3.2.2.3. Instalații de agrement 41


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Motivul pentru care am ales această temă , pentru lucrarea de licență este potențialul turistic bogat al zonei ( relieful , clima , hidrografia zonei , flora și fauna precum și resursele turistice antropice ) , cât și dezvoltarea precară a acestor activități în zona Văii Grădiștei.
Turismul este industria secolului XXI , el este astăzi un sector esenţial al activităţii economice a mai multor state.
Ponderea în continuă creştere a turismului în economia mondială după cel de-al doilea război mondial, în calitate de mare consumator de resurse naturale şi culturale este un fapt incontestabil. Se cunoaşte faptul că turismul este a treia industrie exportatoare la nivel mondial după petrol şi industria automobilelor. Dacă această tendinţă se menţine, turismul va deveni în viitor prima industrie exportatoare şi prima industrie generatoare de locuri de muncă în lume.
În condiţiile actuale în care societăţile super industrializate şi super sofisticate pierd contactul cu natura şi originile societăţii umane, tot mai mulţi locuitori ai marilor aglomerări urbane doresc petrecerea unei vacanţe în mijlocul naturii. Dorinţa de a se relaxa într-un mediu nepoluat, de a redescoperi modul în care se fabrică produsele alimentare care au intrat de mult în obişnuinţa de consum a omului, redescoperirea valorilor ancestrale sunt tot mai pregnante pentru omul modern.
Nu se poate vorbi despre turismul rural şi agroturismul românesc, chiar şi în condiţiile trecutului său de după decembrie 1989, fără să fie inclusă în el drept parte organică şi reprezentativă şi Valea Grădiştei.
Străveche vatră de cultură şi civilizaţie românească, dăruită de Dumnezeu cu inegalabile resurse naturale, străjuită în partea sudică de Munţii Orăştiei, în care se mai văd vestigiile fortificaţiilor ridicate pe înălţimi de străbunii noştri daci, Valea Grădiştei cu oamenii săi vrednici şi cu locuri de o neîntrecută frumuseţe - constituie un colţ de pământ românesc ce merită să fie vizitat şi cunoscut. Valea Grădiştei circumscrie nu numai un perimetru al unor forme de relief de un pitoresc deosebit, cu munţi înconjurători şi plaiuri de legendă, ci şi o populaţie românească păstrătoare a unor bogate tradiţii şi cu un trecut istoric măreţ ce se înscrie firesc în industria patriei.
Turismul rural, una din cele mai eficiente soluţii de organizare a cerinţelor turismului cu exigenţele protejării mediului şi dezvoltării durabile, nu este în total nou, dar cel care se afirmă începând cu anii ‘70 este sensibil diferit sub aspectul delimitării spaţiului, al caracteristicilor şi conţinutului vacanţelor. El se referă la toate activităţile ocazionale de petrecere a unei perioade determinate de timp în mediul rural, mijlocul de găzduire putând fi atât gospodăria ţărănească cât şi echipamentele turistice de natură mai generală: hoteluri rustice, hanuri, popasuri.
Agroturismul ,, reprezintă acţiunea de deplasare a unei persoane într-o localitate rurală, pitorească, având specific agrar, finalizată prin vederea pentru o durată de cel puţin 24 de ore, într-o gospodărie ţărănească, consumul de produse locale alimentare şi nealimentare şi coabitarea, observaţia, asistenţa şi participarea în comunitatea locală, prin respectarea normelor ce fac posibilă întreaga acţiune ”.
Prin dezvoltarea serviciilor de găzduire şi valorificare a produselor proprii şi locale, agroturismul oferă o soluţie pentru gospodăriile rurale. El este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria ţărănească, pregătit şi amenajat special pentru primirea de oaspeţi şi să ofere o serie de activităţi care gravitează în jurul gospodăriei ţărăneşti spre consumul persoanelor care, pe o perioadă determinată, vin în mediul rural pentru relaxare, odihnă şi agrement, cure terapeutice, tranzacţii sau afaceri, pentru satisfacerea unui hobby, iniţiere în arta meşteşugurilor tradiţionale, pentru studii şi documentare, precum şi alte activităţi specifice.
Pe parcursul lucrării s-a încercat să se evidențieze cele mai importante aspecte , care contribuie la valorificarea potențialului turistic, prin turism rural și agroturism , în zona Văii Grădiștei. 
În primul capitol intitulat ,, Considerații generale priviind potențialul turistic și valorificarea acestuia prin turism rural și agroturism ”, s-a realizat prezentarea evoluției turismului rural și a agroturismului în România , precum și conceptele acestora.
Cel de-al doilea capitol intitulat ,, Potențialul turistic al Văii Grădiștei - județul Hunedoara ”, cuprinde prezentarea resurselor turistice naturale și resurselor turistice antropice ale potențialului turistic al Văii Grădiștei , județul Hunedoara ; continuând cu capitolul al treilea intitulat ,, Prezentarea activității turistice a Văii Grădiștei , județul Hunedoara , unde s-a realizat prezentarea activității turistice a Văii Grădiștei priviind: prezentarea generală a văii , așezarea geografică , căile de acces , scurt istoric al zonei , precum și baza tehnico – materială turistică a zonei.
În cel de-al patrulea capitol intitulat ,, Propuneri de valorificare a potențialului turistic al Văii Grădiștei, județul Hunedoara ”, s-a încercat realizarea valorificării potențialului turistic al Văii Grădiștei , priviind menționarea unor propuneri de valorificare a potențialului turistic prin turism rural și agroturism , analiza SWOT a Văii Grădiștei , precum și elaborarea și comercializarea produsului turistic ,,Valea Grădiștei ” din județul Hunedoara.
În finalul lucrării s-a prezentat o serie de concluzii și propuneri referitoare la valorificarea potențialului turistic al Văii Grădiștei din județul Hunedoara , prin turism rural și agroturism.
Această lucrare urmăreşte să contureze , pornind de la analiza detaliată a potenţialului natural şi antropic evidenţierea principalelor funcţiuni turistice ale localităţilor respectivelor puncte turistice din teritoriu , precum și posibilităţile de amenajare în scopul dezvoltării activităţii de turism rural şi agroturism din Valea Grădiştei şi din zona adiacentă acesteia.
CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIIND POTENȚIALUL TURISTIC ȘI VALORIFICAREA ACESTUIA PRIN TURISM RURAL ȘI AGROTURISM
1.1. Conceptele de ,,potențial turistic”, ,,turism rural ” și ,,agroturism”
Parte integrantă a ofertei turistice , potențialul turistic constituie , prin dimensiunile și varietatea componentelor sale , prin valoarea și originalitatea acestora , condiția esențială a dezvoltării turismului în limitele unui perimetru.
Potențialul turistic al unui teritoriu poate fi definit , la modul general , prin „ ansamblul ele-
mentelor ce se constituie ca atracții turistice și care se pretează unei amenajări pentru vizitare și primirea călătorilor ” 
Potențialul turistic poate fi clasificat în două mari categorii :
- potențialul turistic natural;
- potențialul turistic antropic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Valorificarea Potentialului Turistic al Vaii Gradistei - Judetul Hunedoara, Prin Turism Rural si Agroturism.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!