Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Religie

doc

Cinstirea Sfinților în Biserica Ortodoxă

ARGUMENT Biserica noastră Ortodoxă, cinsteşte pe îngeri, pe Maica Domnului şi pe sfinţi. S-a spus chiar că cinstirea lor fierbinte este sufletul evlaviei ortodoxe. Acesta, şi nu numai, este unul dintre motivele pentru care am ales ca şi subiect al lucrării de faţă, cinstirea îngerilor, a Maicii Domnului, şi a sfinţilor. Dar, şi pentru a mă informa mai bine în legătură cu acest subiect, pentru a mă lămuri mai bine, pentru a-l înţelege mai bine, şi pentru a mă întări în credinţa, în cinstirea lor, deoarece eu însumi am o evlavie mai specială la îngeri, la Maica Domnului şi la sfinţi. Întări... vezi detalii

docx

Raportul dintre Marta și Maria în creștinism

INTRODUCERE Raportul dintre Marta şi Maria în Ortodoxie este de fapt raportul dintre slujire şi contemplaţie, dintre partea activă şi cea aparent pasivă, după modelul celor două surori ale lui Lazăr şi cu toţii prieteni ai Mântuitorului Hristos. Această imagine îşi are modelul în momentul în care Iisus intră în casa celor trei fraţi, şi pe când Marta se silea spre a face multe, Maria stătea contemplativă, admirând taina în tăcere. Unii au văzut în aceste imagini şi raportul dintre misiunea pasrohială şi cea mânăstirească, dintre a face şi a te ruga, dintre a mărturisi şi a propovădui, di... vezi detalii

docx

Alexandru Ioan Cuza și reformele sale bisericești - evaluare din perspectivă istorică și teologică

Introducere Personalitate remarcabilă a istoriei românilor, Alexandru Ioan Cuza şi-a legat indisolubil numele de Unirea Principatelor, act care a marcat procesul de constituire a României moderne. Ales Domnitor al Moldovei şi Munteniei, unite prin persoana sa, Alexandru Ioan Cuza a iniţiat, în timpul scurtei sale domnii – 1859-1866 – un amplu program de reformare care au transformat din temelii structura societăţii româneşti. Prin opera sa înnoitoare, „Domnul Unirii”, a contribuit în mod esenţial la progresul şi modernizarea ţării. Patriotismul care l-a călăuzit în toate acţiunile sale l-a... vezi detalii

doc

Mesianismul creștin și cel iudaic - asemănări și deosebiri

INTRODUCERE De fiecare dată e interesant si util sa citeşti , sa te aprofundezi , să studiezi o tema teologica, un segment aparte pentru a întelege mai bine o problema oarecare, pentru a ne putea apăra credinţa prin cele ştiute cum spune ap.Petru. Bucuria luminii care apare în urma cercetarii , încununeaza munca , dorinţa de cunoaştere. Chiar dacă mai exista lucrari asemanatoare , sper şi lucrarea de faţa să fie de folos. Istoricul Kenneth Scott Latourette spunea: "Odată cu trecerea secolelor, se adună tot mai multe dovezi cu privire la faptul că, măsurat după efectele pe care le-a produ... vezi detalii

doc

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria patriei sale, bineînţeles pe cât îl va ajuta pe fiecare puterile şi cunoştinţele. La sugestia părintelui decan, pr.dr.Ion Vicovan, am reuşit să redactez prezenta lucrare de licenţă „Mitropolia Moldovei în primele trei decenii ale secolului al XVII-lea”,urmărind viaţa Bisericii din Moldova pe cele patru planuri:politic,economic,cultural şi social. Faptele domnitorilor şi ierarhilor ţării noastre au preocupat de-a lungul timpului pe mulţi istorici... vezi detalii

docx

Crearea lumii - știință și religie

INTRODUCERE Dintotdeauna omul şi-a pus întrebarea cauzelor existenţei, a avut imboldul de a explica şi de a înţelege ceea ce este necunoscut sau dificil de înţeles. Orice folclor abundă în date şi informaţii despre originea şi istoria lumii. Cel mai adesea, existenţa lumii a fost considerată ca un fapt de la sine înţeles, întrucât lumea ar exista ca atare dintotdeauna. Despre originea omului au apărut nenumărate legende. Religii şi filozofii, din antichitate şi până astăzi, au adoptat diferite răspunsuri la întrebările legate de cauză şi existenţa lumii. Originea lumii l-a preocupat înto... vezi detalii

doc

Iconomia

I. Argument ,,Primeşte acest Dar e mare preţ şi îl păstrează până la a doua venire, când Hristos îl va cere de la tine!” Acestea sunt cuvintele pe care noul hirotonit întru preot le aude de la arhiereul său în primele clipe ale preoţiei sale. Acum, arhiereul înmânează proaspătului preot Trupul Mântuitorului, el însemnând darul cel mai de preţ pe care l-a făcut, îl face şi îl va oferi Hristos omenirii pe de o parte, iar pe de cealaltă parte este o responsabilizare făcută preotului de a administra acest odor de mare preţ şi de a purta o permanentă grijă de a da ,,cele sfinte sfinţilor” şi ... vezi detalii

docx

Biserica și preoția, din punct de vedere ortodox

Introducere Legătura firească, naturală dintre slujire și preoție, așa cum este arătată în cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, este importantă pentru înțelegerea corectă a rolului mântuitor al Bisericii, Trupul lui Hristos. De-a lungul timpurilor, mai vechi și mai noi, legătura aceasta a fost uneori greșit înțeleasă sau interpretată, după diverse iscodiri ale minților acestor veacuri trecătoare. Motivul alegerii acestei teme este dat de actualitatea dar și de complexitatea ei fiind motivat de nevoia personala de-a o cunoaște, dar și cu scopul de-a expune tinerilor teologi, opiniile te... vezi detalii

doc

Cinstirea sfinților ca expresie a unității creștine

A. INTRODUCERE Dumnezeu Creatorul şi Atotţiitorul, aşa de mult a iubit lumea încât şi pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat, ca tot cel ce crede într-însul să nu piară ci să aibă viaţă veşnică. În acest înalt plan al mântuirii, El a întemeiat Biserica Sa aici pe pământ, ca oamenii dornici de viaţă veşnică să intre într-însa şi prin ascultarea şi păzirea cuvântului Său, să redobândească fericirea vremelnică şi veşnică. Legătura dintre oameni şi Biserică trebuie să fie foarte strânsă, sinceră, curată, sfântă, fiindcă : « Cei ce prin viclenii, îndărătnicii şi rupturi, n-au Biserica de mamă, n-a... vezi detalii

doc

Mânăstirea Curtea de Argeș

Introducere Manastirea curtea de Arges reprezinta un minunat edificiu ecleziastic dar si un insemnat monument istoric.Aici in complexul monahal retraim virtutile si nazuintele sufletesti ale poporului roman, asa cum s-au manifestat de-a lungul istoriei. Fiinta colectiva a neamului nostrum nu moare cu trecerea unei generatii. Ea creste, inainteaza, creaza si pastreaza numele , locul si bunurile sale si continua misiunea sa pe acest pamant. La Manastirea Curtea de Arges ne gasim fata in fata cu stramosii, ne regasim firul destinului nostrum istoric, elemental de baza al continuitatii,al pe... vezi detalii

docx

Predica de pe munte - fericirile

Introducere Prima scriere a Noului Testament este Evanghelia după Matei. Este cea dintâi Evanghelie în ordine cronologică, după cum arată şi tradiţia bisericească. A fost scrisă în limba aramaică (limba vorbită de evrei după întoarcerea din robia babilonică) la Ierusalim, pe la anul 44, fiind adresată iudeo-creştinilor din Palestina. Evanghelia cuprinde 28 de capitole şi se împarte în trei mari părţi: - Partea I (cap. 1 – cap. 4, 11) – descrie evenimentele dinaintea activităţii publice a Domnului Hristos; - Partea a II-a (cap. 4, 12 – cap. 18) – descrie activitatea publică a Mântuitorul... vezi detalii

doc

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În nemărginita Sa bunătate, Dumnezeu n-a voit să deţină singur viaţa de fericire dumnezeiască, ci a binevoit să facă şi pe om părtaş la o asemenea viaţă. Astfel a creat omul „după chipul şi asemănarea Sa”, dându-i posibilitatea de a-şi menţine această stare de fericire iniţială. Totuşi, Dumnezeu n-a întârziat să-şi reafirme dragostea faţă de om, trimiţându-i, Răscumpărător din robia păcatului şi a morţii, pe însuşi Fiul Său iubit, Iisus Hristos. Venirea lui ... vezi detalii

doc

Chip și asemănare în gândirea Părinților Răsăriteni

I.Motivaţie Societatea contemporană este o societate prin excelenţă antropocentrică. Ştiinţa, cultura , întreaga civilizaţie gravitează în jurul acestei măsuri absolute care este omul.Umanismul nu este doar un fenomen cultural ci reprezintă o idee de viaţă,un mod de a fii.Se petrece însă un lucru interesant : fenomenul are un caracter reducţionist.Pentru a postula omul ca măsură a tuturor lucrurilor umanismul îl exclude pe Dumnezeu din această lume. Idependenţa umanului devine una de suprafţă,o independenţă ideologică fără un fundamen real.A spune că omul contemporan este un om fără rădăci... vezi detalii

doc

Dimensiunea Catehumenală a Filocaliei

INTRODUCERE Scrierile filocalice vor rămâne, indiferent de timpul care va trece, un nesecat izvor de apă vie. Toți cei care gustă din el vor înseta mai mult după Dumnezeu, apropiindu-se de fericirea propovăduită de Evanghelie- „Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura” ( Matei 5, 6 ). Fiecare cititor își va lua, desigur, după măsura lui. Unii vor bea mai mult, alții vor gusta doar. Și în unii și în alții se va sălășlui întotdeauna darul lui Dumnezeu iar cu vremea și fericirea promisă. Prezenta lucrare, cu titlul „Dimensiunea catehumenală a Filocaliei” îș... vezi detalii

doc

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie o numim „modernă”, o lume ce ne oferă atâtea direcţii de înaintare, atâtea drumuri de ales pentru viaţă. Dar să ne oprim o clipă şi să ne întrebăm care este ţinta, ce finalitate şi ce folos sufletelor ne oferă această lume plină de răutăţi şi iluzii. Trebuie însă să ne bucurăm pentru că mai există chiar în mijlocul acestei lumi, deci foarte aproape de noi, o oază de speranţă, de lumină şi de salvare. Această speranţă este bineînţeles instituţia s... vezi detalii

Hopa sus!