Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul 1. Prezentarea cadrului natural şi antropic al judeţului Neamţ. 4
1.1 Poziţionarea georgrafică şi organizarea teritorială 4
1.2 Geologia, relieful şi clima judeţului Neamţ 6
1.3 Potenţialul hidrografic şi solurile judeţului Neamţ 8
1.4 Vegetaţia şi fauna în judeţul Neamţ 9
1.5 Turismul arheologic, istoric şi cultural-arhitectural al judeţul Neamţ 12
1.6 Turismul religios şi folcloric al judeţul Neamţ 16
1.7 Agrementul turistic şi sportiv al judeţul Neamţ 17
1.8 Turism gastronomic 18
Capitolul 2. Studiul strategiei de marketing a Comlexului hotelier
Mariko Inn Roman în vederea atragerii turiştilor 19
2.1 Consideraţii introductive 19
2.2 Crearea ofertei complexului turistic Mariko Inn*** (Roman) 24
2.3 Localizarea şi amplasarea turistică a hotelului Mariko Inn 25
2.4 Oferta generală de servicii a complexului Mariko Inn 26
2.5 Instrumente de marketing utilizate la Mariko Inn 30
2.6 Cooperare, colaborare, concurenţă 37
Capitolul 3. Valorificarea potenţialului turistic al judeţului Neamţ 39
3.1 Indicatori specifici de stimulare a dezvoltării turismului 40
3.2 Tipuri potenţiale de turism în judeţul Neamţ 43
3.3 Analiza strategicǎ a zonei turistice Neamţ 45
3.4 Analiza SWOT privind valorificarea potenţialului
turistic al judeţului Neamţ 60
3.4.1 Analiza pieţei turistice în judeţul Neamţ 63
3.4.2 Strategia de marketing a potenţialului turistic în judeţul Neamţ 64
3.5. Propuneri pentru valorificarea potenţialului turistic nemţean 66
Concluzii şi recomandări 68
Bibliografie 71


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul 1. Prezentarea cadrului natural şi antropic
al Judeţului Neamţ
„România, datorită aşezării sale unice, este o ţară ideală pentru turism”1. În prezent
însă, conform (Haller, 2011) referitor la industria turismului din judeţul Neamţ, în mod
particular, precum şi în ţara noastră, într-un cadru mai general, aceasta se confruntă cu
provocările crizei mondiale, cu dinamismul pieţei, cu schimbarea comportamentului
consumatorilor şi cu schimbări tehnologice şi comunicaţionale la care este necesar să se
adapteze. De asemenea, industria turistică are o evoluţie ciclică. Accesul la informaţii permite
luarea de decizii viitoare astfel încât sa se producă fidelizarea turiştilor, pentru ca aceştia să
părăsească mediul rural cu dorinţa de a reveni.
Industria turistică este intensivă în muncă şi se bazează pe aceasta ca avantaj
competitiv, pe capacitatea de a promova produsul turistic şi de a oferi vizitatorilor servicii de
calitate superioară de natură să capteze interesul acestora şi nu numai.
În aceste condiţii, datorită activităţilor umane, potenţialul turistic reprezentat de
totalitatea elementelor naturale de atragere a turiştilor, nu a suferit modificări majore. Astfel,
componentele cadrului natural sunt relieful, hidrografia, substratul geologic, vegetaţia, fauna,
clima, solurile. Potenţialul turistic natural are atracţie la persoanele iubitoare de natură,
dornice să admire frumuseţea peisajului. De cele mai multe ori, cadrul natural poate fi
modificat mai mult sau mai puţin prin amenajare, însă cu toate acestea peisajul, deţine un rol
esenţial când vine vorba de alegerea locului de vacanţă.
1.1 Poziţionarea georgrafică şi organizarea teritorială
Judeţul Neamţ se află în partea de nord-est a României, iar din punct de vedere
geografic, se încadrează între 46°40' şi 47°20' latitudine nordică, respectiv 25°43' şi 27°15'
longitudine estică. Judeţul Neamţ a fost înfiinţat în actualele limite administrative prin Legea
nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României.
Poziţia geografică, varietatea condiţiilor naturale, prezenţa în judeţ a unor aşezăminte
culturale şi naţionale de o deosebită importanţă, numărul mare de monumente istorice, de
arhitectură şi ale naturii, numărul mare de mănăstiri precum şi ospitalitatea oamenilor de pe
aceste meleaguri, au determinat creşterea cererii turistice în decursul timpului. Judeţul Neamţ
1 Doboş S., Despre necesitatea interdisciplinarităţii în studierea turismului în spaţiul rural românesc, Editura
TehnoPress, Iaşi, 2011, p.14.
5
are vecini după cum urmează: la nord Suceava, la sud Bacău, la est Iaşi şi Vaslui, la vest
Harghita conform celor prezentate în Figura 1.
Figura 1. Harta României şi vecinii judeţului Neamţ (www.neamţ.ro)
Judeţul Neamţ însumează 421 localităţi împărţite astfel: două municipii: Piatra Neamţ
şi Roman; trei oraşe: Bicaz, Roznov şi Târgu Neamţ; 76 de comune; 346 de sate.
Reşedinţa judeţului Neamţ este Municipiul Piatra Neamţ, întâlnit şi sub denumirile
următoare: Piatra lui Crăciun, Târgul Pietrei (sau Piatra), Piatra-Neamţ (din 1864), sau sub
numele de "Perla Moldovei". Documentar, aşezarea a fost consemnată între anii 1387 – 1392.
În anul 1431 zona a apărut sub numele de Piatra. Municipiul Piatra-Neamţ număra la 18
martie 2002 o populaţie de 104.914 locuitori dintre care 49.818 de sex masculin şi 55.096 de
sex feminin. Densitatea populaţiei era la aceeaşi data de 1.592 loc. / km2. (în 1992), respectiv
1.354 loc. /km2. Municipiul Roman se află la aproximativ 46 km. spre est de Piatra-Neamţ, pe
malul stâng al râului Moldova. Numele oraşului a fost preluat de la voievodul Roman I Muşat
(1392-1394), considerat de unii cercetători ca fiind întemeietorul acestuia, deşi există probe
materiale care să ateste existenţa curţii de la Roman încă de pe vremea lui Petru I Muşatinul.
Conform recensământului din 18-27 martie 2002, populaţia stabilă a municipiului Roman
număra 69.268 locuitori.2
2 Direcţia Judeţeană de Statistică Neamţ.
6
1.2 Geologia, relieful şi clima judeţului Neamţ
Dintre rezervaţiile geologice nemţene amintim: Masivul Munticelul şi Cheile
Şugăului, peştera Toşorog, Piatra Teiului din valea Bistriţei, cunoscută şi sub denumirea de
„Coada Lacului”, Stânca Şerbeşti, deţinătoarea unei bogate faune sarmatice. Rezervaţiile
paleontologice sunt reprezentate de: Cozla, Pietricica şi Cernegura, unde s-au descoperit
numeroase specii de peşti fosili, multe din exemplarele descoperite aici găsindu-se la Muzeul
de ştiinţe naturale din municipiul Piatra Neamţ.


Fisiere în arhivă (1):

  • Valorificarea Potentialului Turistic in judetul Neamt.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!