Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Limba Română

doc

Basmul

MOTTO: „Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.” Interesul pentru basm datează din prima copilărie şi ţine până la adânci bătrâneţi. Indiferent de vârstă, oamenii se desfată şi se instruiesc prin basm. Înainte de a putea vorbi copilului i se spun poveşti, înainte de a citi şi de a scrie i se citesc poveşti. El are o găndire intuitiv –concretă şi percepe mai uşor prin exemplele pe care le oferă basmul complexitatea lumii, a vieţii, a relaţiilor interumane, învăţând de pe acum să distingă binele de rău, dreptatea de nedreptate, adevărul de minciună, frumosul d... vezi detalii

doc

Analiza morfologică și sintactică a unor texte vechi

ARGUMENT În centrul lucrării de față se află analiza morfologică și sintactică. Așezarea pe primul plan a analizei gramaticale izvorăște din constatarea că ea reprezintă cea mai eficientă formă de înțelegere a noțiunilor gramaticale și a inovațiilor de acest tip pe care vorbitorii de limbă română de la începutul secolului al XIX - lea și le permit. Am consacrat această lucrare analizei gramaticale pentru a scoate în evidență modificările morfologice și sintactice la care a fost supusă limba română în perioada amintită. Însemnările de pe manuscrise și cărți vechi au evidențiat o serie de ... vezi detalii

doc

Producțiile Mediatice de Divertisment între Utilitate și Distracție

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să realizeze o analiză de ansamblu a producțiilor mediatice de divertisment ,talk-show-uri și reality-show-uri , a felului în care acestea sunt livrate publicului, a elementelor cheie pe care televiziunile le-au imaginat pentru ca totul sa fie cât mai „cathing”,și a utilitații care se bazează pe destinderea consumatorilor și evadarea din viața de zi cu zi. În fiecare zi, în fiecare moment, ființele comunică între ele, adica fac schimb de informații. Pentru aceasta, oamenii folosesc diferite mijloace, unele dintre ele numite "mijloace de comunicare î... vezi detalii

doc

Identitatea unei biblioteci pentru copii - proiectul Gâza, spiridușul cărturar

Introducere Punctul de pornire a acestei lucrării a fost un proiect realizat pentru colocviul „Biblioteci pentru copii”. Acest proiect va fi anexat la lucrarea de diplomă pentru a sublinia ideea de continuitate şi de dezvoltare. Această bibliotecă s-a născut şi am considerat-o ca pe un copil care, la un moment dat, trebuia să îşi evidenţieze calităţile. De aceea momentul examenului de absolvire a reprezentat un prilej pentru a concretiza acest proiect. Motivele pentru care am realizat această lucrare sunt: -am considerat că elaborarea imaginii unei biblioteci pentru copii este un subiec... vezi detalii

docx

Complementul direct și propoziția subordonată completivă directă

I: TRANZITIVITATEA VERBELOR 1.1 Definitii Conform GALR sunt transitive, verbele care cer sintactic si semantic pozitia Cd, ,,acoperita" (saturata) sau ,,neacoperita" (nesaturata) in context, pozitie care in mod curent se realizeaza prin atasarea directa (neprepozitionala) a unui nominal substantival cu forma de N-Ac, daca acest nominal nu este subiect (deci nu se acorda cu verbul) si nu este NP (deci nu este dependent de Subiect).'' Prin conditionarile introduse se elimina din clasa tranzitivelor verbe ca: a cadea, a veni, a interveni, a se intampla, a exista, a aparea. Stefan Gaitanaru ... vezi detalii

doc

Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă

Argument In lucrarea de fata mi-am propus sa abordez tema ,,Cantecul epic sau ,,balada populara"-sursa de inspiratie pentru literatura culta", deoarece consider ca este o tema foarte importanta, atat din punct de vedere al activitatii didactice, cat si din punct de vedere stiintific, cantecele epice romanesti definind conceptia poporului nostru despre evolutie si istorie, munca si creatie, iubire si existenta. Literatura noastra culta a dat nastere unor opere ce au depasit cu mult aspectele cantecelor epice, trecand de la prelucrarea folclorica la adevarate capodopere ale culturii noastre. ... vezi detalii

doc

Universul prozei lui Vasile Alecsandri

ARGUMENT Cu aproape doua secole in urma, putin pierdut in negura vremii din cauza unei date nesigure de nastere , sa fi fost in 1818, sau sa fi fost in 1821 , undeva in judetul Bacau vine pe lume intr-o familie instarita de boieri, cel ce va fi “ acel rege-al poeziei” numit de Eminescu in “Epigonii”, deschizator de drumuri in literatura si cultura romana. Tatal sau, Vasile, e om cu stare si deschis la minte, preocupat de educatia celor trei copii ai sai, iar mama, Elena Cozoni,este fiica lui Dumitrache Cozoni din Targu Ocna. Copilaria este fericita la Mircesti intr-o atmosfera calda in ca... vezi detalii

docx

Relația de dependență nominală. atributul

1.1 Relaţia de dependenţă nominală şi istoricul determinativului limbii române Disponibilităţile combinatorii ale substantivului (sau pronumelui) regent se deosebesc de cele ale verbului (sau adjectivului). Ele se constituie în veritabile valenţe libere, numai dacă substantivul primeşte articol hotărât,când, între determinarea prin articol hotărât şi dezvoltarea funcţiei sintactice se instituie un raport de condiţionare reciprocă. Relaţia de dependenţă nominală generează funcţia sintactică de atribut , actualizare aliatorie a planului semantic al substantivului (pronumelui) regent, dar ne... vezi detalii

doc

Limbajul Poetic și Limbajul Filosofil al lui Lucian Blaga

INTRODUCERE Cu toți știm despre Lucian Blaga că este cea mai complexă perosnalitate poetică, din perioada interbelică. Ca orice mare scriitor se ridica deasupra curentelor literare, ilustrând bipolaritatea culturală, fiind, deopotrivă, tradiționalist și modernist. Ilustrează tradiționalismul în expresia artistică, aflându-se multa vreme printre colaboratorii revistei “Gândirea”. Volumele de poezie, publicate pe parcursul a peste 40 de ani, poartă, în diferite grade, amprenta expresionismului. Aceste volume sunt: “Poemele luminii”, “Pașii profetului”, “În marea trecere”, “Lauda somnului”, “... vezi detalii

doc

Verbul

1. Trăsături definitorii Definiţie Verbul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o acţiune ( a urca, a coborî, a citi), o stare (a sta, a se odihni, a tăcea), sau existenţa (a fi, e exista). CATEGORIILE GRAMATICALE Categorile gramaticale specifice verbului sunt: diateză, mod, timp, persoană şi număr. 1. DIATEZA Diateza este forma pe care o ia verbul pentru a arăta raportul dintre acţiune şi subiectul gramatical. În limba română verbul are trei diateze: a.activă b.pasivă c.reflexivă a.Diateza activă arată că acţiunea este săvârşită de subiectul gramatical.Verbele la diateza... vezi detalii

doc

Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne

INTRODUCERE MOTO: „ chinuiţi de cugetul foarte lucid că trebuiau, în răstimpul unei vieţi, să ridice un popor, rămas cu secole în urmă, la înălţimea unui veac prea luminat. Ei se simt chemaţi să împlinească năvalnic, ca la început de lume, pornind de la nimic, ceea ce istoria neglijase vreme de o mie de ani.” Şcoala Ardeleană reprezintă o manifestare extrem de importantă în spaţiul cultural românesc, întrucât a marcat un prim moment al racordării noastre, din punct de vedere ideologic, la valorile Europei occidentale. Aşa după cum se ştie, Şcoala Ardeleană este o manifestare a iluminism... vezi detalii

docx

Discursul liric bacovian - estetică, stil, configurație poetică

ARGUMENT Motto: „A fost odată...Va fi odată... Nu spune zarea, dar spune omul- Numai acuma e niciodată... Adânc, prezentul închide...tomul.” (G. Bacovia) Literatura este arta cuvântului, exprimată cu ajutorul cuvântului. Unul dintre reprezentanţii de seamă ai acestei arte este G. Bacovia. A fost mai toată viaţa „ros de nevroze”, dovedindu-se, ca poet, receptiv la lirica „decadentă”, simbolistă, a unor confraţi ca: Baudelaire, Laforgue, Verlaine, Rollinat. Începând în zodie simbolistă, a fost repede asimilat de modernism. Bacovia aduce o notă nouă lirismului. Prin câteva motive, prin ... vezi detalii

docx

Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004

CAPITOLUL I MORFOLOGIA 1.1 Cazul 1.1.1 Stabilirea cazului Pentru că stabilirea cazului constitue una dintre cele mai mari dificultăţi gramaticale, Gabriela Pană-Dindelegean atrage atenţia asupra construcţiilor celor mai expuse soluţii greşite de analiză, explicând cauzele apariţiei diverselor tipuri de greşeli: a) Marcarea cazului în forma primului element al grupului nominal Ex.: „plecarea blândului şi iubitului nostru prof esor”; b) Dubla posibilitate de exprimare a cazurilor: sintetică şi analitică; omonimia mărcilor „a”, articol, „a”, prepoziţie. Spre exemplu, în construcţia „ace... vezi detalii

docx

Rolul limbajului în dezvoltarea școlarului mic

Poezia reprezintă creaţia literară cea mai profundă, care exprimă ori sugerează o idee, o emoţie, un sentiment, o stare sufletească, apelând la imagini artistice, la cuvinte cu sens figurat, ea surprinde frumosul ȋn cuvinte simple dar pline de ȋncărcătură emoţională şi valoare estetică. Mi-am ales ca temă de licenţă Rolul poeziei ȋn dezvoltarea limbajului şcolarului mic, deoarece mi-am dorit să aflu dacă poezia influenţează modalitatea de exprimare a copiilor, iar dacă da, ȋn ce măsură şi cum. Mereu am considerat poezia ca fiind o artă extraordinară iar poeţii – genii ale cuvintelor. Ro... vezi detalii

doc

Romanul Românesc Interbelic

1. Introducere Perioada interbelică se distinge de alte delimitări pe care istoria literară le-a imprimat în conştiinţa publicului larg cel puţin printr-un amănunt, de fond, dar şi de formă: importanţa fără precedent acordată romancierilor şi, prin urmare, romanului ca specie. Se conştientizează atunci lipsurile pe care proza românească le avea în domeniu şi se încearcă o depăşire a complexului înapoierii prin tendinţele de aliniere la modernismul occidentalizant. În cadrul acestui proces, romanul ca evoluţie sintagmatică şi paradigmatică ajunge practic să ardă etapele, regrupând opere dif... vezi detalii

Hopa sus!