Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil

Extras din licență

Introducere 
Daca vanzarea lucrului altuia era anterior noului Cod Civil o institutie nereglementata, a carei existenta sau validitate facea obiectul unor dispute aprinse, noul Cod Civil aduce in sfarsit o reglementare in acest sens. 
Intrebarea firesca este de ce a fost necesara introducerea unei asemenea reglementari si la ce ajuta ea in mod practic. 
In incercarea de a raspunde la intrebare, vom prezenta in mod succinct situatia existenta anterior intrarii in vigoare a noului Cod Civil, precum si reglementarea adusa prin noua legislatie. De asemenea, avand in vedere influenta majora pe care Codul civil din Quebec o are asupra Noului Cod civil roman, vom vedea ce prevede acesta in materie de vanzare a lucrului altuia.
Problema vanzarii bunului altuia poate sa apara in acele situatii in care vanzatorul unui bun determinat, mobil sau imobil, nu este proprietarul bunului si partile au cunostinta despre aceasta. Dupa cum vom vedea mai jos, buna sau reaua credinta a partilor era, conform anumitor opinii exprimate anterior intrarii in vigoare a noului Cod Civil, determinanta pentru stabilirea validitatii contractului. 
In ceea ce priveste bunurile imobile, in practica au fost dezvoltate structuri care sa permita cumparatorului sa achizitioneze dreptul de proprietate asupra unui imobil care apartine unei alte persoane decat potentialul vanzator. De exemplu, cumparatorul incheie cu intermediarul un antecontract de vanzare - cumparare in care se prevede ca intr-un anumit termen intermediarul va dobandi dreptul de proprietate asupra imobilului si il va vinde cumparatorului la un pret stabilit la momentul antecontractului. Ulterior, intermediarul achizitioneaza imobilul de la proprietar si prin incheierea unui contract de vanzare cu cumparatorul ii transmite acestuia dreptul de proprietate. Dar o asemenea structura necesita exprimarea unui nou acord de vointa intre prmoitentul cumparator si promitentul cumparator si una dintre parti, cantarind oportunitatea ar putea refuza perfectarea contractului de vanzare cumparare . Ar putea fi aceasta structura inlocuita cu ceva mai simplu? 
Alte cazuri in care s-a pus problema vanzarii lucrului altuia sunt: 
- vanzarea unui lucru mobil furat;
- vanzarea unui bun aflat in coproprietate, respectiv atunci cand un singur coproprietar, care in realitate are doar o cota parte indiviza, imateriala din dreptul de proprietate, vinde intreg bunul vanzarea bunurilor comune de catre unul dintre soti,
- vanzarea de catre stat a unor imobile, care au fost preluate fara titlu etc.
In prezenta lucrarea vom dezbate pe larg problematica privind vanzarea bunului altuia.
Capitolul I. Notiuni introductive privind contractul de vanzare - cumparare
Vanzarea- cumpararea isi are originea in schimb (in troc). La inceputurile societatii umane, in lipsa unei monede de schimb, care sa fie in acelasi timp si masura a valorii de schimb, pentru a isi satisface necesitatile existentiale, oamenii tranzactionau si isi schimbau produsele muncii lor intre ei.
Odata cu dezvoltarea si diversificarea productiei, si pe cale de consecinta a cresterii volumului schimburilor si a varietatii lor, s-a impus nevoia unui obiect unic ca masura a valorii si obiect de schimb - banul.
Odata cu aparitia banului a aparut si vanzarea, care consta in schimbul unui obiect contra unui pret stabilit in bani. Vanzatorul va instraina bunul, iar cumparatorul va plati pretul .
Codul civil consacra vanzarii - cumpararii peste 100 de articole ( art. 1650 - 1762).
1.1 Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare - cumparare
Vanzarea este contractul care transmite dreptul de proprietate asupra unui bun,de la vanzator la cumparator, in schimbul unei sume de bani .Desi, de regula, contractul de vanzare-cumparare transfera dreptul de proprietate,vanzarea poate stramuta si un alt drept, precum :
- un alt drept real (de exemplu, dreptul de uzufruct),
- un drept de creanta,
- un drept de proprietate intelectuala sau
- drepturile succesorale.


Fisiere în arhivă (1):

 • Vanzarea bunului altuia in noul Cod Civil.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Adam Ioan, Drept civil. Obligatii. Contractul, CH Beck, Bucuresti, 2011
2. C. Hamangiu, I. Rosetti-Balanescu, Al. Baicoianu, Tratat de drept civil roman, vol. II, Restitutio, Ed. All, Bucuresti, 1997
3. C. Macovei, Contracte civile, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2006
4. C. Statescu, C. Birsan, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Ed. Hamangiu,Bucuresti, 2008
5. C. Toader, Acquis-ul comunitar in domeniul dreptului privat. O sinteza, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002.
6. C. Toader, Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005
7. Codul Civil de la 1864
8. D. Alexandresco, Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman, tomul al optulea, Bucuresti, 1925 
9. D. Chirica, Contracte speciale. Civile si comerciale, vol. I, Vanzarea si schimbul, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2005
10. Fl. Motiu, Contractele speciale - In noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011
11. Florescu C. Dumitru, Contracte speciale, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011
12. Fr. Deak, Tratat de drept civil, Contracte speciale, Vol. I Vanzarea - cumpararea. Schimbul, Bucuresti, 2006
13. Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Actami, Bucuresti,1999
14. G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generala, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2011
15. G. Boroi, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Editura All Beck, 2002
16. G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012
17. Lula, Discutii refeitoare la controversata problema a consecintelor juridice ale vanzarii bunului altuia, in Dreptul nr. 3/1999, p. 65 -68 
18. Turcu, L.Pop, Contracte comerciale, Editura lumina Lex, 1997, vol. I
19. L. Pop, Cesiunea de creanta in dreptul civil roman, in Dreptul nr. 8/2005
20. L. Pop, Tratat de drept civil. Obligatiile, Volumul II. Contractul,Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2009
21. L. Stanciulescu, Dobandirea terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi: dispozitie permisiva ori prohibitiva?,in Curierul judiciar nr. 3/2004
22. Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale
23. Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica si Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic transpun dispozitiile Directivelor nr. 1999/93/CE si nr. 2000/31/CE.
24. Legea nr. 71/2011, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 79/2011
25. M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constitutiei Romaniei.Explicatii si comentarii, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2003
26. M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. All, 1998
27. Motiu Fl., Contracte Speciale in Noul Cod Civil, editia a 2-a revizuita si adaugita, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011
28. Noslacan M., Buna - credinta si teoria aparentei in drept, http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/noslacan_ro.pdf
29. Noul Cod Civil
30. R. Codrea, Consecintele vanzarii lucrului altuia, in Dreptul nr. 9/1998
31. R. I. Motica, F. Motiu, Contractul de vanzare - cumparare, Teorie si practica judiciara, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1999
32. R.I. Motica, F. Motiu, Contracte civile. Sinteza teoretica si practica judiciara, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, p. 39 
33. Reghini, S. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere in dreptul civil,Ed. Sfera Juridica, Cluj-Napoca, 2007
34. Sergiu Golub, Aspecte privind vanzarea lucrului altuia, in Revista de Drept Comercial nr. 5/2002
35. V. Nemes, Drept comercial, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!