Violenta in Randul Adolescentilor ca o Reactie la Problemele Sociale

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 2
Ca?itolul I: D?scri?r?a F?nom?nului 5
I.1. ?bordari cu ?rivir? la viol?nta dom?stica 5
I.2. D?finitia viol?nt?i dom?stic? in lit?ratura d? s??cialitat? 12
I.3. Form?l? d? manif?star? al? viol?nt?i 17
I.4. Viol?nta dom?stica - o ?robl?ma sociala 20
Ca?itolul II: Viol?nta manif?stata in randul adol?sc?ntilor 22
II.1 ?dol?sc?nta "o boala cu durata limitata" 22
II.2 Factorii d? risc car? duc la d?zvoltar?a com?ortam?nt?lor viol?nt? 24
II.2.1. Factorii comunitari 25
II.2.2. Factorii familiali 26
II.2.3. Factorii sociali 28
II.2.4 Factorii individuali 29
II.2.5. Mass-m?dia si int?rn?tul 30
II.2.6 Jocuril? ?? calculator 32
II.2.7 Consumul d? alcool si droguri 34
2.3. Formele de violenta in care sunt implicati adolescentii 39
II.4. Efectele violentei domestice asupra dezvoltarii fizice, psihice si sociale ale adolescentilor. 39
Cap.III. Masuri de prevenire si combatere a violentei 43
3.1. Rolul familiei in prevenirea violentei manifestata in randul adolescentilor 43
3.2. Aportul scolii in atenuarea violentei in randul tinerilor 47
3.3. Programe destinate prevenirii si combaterii violentei domestic 51
3.4. Aspectele legislative care incrimineaza violenta domestica 64
Capitolul IV - Cercetare 80
IV.1. Tema cercetarii 80
IV.2. Obiectivele cercetarii 81
IV.3. Ipoteze si intrebari de cercetare 82
IV.4. Documentarea preliminara 82
IV.5. Cadrul teoretic 82
IV.6. Universul cercetarii 83
IV.7. Srategii, metode, tehnici folosite in cadrul cercetarii 83
IV.8. Studii de caz 88
Studiul de caz II 95
Studiul de caz VI 116
Studiul de caz VII 119
IV.9. Analiza si interpretarea datelor 122
IV.10. Concluziile cercetarii 124
BIBLIOGRAFIE 133
Richard J. Gelles, Intimate Violence in Families, 3rd edition, Thousand Oaks, CA: Sage, London, New Delhi, 1997,on-line la : www.dvmen.org; 133


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Agresiunea sau altfel spus violenta reprezinta unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Intelesul acordat de un cercetator sau altul depinde de perspectiva teoretica adoptata. In plus, ceea ce este considerat a fi agresiv depinde de standardele sociale si culturale ale percepatorului. Exista culturi care privesc violenta ca pe ceva firesc, chiar neceesar. 
Violenta in randul adolescentilor a devenit in ultima perioada si la noi o problema majora, fiind descrisa ca o forma de conduita devianta cu o diversitate de forme de manifestare, cu intensitate diferita: pe o scala a intensitatii pornind de la intensitatea cea mai mica, agresivitatea presupune confruntarea vizuala, poreclirea, ironizarea, tachinarea, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, palmuirea si ajungand la forme de intensitate crescuta ale agresivitatii cum ar fi injunghierea si impuscarea. Ei adopta o forma de agresiune fie pentru ca urmeaza modelul parental, al celui promovat prin intermediul mass-mediei sau, pur si simplu, pentru ca nu li se ofera o alternativa. 
Contextul socio-economic actual dar si lipsa unor servicii specializate de identificare, investigare si rezolvare a acestui tip de probleme determina cresterea si perpetuarea anumitor tipuri de comportament abuziv. Schimbarile permanente existente in societatea moderna si adaptarea in raport cu conservatorismul si eforturile de pastrare a traditiei si culturii, genereaza nenumarate conflicte, de la cele conceptuale pana la cele comportamentale, de la ideologii pana la fapte concrete. Inegalitatile structurale, de status si de rol, intre barbati si femei, parinti si copii, conduc de la vulnerabilitate, la agresiune si violenta sub diferite forme de manifestare.
Comportamentul violent al adolescentilor este de regula, plasat in doua mari zone explicative: normalitate (cu accente specifice varstei) sau patologie. Astfel, in situatia in care subiectul reprezinta tema de discutie, sau informatie in cadrul buletinelor de stiri, evident, iese din sfera justificativa a ,,normalitatii" si este tratat din perspectiva patologica, a carui cazuistica de cele mai multe ori pare sa fie aceeasi.
Fara a fi nevoie de investigatii profunde de specialitate, o observare empirica, poate identifica foarte usor perspectiva generala a societatii privind problematica acestu grup vulnerabil, adolescentii. Daca ar fi sa luam in calcul numai faptul ca la nivelul politicilor educationale, de sanatate publica, etc., s-a hotarat ca masura de preventie si combatere a deviantelor comportamentale si de sustinere a ,,elevilor", prezenta in scoli a psihologilor/ consilieri scolari, putem observa cum perspectiva patologica inghite aproape in totalitate perspectiva sociologica; ca si cum elevii (in special adolescentii) intr-o quasi-majoritate se confrunta cu probleme psihologice cu implicatii sociale si nu cu probleme sociale cu implicatii psihologice si ca si cum factorul individual reprezinta elementul cauzal de baza al unor comportamente mai mult sau mai putin deviante.
In lucrarea mea de licenta am abordat tematica violentei in randul adolescentilor scolare la clasele I-IV avand copilul elev in acel stadiu al procesului de invatamant.
Atunci am putut sa concluzionez ca familia joaca un rol deosebit de important in viata copiilor la acel inceput de drum. In prezent lotul subiectilor sunt elevi in ciclul gimnazial, au deja propriile lor opinii, fac propriile lor alegeri si dupa caz, unii dintre acestia au permanent sprijinul familiilor lor sau altii cauta sprijin si suport in societate.
Un argument important care demonstreaza actualitatea acestei teme, se bazeaza pe faptul ca aceasta problema, este una dintre cele mai acute nu numai in domeniul protectiei copilului si al familiei dar si in viata sociala a comunitatii in general.
Lucrarea este structurata pe un numar de patru capitole pe care le-am abordat in felul urmator:
Capitolul I - este partea lucrarii mele in care am analizat problematica violentei scolare din punct de vedere teoretic cu tot ceea ce presupune aceasta: notiuni generale definite de specialistii implicati in procesul de educatie al tinerei generatii, implicarea familiei si nu in ultimul rand voi incerca sa evidentiez felul in care societatea sprijina si consiliaza pe cei ce se confrunta cu problematica violentei. 
Capitolul II - in urma detalierii aspectelor teoretice din primul capitol, in aceasta parte a lucrarii mele de disertatie voi arata care este ,,Aria si metodologia" pe care l-am folosit pentru a realiza partea practica. 
Capitolul III 
Capitolul IV - include partea de cercetare practic-aplicativa prezentand analiza si interpretarea datelor obtinute cat si concluziile generale ce se desprind cu privire la problematica vizata, anexele si referintele bibliografice care le-am utilizat in aceasta lucrare.
Avand in vedere cele enuntate anterior consider ca aceasta tema v-a aduce o contributie importanta a problematicii sociale complexe pe de o parte si asupra modalitatilor de solutionare a acestor probleme in practica asistentiala, pe de alta parte.
Ca?itolul I: D?scri?r?a F?nom?nului
I.1. ?bordari cu ?rivir? la viol?nta dom?stica
Viol?nta dom?stica ?st? una din c?l? mai grav? ?robl?m? cu car? s? confrunta soci?tat?a cont?m?orana, atat la niv?l int?rnational, cat si la niv?l national. 
In ciuda fa?tului ca viol?nta dom?stica si, in s??cial viol?nta im?otriva f?m?ii, constitui? d? cat?va d?c?nii un subi?ct d? d?zbat?r?, comunitat?a int?rnationala nu a r?usit, ?ana in ?r?z?nt, sa ?una ca?at ac?st?i form? de abuz ??tr?m d? distructiv?. Viol?nta dom?stica ?st? o ?robl?ma com?l??a, car? im?lica atat ?rot?ctia int?gritatii ??rsonal? ale victim?lor, cat si ?rot?jar?a int?r?s?lor lor social? comun?, ?r?cum lib?rtat?a si d?mocratia.
D?si viol?nta dom?stica ar? o istori? v?ch?, f?nom?nul a fost ?r?z?ntat ?ublic in Stat?l? Unit? si in ?uro?a Occid?ntala dr??t o ?robl?ma g?n?rala grava a soci?tatii abia in ultim?l? tr?i d?c?nii al? s?colului al ??-l?a. ?nii '90 au adus r?cunoast?r?a viol?nt?i dom?stic? dr??t o incalcar? a dr??turilor omului . 
In dom?niul sociologi?i, c?rc?tatorii li?siti d? ??rs??ctiva d? g?n si-au limitat studiil? la id?ntificar?a si ???licar?a cauz?lor individual? al? f?nom?nului viol?nt?i dom?stic? (consum d? alcool sau droguri, ?robl?m? d? sanatat? mintala) si a cauz?lor g?n?ral? d? natura sociala si ?conomica (saraci?, li?sa ?ducati?i, somaj, a?art?n?nta la gru?uri social? d?favorizat? ?tc.) Un?l? studii d? s??cialitat? l?aga viol?nta dom?stica d? zona ?au??ra a soci?tatii, ignorand cu d?savarsir? fa?tul ca ?a s? ?roduc? si in familiil? cu un niv?l d? trai d?c?nt sau in c?l? foart? bogat?. ?um?roas? studii nu au facut altc?va d?cat sa inv?stigh?z? r?latiil? d? famili?, consid?rand viol?nta dom?stica o ?robl?ma a cu?lului .


Fisiere in arhiva (1):

  • Violenta in Randul Adolescentilor ca o Reactie la Problemele Sociale.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

Sewall P. Rebeca, Vasan Arati, Schuler Margaret A., States Responses to Domestic Violence: Current Status and Needed Improvements, The Institute for Women, Law & Development, Washington, D.C., 1996, on-line la: www.popline.org;
Jones, Ann, Next Time She'll Be Dead: Battering and How to Stop It, Boston, Beacon Press, 1994, pg. 27;
Richard J. Gelles, Intimate Violence in Families, 3rd edition, Thousand Oaks, CA: Sage, London, New Delhi, 1997,on-line la : www.dvmen.org;
Straus, M.A. , Social Stress and Marital Violence in a National Sample of American Families." Annals of the New York Academy of Sciences, 1980, pg.229-250;
Gordon, L., Heroes of Their Own Lives - The Politics and History of Family Violence, Virago Press. London, 1989;
Smart, C., Feminism and the Power of Law, Routledge, London, New York, 1989;
Lifting the Last Curtain, A Report on Domestic Violence in Romania, raportul organizaiei americane Minnesota Advocates for Human Rights, 1995, on-line la : www.theadvocatesforhumanrights.org;
Barometrul de Gen, 2000, studiu realizat de The Gallup Organization Romania, pentru Fundatia pentru o Societate Deschisa, Romania, on-line la: www.osf.ro;
Eurobarometru 51.0, 1999, Europenii si punctul lor de vedere privind violenta casnica impotriva femeii, Comisia Europeana, on-line la: www.ec.europa.eu;
Monitorul Oficial nr. 367 din 29 mai 2003, on-line la: www.cdep.ro;
Antal, I., Szigeti, J., Romanian Situation. ,,Why Doesn't She Press Charges? Understanding and Improving Women's Safety and Right to Justice",Women's Report, 2011;
Michele Harway, James M.O'Neil, What Causes Men's Violence Against Women?, Sage Publications, Thousand Oaks, California, 1999, pg. 5-12; 
Okin, Susan Moller, Justice, Gender, and the Family, New York, Basic Books, 1989, pg. 125-129;
Smart, C., Feminism and the Power of Law. Routledge, London, New York, 1989;
Roberts, R. A., Handbook of Domestic Violence Intervention Strategies: Policies, Programs and Legal Remedies. Oxford University Press, New York, 2002;
Muntean, A., Violenta Domestica, Ed. Eurostampa, Timisoara,1999;
Zamfir, Vlasceanu, Dictionar de sociologie, Ed. Babel, Bucuresti, 1998;
Schiopu, Ursula (coord), Dictionar de psihologie, Ed. Babel, Bucuresti, 1997, pg. 21;
Radulescu Sorin M., Sociologia violentei (intra)familiale: victime si agresori in familie, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2001;
Winstok, Z., Toward an interactional perspective on intimate partner violence. Aggression and Violent Behavior, 2007, pg. 12;
Kilpatrick, D. G. What is violence against women? Defining and measuring the problem, Journal of Interpersonal Violence, 2004, pg. 19;
Sissons, P., Sa intelegem dinamica violentei intre parteneri de viata. Material de formare nepublicat prin proiectul Daphne III (2007-2013), 2011;
Levinson, D., Family violence in cross-cultural perspective, Ed. David Levinson, Newbury Park, California Sage Publications, 1989;
Muntean, A., Violenta Domestica, Ed. Eurostampa, Timisoara, 1999;
Hague, G., Malos, E., Domestic Violence, Action for Change, New Clariton Press,1993;
Allen, N.E., Bybee, D.I., Sullivan, C.MBattered, Women's Multitude of Needs: Evidence Supporting the Need for Comprehensive Advocacy, Violence Against Women, 2004, pg.10; 
Straus, M.A., State-to-state differences in social inequality and social bonds in relation to assault on wives in the United States, Journal of Comparative Family Studies,1994, pg.7-24; Gelles, R.J., Contemporary Families, A Sociological view, Sage publications,1997;
Brush, L.DBattering, Traumatic Stress, and Welfare-to-Work Transition. Violence Against Women, Vol.6. No.10, 2000,pg. 1039-1065; Gordon, L., Heroes of Their Own Lives - The Politics and History of Family Violence, Virago Press, London,1989;
Pop, Luana Miruna, Dictionar de politici sociale, Ed. Expert, Bucuresti, 2001;
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame;
Radulescu S. M, Victime si agresori, 2001, pg 722;
http://www.politiaromana.ro/violenta_in_familie.htm;
The MONEE Project, Regional monitoring report, no.6, 1999, on-line la : http://www.unicef-irc.org 
Australian and Family Violence Clearinghouse, Issues Paper 1, Canberra, 2003, pag.1.
Agnew R., Determinism, indeterminism, and crime, An empirical exploration, Criminology, nr.33, 1995, pg. 83; M.J.Mannon, Domestic and intimate violence: An application of routine activity theory. Aggression and Violent Behavior, vol.2, nr.1, 1997, pg.9-24;
Radulescu, S., Sociologia Violentei (intra) familiale-victime si agresori in familie, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001, pg. 30;
Centrul Parteneriat pentru Egalitate Cercetarea Nationala privind violenta in familie si la locul de munca-Romania, 2003;


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!