Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Religie

doc

Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului

I N T R O D U C E R E Ca absolventă a Facultăţii de teologie Ortodoxă am căutat în bogăţia temelor creştine - bogăţie descoperită de-a lungul celor patru ani de zile - şi mi-am ales un titlu la lucrarea mea de licenţă: Cunoştinţa şi credinţa în Dumnezeu. Şi pentru că am fost plăcut impresionată de cărţile Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, dar şi de scrierile Sfântului Isaac Sirul ( aflate în Filocalia a X-a ) am completat titlul lucrării de licenţă : Cunoştinţa şi credinţa în Dumnezeu, cale spre descoperirea adâncului inepuizabil şi nemuritor al omului. Profesorii Facultăţii de Teolog... vezi detalii

doc, ppt

Toleranță și Intoleranță Religioasă în România Actuală

Introducere Religia joacă azi un rol important, iar una din caracteristicile interesante o constituie procesul de religificare a conflictului. Este cazul conflictelor ce izbucnesc fără ca religia să constituie un motiv evident (cazul Bosniei, sau chiar al conflictului Israelo-palestinian). „Forţele beligerante” sunt iniţial de natură seculară, iar apoi, pe măsură ce conflictul evoluează, aspectele religioase capătă, prin implicare, o importanţă din ce în ce mai sporită. Acest proces are însă fundament în faptul că, în multe cazuri, mobilizarea religioasă constituie un mod de apărare a iden... vezi detalii

doc

Muzica la Sfinții Părinți

Cuvânt lămuritor Motivul pentru care am ales această temă are un dublu temei: pe de-o parte, dorinţa de a-mi însuşi, atât cât este cu putinţă, duhul primilor creştini, pe de alta, datul cu care m-am născut, în concret un anumit talent muzical. Ştim că adevărata trăire în Biserică nu s-a stins niciodată în decursul istoriei, după cuvântul Mântuitorului (Mt 16,18) şi că Biserica, chiar dintru început, odată cu Hristos Însuşi, şi-a exprimat simţămintele şi rugăciunea nu numai prin cuvântul rostit, milostenie şi nevoinţă, ci şi prin cântare. Duhul Sfânt S-a manifestat viu şi în cântarea din... vezi detalii

docx

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

INTRODUCERE Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut atunci când au drept fundament ceea ce credinţa creştină recunoaşte şi consideră drept certitudinea absolută, drept adevărul însuşi. O formă a creştinismului care nu Îl consideră ca atare pe Iisus Hristos nu reprezintă creştinismul. Hristos este vocea cea mai înaltă a lui Dumnezeu prin Care Dumnezeu ne-a revelat lucruri cu privire la El Însuşi. Numele de Iisus Hristos nu este un termen abstract, nu se referă la un semn sau la o imagine, prin care... vezi detalii

doc

Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea

INTRODUCERE Pledoaria pentru parohie se dovedeste extrem de necesară în epoca noastră, fiindcă atinge însăşi fiinţa vieţii creştine.Viaţa Templului lui Hristos se articulează şi realizează în limitele parohiei. Dar şi înflorirea şi veştejirea (pe latura umană) Bisericii legată nemijlocit de starea parohiei în calitatea ei de cea mai mică unitate bisericească, adică în relaţia turmei cu centrul parohial, cu Sfântul Altar şi în întreaga viaţa a Bisericii locale. Oricât de mică şi modestă,experienţa mea pastorală m-a învaţat că orice efort de recunoaştere a vieţii bisericeşti trebuie să încea... vezi detalii

doc

Viața și Învățătura Duhovnicească a Sfântului Macarie cel Mare

ARGUMENT Sfântul Macarie Egipteanul este una dintre cele mai de seamă personalităţi duhovniceşti ale deşertului egiptean în secolul al IV-lea. În acest secol, numit şi secolul de aur, creştinismul înregistrează o mare schimbare în privinţa căutării desăvârşirii creştine şi a manifestării iubirii pentru Hristos. Martirii au făcut loc asceţilor şi sihaştrilor din pustie care, prin modelul lor de viaţă înduhovnicită şi prin învăţătura lor ascetico-mistică au inspirat şi îmbogăţit de-a lungul veacurilor creştini de pretutindeni. Este de precizat, de la bun început că, în ceea ce priveşte mot... vezi detalii

docx

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de intalnire cu Dumnezeu In toate religiile au existat si exisa diverse locuri de cult, incepand cu simple gramezi de pietre si sfarsind cu temple monumentale, la fel si in crestinism au existat locasuri de cult inca de la inceputurile crestinismului. Acesta practia este mostenita de la iudei, biserica crestina luand locul templului sau sinagogii iudaice. Faptul ca Mantuitorul Iisus Hristos intra si se roaga sau predica in templele si sinagogile iudaice, constituie dovada ca si in crestinism asemenea locasuri erau necesare pentru preamarirea lui Dum... vezi detalii

doc

Valențele Ecumenice în Opera Teologică a Sfântului Chiril al Alexandriei

Introducere Orientarea ecumenică a Bisericii de Răsărit în contemporaneitate a dat naştere, printre altele, unei noi atitudini faţă de Bisericile Ortodoxe Vechi ‒ Orientale. Aceste Biserici necalcedoniene, „mărturii ale unui trecut de lupte aprige din viaţa Bisericii de Răsărit” , prin respingerea Sinodului al IV-lea Ecumenic (451), şi-au urmat drumul lor de dezvoltare independent de cel al Bisericii Ortodoxe de Răsărit. În toată această perioadă de dăinuire separată, Bisericile necalcedoniene au fost puţin cunoscute şi, cel mai adesea, indirect cunoscute, calificate drept „monofizite” şi ... vezi detalii

doc

Teologie

INTRODUCERE ,,Cultura antică s-a dovedit îndestul de elastică pentru a accepta o ,,transfigurare’’ interioară… Creştinii au dovedit că a fost posibil să se redirecţioneze procesul cultural, fără a cădea într-o stare pre-culturală, să restructureze ţesătura culturală într-un spirit nou. Acelaşi proces, descris în diverse chipuri ca ,,elenizarea creştinismului’’, poate fi conceput mai degrabă ca o ,,încreştinare a elenismului’’. Împăratul Constantin (323-337) a încheiat perioada de confruntare dintre creştinism şi Imperiul Roman. El a şi abandonat vechea capitală şi s-a mutat în centrul vie... vezi detalii

doc

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

INTRODUCERE Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii Domnului Hristos, pe când li se propovăduia de Domnul în Galileea, după înmulţirea pâinilor (Ioan VI, 1-14), despre “pâinea cea vie care s-a coborât din cer.” (Ioan VI, 51). Cu prilejul Sfintei Sale Învieri, Domnul Hristos a trezit şi suflete de credincioşi, ca Luca şi Cleopa, la adevărata înţelegere a Sfintei Scripturi, a celor profeţite de marele Prooroc Isaia despre patimile Sale şi slava învierii Sale din morţi. După evenimentul Pogorârii Sfântu... vezi detalii

doc

Providența Dumnezeiască și Obiecțiile Aduse Împotriva ei

1. INTRODUCERE Providenţa divină sau pronia dumnezeiască este purtarea de grijă pe care Dumnezeu o manifestă în mod permanent faţă de întreaga creaţie şi în mod special faţă de om şi faţă de fiecare fiinţă şi lucru în parte. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie astfel despre pronia dumnezeiască: „Dumnezeu nu numai că a adus la lumină zidirea, dar, după ce a adus-o, o îngrijeşte. De zici îngeri, de zici arhangheli, de zici puterile cele de sus, de zici toate cele văzute şi nevăzute, toate acestea se bucură de pronie.” Grijile vieţii şi înstrăinarea de Dumnezeu nu ne îngăduie să vedem şi să preţ... vezi detalii

docm

Ipostaze ale răului din perspectivă filosofiei religiei

Introducere “Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” Biblia în 1 Petru 5:8. Prin lucrarea de licenţă cu titlul ales de mine “Ipostaze ale răului din perspectiva filosofiei religiei” am urmărit dezbaterea unui subiect controversat şi cu implicaţii deosebite, în cadrul analizei prin prisma celor două valori, binele şi răul, privite din punctul de vedere al filozofiei, al religiei, cât şi din perspectiva filozofiei religiei. Această lucrare a dorit să îmbine atât elementele teoretice legate de religi... vezi detalii

doc

Iisus Hristos - Logos Creator și Logos Mântuitor

Introducere Creaţia şi Creatorul ei „Toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1,3) Această afirmaţie a constituit punctul de plecare al Teologiei Logosului Întrupat, care s-a dezvoltat şi a căpătat o amploare deosebită în Răsăritul Ortodox. Doctrina creştină despre creaţie nu trebuie confundată nici cu mitologia, nici cu cosmologia, deoarece mesajul creaţiei este cunoscut din revelaţia istorică a lui Dumnezeu. De altfel, doctrina creştină privind creaţia trebuie să fie ferită atât de panteism, care identifică pe Dumnezeu cu lumea imanentă, de unde i... vezi detalii

docx

Protopsalti, compozitori și dascăli de muzică psaltică

Introducere Muzica psaltica bizantina este prin esenta o muzica exclusiv omofona si melodica (exclude armonia sau cantarea pe mai multe voci). Din punct de vedere etimologic termenul muzica are origine greceasca luandu-si numele de la muse. Cand vorbim de aceasta muzica trebuie luat in considerare faptul ca nu vorbim de un sistem de notatie a muzicii existente, ci vorbim de un angrenaj complex care defineste o spiritualitate - cea ortodoxa. Sunt doua directii pe care trebuie sa mergem in intelegerea clara asupra muzicii psaltice: Prima este cea istorica pentru a ne lamuri cum, cand si unde... vezi detalii

doc

Concepția Ortodoxă Despre Duhul Sfânt

Preliminarii Credinţa în Dumnezeu – Sfânta Treime constituie învăţătura fundamentală şi specifică a Bisericii Creştine. Sfânta Treime este cea mai mare taină. Ea este taina cea de nepătruns cu mintea omenească şi împărtăşită nouă prin descoperirea dumnezeiască, atât cât ne este necesar pentru mântuire. Credinţa în Sfânta Treime delimitează învăţătura creştină despre Dumnezeu de alte învăţături şi concepţii, căci numai o asemenea dumnezeire este mântuitoare, ca bază a comuniunii de iubire cu omul. Sfântul Apostol Ioan spunea într-una din epistolele sale că „Dumnezeu este iubire”(1 Ioan 4... vezi detalii

Hopa sus!