Vătămare corporală gravă

Cuprins licență

CAPITOLUL I - ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VIATA SI INTEGRITATEA CORPORALA ... 1
Sectiunea I - Protectia dreptului la viata si la integritate corporala pe plan intern si international .. 1
Sectiunea II - Evolutia reglementarilor privind protectia persoanei in dreptul 
penal ...5
Sectiunea III - Elemente de drept comparat .8
Sectiunea IV - Aspecte comune privind infractiunile contra integritatii corporale si sanatatii .. ..11
CAPITOLUL II - ANALIZA JURIDICA A INFRACTIUNII DE VATAMARE CORPORALA GRAVA ...17
Sectiunea I - Continutul legal si trasaturile esentiale ale infractiunii 17
Sectiunea II - Elemente preexistente ale infractiunii ..19
Sectiunea III - Continutul constitutiv al infractiunii ... ... .22
Sectiunea IV - Forme. Modalitati. Sanctiuni ...34
CAPIOLUL III - DELIMITAREA INFRACTIUNII DE VATAMARE CORPORALA GRAVA DE ALTE INFRACTIUNI ...43
Sectiunea I - Delimitarea infractiunii de vatamare corporala grava de tentativa de omor ..43
Sectiunea II - Delimitarea infractiunii de vatamare corporala grava de infractiunea de provocare ilegala a avortului 45
Sectiunea III - Delimitarea infractiunii de vatamare corporala grava de lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ...46
Sectiunea IV - Delimitarea infractiunii de vatamare corporala grava de talharie ..47
Sectiunea V - Delimitarea infractiunii de vatamare corporala grava de infractiunea de rele tratamente aplicate minorului .48
Sectiunea VI - Delimitarea infractiunii de vatamare corporala grava 
de infractiunea de incaierare .49
SectiuneaVII - Delimitarea infractiunii de vatamare corporala grava de purtarea abuziva in varianta agravata 50
Sectiunea VIII - Delimitarea infractiunii de vatamare corporala grava de infractiunea de viol in varianta agravata . ..50
CAPITOLUL IV - ALTE ASPECTE PRIVIND INFRACTIUNEA DE VATAMARE CORPORALA GRAVA ..52
Sectiunea I - Aspecte de metodica criminalistica privind infractiunea de vatamare corporala grava .52
Sectiunea II - Aspecte de medicina legala privind infractiunea de vatamare corporala grava .56
Sectiunea III - Aspecte de pshihologie judiciara privind infractiunea de vatamare corporala grava .67
Sectiunea IV- Aspecte procesuale privind infractiunea de vatamare corporala grava ...68
Sectiunea V - Prejudicii cauzate prin vatamari corporale ..70
Bibliografie ...73


Extras din licență

CAPITOLUL I
ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VIATA SI INTEGRITATEA CORPORALA
Sectiunea I
Protectia dreptului la viata si la integritate corporala pe plan
intern si international
Dreptul la viata este un drept fundamental al omului, care prin importanta sa depaseste sfera interesului personal, avand relevanta pentru intreaga comunitate. Din aceasta cauza, acest drept fundamental capata o dimensiune sociala, asigurarea sa fiind necesara prin tratatele si conventiile internationale, dar si prin normele dreptului intern. Stabilirea momentului din care incepe protectia dreptului la viata prezinta interes deoarece acest aspect atrage in diferitele legislatii incriminarea sau nu a faptei de avort. 
Lato sensu, dreptul la viata reprezinta o expresie care desemneaza ansamblul drepturilor care sunt conferite fiintelor vii in general si oamenilor in particular. Stricto sensu, dreptul la viata ocroteste fiinta umana impotriva atingerilor aduse integritatii sale corporale din partea unei alte persoane, insemnand deci o interdictie de a ucide o alta fiinta. 
Apararea dreptului la viata prin normele interne si internationale reprezinta un imperativ cat si o necesitate, deoarece constituie un atribut fundamental al persoanei, iar apararea acestuia determina protejarea celorlalte atribute ale persoanei : libertatea, integritatea corporala, sanatatea, etc.
Protejarea dreptului la viata isi gaseste consacrarea prin normele internationale si prin normele interne ale dreptului penal, avand in vedere importanta pe care viata unei persoane o prezinta nu numai pentru ea, dar si pentru intreaga societate. Prin urmare, in articolul 3 al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului se prevede ca "orice fiinta are dreptul la viata, la libertate si la securitatea sa". In articolul 6 din Pactul International referitor la drepturile civile si Politice precizeaza ca: "Dreptul la viata este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viata sa in mod arbitrar".
Conventia Europeana a Drepturilor Omului asigura dreptul la viata al oricarei persoane, si in acelasi timp reglementeaza, situatiile in care se poate aduce atingere acesteia. In articolul 1 se precizeaza ca: "Dreptul la viata al oricarei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzata cuiva in mod intentionat, decat in executarea unei sentinte capitale pronuntate de un tribunal in cazul in care infractiunea este sanctionata cu aceasta pedeapsa prin lege." Dispozitiile articolului 2 vin in completare aratand ca "moartea nu este considerata ca fiind cauzata prin incalcarea acestui articol in cazurile in care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta:
a. pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegale;
b. pentru a efectua o arestare legala sau pentru a impiedica evadarea unei persoane legal detinute;
c. pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau o insurectie."
Constitutia Romaniei in articolul 22 alin. 1 precizeaza ca "dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate". Cat despre cazurile in care este incuviintata producerea cu intentie a mortii unei persoane, legislatia romana exclude cazul executarii unei sentinte capitale pronuntate de un tribunal, pentru ca pedeapsa cu moartea a fost abrogata , iar Constitutia Romaniei in articolul 22 alin. 3 interzice pedeapsa cu moartea.
Codul penal in vigoare incrimineaza faptele care aduc atingere dreptului la viata si a integritatii corporale sau a sanatatii in cadrul titlului II, capitolul I, sectiunea I intitulata "Omuciderea" si sectiunea II intitulata "Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii".
Pentru incadrarea corecta din punct de vedere juridic a acestor fapte este indispensabil stabilirea momentului de la care este protejat dreptul la viata al unei persoane, dar si momentul din care inceteaza ocrotirea acestui drept, cu alte cuvinte momentul mortii persoanei.
Momentul nasterii unei persoane constituie momentul de la care fapta de suprimare a vietii se incadreaza in infractiunea de omor; pana in acest moment, mama are dreptul de a renunta la viata fatului prin avort, fara ca aceasta fapta sa atraga consecinte penale. In situatia in care avortul nu se savarseste in conditiile si imprejurarile prevazute de lege, incadrarea juridica a faptei este aceea de provocare ilegala a avortului. 
Comisia Europeana a Drepturilor Omului a considerat ca termenul "orice persoana" folosit in textul Conventiei nu poate fi aplicat unui copil care nu s-a nascut. In consecinta prin prevederile Conventiei nu este recunoscut si aparat fetusului un drept la viata absolut, pentru ca viata acestuia este strans legata de viata femeii care il poarta. Daca articolul 2 s-ar aplica si fetusului si ca protectia oferita de acest articol ar trebui, in lipsa unor limitari exprese sa fie considerata ca absoluta, ar trebui sa se deduca de aici ca avortul este interzis, chiar si atunci cand sarcina ar pune in pericol viata mamei. Acest lucru ar insemna ca viata fetusului ar fi considerata ca fiind mai pretioasa decat viata mamei insarcinate .


Fisiere în arhivă (1):

 • Vatamare corporala grava.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Codul penal;
Codul de procedura penala;
Alexandru Boroi, Valentin Iftenie, "Infractiunile de lovire si vatamare a integritatii
corporale sau a sanatatii", Ed. Juridica, Bucuresti, 2004;
Alexandru Boroi, curs universitar - drept penal partea speciala, Editia 2 , editura C.H. BECK, 2008;
Alexandru Boroi, Nistoreanu Gheorghe, ,,Drept penal. Partea speciala", Editura All Beck, Bucuresti, 2005;
O. Stoica, Drept penal. Parte speciala, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1976;
V. Cioclei, Drept penal. Partea speciala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2007;
V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu, V. Rosca, Explicatii teoretice ale Codului penal roman, vol. III, Ed. Academiei, Bucuresti, 1971;
I. Dobrinescu, ,,Infractiuni contra vietii persoanei", Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1987;
V. Dongoroz, I. Oancea, C. Bulai si altii, "Explicatii teoretice ale Codului penal roman. Partea speciala", Edit. Academiei Romane, Bucuresti, 1971;
Irina Moroianu Zlatescu, "Drepturile omului", Ed. Andre, Bucuresti, 1993;
Ion Crangus, Adrian Nitu, Ilie Dragomir, Drept Penal- partea generala-culegere de lectii, Editura Ministerului Administratiei si Internelor, Bucuresti, 2006;
Valerian Cioclei, Drept penal Partea speciala- infractiuni contra persoanei, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009;
C. Crisu, N. Crisu, St. Crisu, "Doctrina si jurisprudenta romana", Ed. Argessis, 1995;
Gh. Scripcariu, M. Terbancea, "Patologie medico-legala", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983;
Valentin Iftenie, Dan Dermengiu, Medicina legala, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009;
Belis Vladimir, ,,Tratat de medicina legala", Volumul I, Editura Medicala, Bucuresti, 1995.
Belis Vladimir, Medicina legala- curs pentru facultatile de drept, Editura Juridica,2005;
Constantin Barbu , Ocrotirea persoanei in dreptul penal al R.S. Romania, Ed. Scrisul Romanesc ,Craiova, 1977;
Valerian Cioclei, Drept penal partea speciala -infractiuni contra persoanei, Cu referiri la Noul Cod penal, Editura C.H. BECK, Bucuresti, 2009;
T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, V. Papadopol, V. Ramureanu, Codul penal comentat si adnotat, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1975;
V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu, V. Rosca, Explicatii teoretice ale Codului penal roman, vol. III, Ed. Academiei, Bucuresti, 1971;
Conventia Europeana a Drepturilor Omului;
Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului;
Iulia Albu, Repararea prejudiciului cauzat prin vatamari corporale, Editura Lumina Lex, 1997;
Victor Duculescu, Protectia juridica a drepturilor omului- mijloace interne si internationale, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2008;
Buergenthal Thomas, Weber Renate, ,,Dreptul international al drepturilor omului", Editura ALL, Bucuresti, 1996;
Coman Florian, Purda Nicolae, ,,Protectia juridica a drepturilor omului", Editura Era, Bucuresti, 1999;
Diaconescu Gh., ,,Infractiunile in Codul penal roman", Editura Oscar Print, Bucuresti, 1997;
Dianu Tiberiu, ,,Loviturile sau vatamarile cauzatoare de moarte", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996;
Dima Tr., ,,Criterii de delimitare a infractiunii de lovire sau alte violente si infractiunea de vatamare corporala", in Revista Romana de Drept, nr. 6/1973;
Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stanoiu R., Rosca V., ,,Explicatii teoretice ale Codului de procedura penala - partea generala", Editura Academiei, 1975;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!