Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Limbaje de Programare

doc

Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro

INTRODUCERE Progresele realizate recent în domeniile tehnologiei de calculatoare, telecomunicaţii şi software, precum şi în alte domenii ale informaţiei au schimbat radical modul de viaţă al populaţiei globului într-o manieră care ar fi fost greu de estimat în urmă cu 20 de ani. Pe fundalul acestor transformări s-a realizat trecerea de la era industrială la cea informaţională. În noua societate, în urma acestor transformări, a sporit prelucrarea informaţiilor, dobîndirea de cunoştinţe cu ajutorul calculatorului, comunicarea şi dezvoltarea afacerilor cu ajutorul Bazelor de Date au devenit p... vezi detalii

doc

Instruirea Asistată pentru un Limbaj de Programare

INTRODUCERE Instruirea asistată de calculator este un domeniu al informaticii aflat în plină dezvoltare. Procesul de instruire presupune existenţa celor două elemente principale: instructorul, care este posesorul unui sistem de cunoştinţe pe care trebuie să le prezinte într-un mod care să permită înţelegerea şi asimilarea de către destinatarii acestora, şi studenţii (sau cursanţii), care trebuie să înţeleagă informaţiile primite şi să le folosească la rezolvarea problemelor de evaluare a cunoştinţelor acumulate. Forma clasică de instruire este un proces faţă-în-faţă care presupune coexist... vezi detalii

doc

Procesarea Imaginilor în Sisteme Embedded

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE Proiectul de faţă îşi propune să investigheze posibilitatea de implementare a unor operaţii de prelucrare a imaginilor pe sisteme embedded, pentru ca apoi o parte dintre acestea să se utilizeze în realizarea unei aplicaţii de recunoaştere şi urmărire a unui obiect cu anumite caracteristici dintr-o imagine captată în timp real. Sistemul descris se bazează pe algoritmi tradiţionali de detecţie de contur, segmentare şi etichetare, iar pentru testarea lui s-a utilizat platforma de dezvoltare EZ-KIT LITE ADSP-BF533 de la Analog Devices. După optimizări s-au obţinut ... vezi detalii

doc

Aplicație informatică pentru casele de schimb

INTRODUCERE Aceasta lucrare de licenta se refera la gestiunea miscarilor de valute ce au loc la o casa de schimb valutar, unde dupa cum se stie au loc si alte activitati cum ar fi schimburile valutare si elaborarea documentelor de sinteza specifice unei case de schimb valutar. Ca urmare, este clar ca în practica, ea trebuie sa fie una din functiunile programului de informatizare a casei de schimb valutar si împreuna cu functiunea de gestiune a schimbului valutar sa asigure datele necesare pentru elaborarea documentelor de sinteza specifice unei case de schimb valutar. Delimitarea ei de cel... vezi detalii

doc, txt, m

Rețele Neuronale Recurente

PREZENTARE LUCRARE Prezenta lucrare reprezintă o încercare de pătrundere în lumea fascinantă a Inteligenţei artificiale, domeniu ştiinţific relativ nou, dar cu posibilităţi de dezvoltare viitoare nebănuite. De-a lungul vremii, omul s-a străduit să înţeleagă şi să simuleze cât mai fidel funcţionarea creierului uman. În ultimele decenii, acest lucru a început să devină din ce mai realizabil, prin dezvoltarea modelării reţelelor neuronale. Lucrarea tratează teoria reţelelor neuronale recurente. Structural, lucrarea este alcătuită din două capitole: - Capitolul I, INTRODUCERE ÎN CALCULUL I... vezi detalii

doc, ppt

Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale

Introducere Tranziţia ţării noastre spre economia de piaţă impune adaptări corespunzătoare în organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor economici.Iar procesul modernizării contabilităţii româneşti presupune convergenţa la normele contabile ale ţărilor cu tradiţie în economia de piaţă. Într-un articol aparut la sfarsitul anului 1999, Bill Gates spune: „Daca anii '80 au fost caracterizati de implementarea calitatii, iar anii '90 de re-inginerie, anii 2000 vor fi anii vitezei. Este vorba despre viteza de derulare a afacerilor, despre modul in care accesul la informatie va altera sti... vezi detalii

doc

Interfețe Directe și Indirecte Versus Componente Soft

1. Introduction 1.1. Subject …. Direct and indirect interfaces versus software components 1.2. Short description My paper is compounded of five chapters. The first chapter is an Introduction and it includes the subchapter “Software components”. The second chapter refers to “Interfaces” and it includes three subchapters. “Direct and direct interfaces” is the subchapter where I define what a direct interface and an indirect interface are. The second subchapter is called “Interfaces in Corba”, the third subchapter is “Interfaces in .Net” and the last subchapter is about “Interfaces in Java... vezi detalii

doc

Android studio- Crearea unei aplicații de supraveghere video de pe dispozitivul mobil

Tehnologia .NET (dot net) lansata de firma Microsoft in anul 2002 este o noua platforma de dezvoltare a aplicatiilor (in special a aplicatiilor distribuite in Internet) pentru sistemele de operare Windows. Platforma .NET suporta utilizarea si integrarea mai multor limbaje de programare: VB.NET, Managed C++, J# , C# si limbajul de scripting JScript. Toate aceste limbaje genereaza cod intr-un limbaj intermediar unic definit in .NET, numit MSIL (Microsoft Intermediate Language) (sau, mai simplu IL), care este executat sub controlul unei unitati de executie, denumita Common Language Runtine (CL... vezi detalii

doc, ppt, jpg, gif, png, bmp, php, sql, swf, css, db

Realizarea unui sistem informatic în PHP și MySQL - agenție de plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma analizei asupra sistemului de activitate al unei firme care are nevoie de o paginta web pe internet. Scopul acestei lucrari este analiza sistemului existent, analiza agenţiei din punct de vedere economic, construirea arhitecturii noului sitem si proiectarea logică şi fizică a componentelor lui. Astfel se va obţine proiectarea sistemului informatic în condiţiile abordării structurate a noului sitem. Pe baza proiectului se va realiza o aplicaţie utiliz... vezi detalii

docx

Managementul Timpului în Cadrul Proiectelor Informatice

INTRODUCTION « Quand on travaille beaucoup, on a beaucoup de temps, c'est le paradoxe. Le temps qui n'est plus négligé, qui est tenu pour un don précieux se montre reconnaissant de l'attention que nous lui manifestons. Il se dilate et fructifie. Il ne nous manque plus. » Paul de Raux La gestion du temps efficace est essentielle dans n'importe quelle profession. Chaque personne peut améliorer la capacité d’organisation du temps, pour gagner des avantages significatifs. La façon dont une personne organise le temps aura toujours une incidence directe sur ceux qui travaillent (positive ou né... vezi detalii

doc

Implicațiile Tehnologiilor Web în Domeniul Afacerilor Economice

CAPITOLUL 1. Mediul de afaceri modern şi sistemele informaţionale 1.1 . Influenţa mediului de afaceri digital asupra firmelor Secolul 21 a început cu o inflaţie de „e”-uri, chiar prea multe. Nu sunt „e”-urile din industria alimentară care sunt nocive în cantităţi prea mari. eMail, eCommerce, eBusiness, eGuvernment, eEconomy, eContent, chiar şi “e-initiative” sunt doar câteva din lunga listă. „e”-ul cu sfera cea mai mare de cuprindere este „e-Economy”, el dominând teoriile economice şi opiniile experţilor. Se admite deja că succesul economic şi standardul de viaţă va fi dominat de acest „e... vezi detalii

doc

Tehnologii Web - Site de Publicitate

Introducere Prezenta lucare, intitulată, „Tehnologi internet. Site de publicitate ” urmăreşte prezentarea principalelor tehnici de realizare a paginilor web dedicate publicitatii. Lucrarea este structurată în trei mari capitole, încercând astfel să surprindă totalitatea elementelor necesare realizării unui asemenea proiect. Prima parte a lucrării, am denumit-o Noţiuni generale şi am prezentat principalele elemente ale limbajului HTML. Limbajul HTML este elementul de bază sub care se regăseşte informaţia pe internet şi care a dus la avântul acestui domeniu. În capitolul al II-lea am vor... vezi detalii

docx

Integrarea web a sistemelor informatice și a bazelor de date în managementul resurselor materiale și umane din educație

Introducere Managementul educational reprezinta procesul constient de conducere si coordonare a actiunilor si activitatilor individuale si de grup, precum si de mobilizare si alocare a resurselor in vederea indeplinirii obiectivelor in concordanta cu misiunea de a pregati resursele umane si de a forma personalitati. El cuprinde un ansamblu de principii si functii, de norme si de metode de conducere care asigura realizarea obiectivelor sistemului, la standarde de calitate si eficienta cat mai inalte, asa cum l-a definit Ioan Jinga - diplomat roman de cariera, care a lucrat in cadrul Minister... vezi detalii

doc

Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare

1. Introducere Reţelele de calculatoare, şi calculatoarele în general sunt folosite pentru comunicare. Pentru a realiza acest simplu fapt, folosirea calculatorului, sunt folosite zeci de forme de semnale electronice sunt care sunt utilizate de diferitele componente implicate. Se vorbeşte despre o era digitala şi codul binar este mediul de comunicare fundamental pentru toate calculatoarele de pretutindeni. Dar cum valorile de zero şi unu “merg” dintr-un loc în altul ? Curenţii electrici şi impulsurile luminoase sunt folosite pentru a realiza formatul binar. Mulţi oameni ştiu multe despre ca... vezi detalii

doc

Sistem informațional pentru promovarea potențialului turistic românesc

Prefata Turismul reprezinta pentru Romania sectorul economic care dispune de un valoros potential care trebuie dezvoltat, neexploatat inca suficient si care poate deveni o sursa de atractie atat a investitorilor cat si a turistilor straini, insa acest lucru este ingreunat de concurenta puternica din partea tarilor vecine si de amploarea problemelor legate de competivitate. Astfel, promovarea turistica a Romaniei trebuie sa se alinieze tendintei internationale de crestere a rolului institutiei nationale de promovare a turismului in activitatea intensiva de promovare, aceasta activitate fiin... vezi detalii

Hopa sus!