Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Psihopedagogie

doc

Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică

ARGUMENT „Educaţia moral-civică este o componentă a educaţiei în legătură cu care se poartă unele discuţii controversate, unii autori pronunţându-se în favoarea acestei formulări, în timp ce alţii abordează separat educaţia morală şi separat educaţia civică” (Marin C., 1996, p. 43). Ca și ceilalți autori, luând în considerare numeroasele interferenţe ce se stabilesc între fenomenul moral şi fenomenul civic al vieţii sociale, optez pentru educaţia moral-civică. Nu este întâmplâtoare asocierea comportamentului moral cu cel civic. Este evident că cele două comportamente se asociază, se sprij... vezi detalii

doc

Dezvoltarea personalității copilului de vârstă preșcolară

INTRODUCERE Fiecare perioada de vârsta îsi are însemnatatea ei în evolutia fiintei umane si în conturarea personalitatii, cred ca perioada prescolara este esentiala în formarea omului.De aceea, cei ce lucreaza cu copilul prescolar, îndeosebi educatoarele, trebuie sa cunoasca în detaliu psihologia copilului de vârsta prescolara si a fiecarui copil în parte pentru a contribui astfel la formarea si dezvoltarea personalitatii lui. În acest sens, gradinita este o oaza educativa, este spatiul paradisului copilariei în care copilul traieste si îsi încarca rezervele energetice si psihice, un tarâ... vezi detalii

doc

Stimularea dezvoltării psihomotricității prin joc

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Psihomotricitatea Viaţa psihică a individului se exprimă ca o unitate a fenomenelor subiective cu manifestările de conduită. În interacţiunea individului cu realitatea iau naştere, pe de o parte, fenomene subiective, în marea lor majoritate procese reflectorii, iar pe de altă parte, manifestări comportamentale, ca şi veriga activă a cărei formă concretă este dată de calitatea reflectării. Unitatea funcţiilor psihice cu actele comportamentale îndreptăţeşte utilizarea termenului de psihocomportament pentru a indica viaţa sau activitatea psihică în ansamblu şi p... vezi detalii

doc

Psihologia Educației

I.PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI I.1.ÎNVAŢAREA ŞI TEORIILE ÎNVĂŢĂRII Conceptele de învaţare si învaţare şcolară.Mecanisme şi procesualitate. În sens extensiv,învaţarea este un proces de achiziţie ,în funcţie de experienţă,graţie cărora anumite activităţi /conduite se formează ori se modifică sub influienţa condiţiilor repetitive şi variabile ale mediului. Învătarea – este un proces evolutiv,de esenţă formativ-informativă,ce constă in dobândirea,într-o manieră explorativă,a experienţei de viaţă,în modificarea selectivă şi sistematică a conduitei,în ameliorarea şi perfecţionarea ei controlată şi con... vezi detalii

doc

Limbajul și Metodica Dezvoltării Vorbirii

INTRODUCERE Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa în vorbire sau când acesta nu întrevede perspectiva corectării ei. În asemenea situaţii, subiectul trăieşte emoţii-şoc, stări prelungite şi dureroase, manifestă nesiguranţă nu numai în vorbire, dar şi în alte activităţi; apare surmenajul fizic şi intelectual, care îşi pune amprenta pe întreaga sa activitate. În cazurile mai grave sau prin existenţa şi a altor handicapuri, suferinţa psihică se accentuează prin instalarea nevrozei, a anxietăţii şi... vezi detalii

doc

Rolul Psihopedagogului în Prevenirea și Combaterea Delicvenței Juvenile

„Rolul psihopedagogului în prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile” este titlul lucrării mele de licenţă, prin care mi-am propus să evidenţiez cât de importantă este cunoaşterea de către toate persoanele implicate în dezvoltarea copilului, a factorilor care determină acest fenomen. Copilul delicvent ajunge să comită o anumită infracţiune datorită mai multor conjuncturi nefavorabile unei dezvoltări optime ca persoană (ex.: familie, colectiv, grup, educaţie defectuoasă etc.) fiind în primul rând o victimă a sistemului în care s-a dezvoltat. De aceea subliniez aici în primul rând importa... vezi detalii

doc

Tipul preferențial senzorial și cerebral în procesul de predare

ARGUMENT Identificarea stilurilor de învăţare şi a stilurilor cognitive se impune ca necesitate în vederea optimizării stilurilor de predare şi pentru accelerarea actului învăţării. Cercetările au relevat faptul că oamenii învaţă în moduri diferite, fiecare având un stil propriu de învăţare. Totuşi există oameni care sunt apropiaţi prin modalitatea de procesare a datelor şi pot fi grupaţi după anumite caracteristici ale comportamentului de învăţare. Aşa cum în câmp didactic putem vorbi de un stil de învăţare al elevilor ce influenţează rezultatele învăţării, formarea şi dezvoltarea compet... vezi detalii

doc

Formarea abilitaților - receptare mesaj scris

ÎNTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate decurge din realizările teoretice ale ştiinţelor educaţiei, de demersurile şi condiţiile practicii pedagogice. Fiecare cadru didactic selectează din combinaţiile metodologice calea de a realiza cel mai bun mod de organizare a învăţării. Metodologia evoluează în timp, astfel profesorul are oportunitatea de a alege metode clasice, tradiţionale sau metode moderne. În funcţie de talentul didactic al fiecărui dascăl, aceste metode se pot corela, combina, completa reciproc, astfel o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate sau d... vezi detalii

doc

Abandonul copilului - specificul serviciului de asistență maternală

Iata observatii pentru lucrarea trimisa de dvs. dnei conf.univ.dr. Laura Goran - Lucrarea dvs. nu are obiective, ipoteze, lot de subiecti, metodologie. In lipsa acestor elemente, lucrarea nu poate fi acceptata. Incercati sa remediati asist.univ.drd. Loredana Banica INTRODUCERE În legislația românăa, serviciile sociale sunt definite drept ”ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și pro... vezi detalii

doc

Agresivitatea - Ca formă de adaptare în relațiile conflictuale părinți - adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Pentru a face parte urmatoarei provocari privind educatia copilului in cercul familiar, apare urmatoare intrebare - ,,oare impactul educativ dintre parinti si adolescenti e cel constructiv sau distructiv si aparitia agresivitatii in urma impactului ?" Raspunsul la intrebarea data il putem cunoastem, daca stim cum se dezvolta personalitatea. Societatea asigura individului cadrul dezvoltarii personalitatii sale modele de gindire si de comportament, relatii interpersonale si mijloace de trai, toate acestea reunite intr-un ansamblu uimi... vezi detalii

doc

Formarea Deprinderilor de Ritm Muzical la Școlarii Mici

INTRODUCERE Manifestare a frumosului artistic, muzica a fost considerată dintotdeauna un mijloc esenţial de cultivare spirituală a omului, de edificare a unei personalităţi integre şi armonioase. Încă de la cea mai fragedă vârstă, chiar din leagăn, copiii sunt impresionaţi de muzică şi la auzul ei sunt tentaţi să îngâne şi să execute diferite mişcări. Odată cu creşterea lor, posibilitatea de a însoţi jocurile cu diferite mişcări este dată de perceperea elementelor de bază ale muzicii: ritmul şi melodia. Dar oare orice copil cu aptitudini muzicale devine un adult cu deprinderi muzicale? C... vezi detalii

doc

Jocul

INTRODUCERE Actualitatea temei. Cerințele mereu crescânde ale societății contemporane impun învățământului actual sarcini importante care să determine creșterea calității lui. Este necesar, pentru aceasta, să se utilizeze, în desfășurarea procesului de învățământ, cele mai eficiente căi, cele mai variate metode și mijloace care să asigure și să stimuleze, în același timp, cereșterea ritmului de însușire a cunoștințelor. Unul dintre aceste mijloace atît de frecvent în procesul de instruire și educare a preșcolarilor care și-a dovedit eficiența din ce în ce mai mult în ultimul timp, este jo... vezi detalii

docx

Manipularea prin Publicitate

Lumea în care trăim este într-o permanență schimbare și se complică pe zi ce trece. Decalajele tehnologice tot mai mari între state creează asimetrii de putere care fac în cele mai multe cazuri inutilă folosirea agresiunii în formele clasice în care o cunoaștem. Dezvoltarea spectaculoasă din ultimul secol a mijloacelor de comunicare în masă, fenomenul globalizării, apariția de noi tehnologii de comunicare au spart barierele dintre state. Epocă în care trăim, prin mobilitate și viteză ne-a eliberat de constrângerile spatio-temporale, ideile și simbolurile de toate felurile pot fi communica... vezi detalii

doc

Aspirații profesionale la copiii cu dislexie

ARGUMENT Atunci când ne alegem profesia trebuie sa ţinem cont de ceea ce ne place, ce ne oferă satisfacţii, să fim conştienţi pe ce drum pornim, ce oportunităţi ni se deschid în funcţie de profesia pentru care optăm. Astfel, atunci când ne alegem profesia este necesar sa ne facem un plan, o idee despre domeniile pentru care avem afinităţi, apoi să ne informăm amanunţit despre ce implica alegerea unei profesii. Secvenţial ne revin în atenţie felurite aspiraţii din copilărie ,cum că vom fi aviatori ,poliţişti ,şefi ,doctori ,profesori ,ingineri Toate acestea ne dădeau la acea vreme sentimen... vezi detalii

doc

Alegerea carierei de către adolescenți

Introducere ,, Adolescenta este pasarea care zboara uneori cu capul in nori si uneori prea aproape de pamant " (Victoria Morozan) Am optat pentru aceasta tema, plecand de la ideea ca alegerea carierei la adolescenti este o problema si o actiune complexa , de o importanta majora pentru societate ,in masura in care in functie de deciziile acestor tineri ,piata muncii de maine are asigurata forta de munca si specialistii .Problema alegerii profesiei debuteaza in jurul virstei de patru sau cinci ani,de la intrebarea ,,-Tu ce vrei sa te faci cand o sa fii mare"? Mai tarziu ,in adolescenta,una di... vezi detalii

Hopa sus!