Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Religie

doc

Sfântul Munte Athos

INTRODUCERE 6 CAPITOLUL I: PREZENTAREA MUNTELUI ATHOS 1.1 Aşezarc geograficã 8 1.2 Athosulde-a lungul istoriei 1.2.1 Athosul în vechime 10 1.2.2 Dominaţia otomanã 20 1.2.3 Mişcarea Colivarilor 23 1-2.4 Marea distrugere a Sfântului Munte 25 12.5 Muntele Athos în secolul XX 27 1.3 Organizarea Sfântului Munte 28 1.4 Careia-Capitala Sfântului Munte 31 1.5 Administraţia 33 CAPITOLUL II: MĂNĂSTIRILE ATHONITE 2.1 Cele douãzeci de mãnãstiri ale Athosului 2.1.1 Marea Lavrã 43 2.1.2 Vatoped 46 2.1.3 Iviru 50 2.1.4 Hilandar 53 2.1.5 Dionisiu 55 2.1.6 Cutlumuş 57 2.1.7 Pantocrator 5... vezi detalii

doc

Botezul Copiilor

Fundamentarea scripturistică a pedobaptismului I. Motivare Înainte de mântuitoarele Sale patimi, Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat Părintelui ceresc pentru unitatea Apostolilor și a celor care vor crede în El prin propovăduirea lor (Ioan 17,21). De altfel Mântuitorul îi avertizase pe ucenici că vor apărea învățători mincinoși care îi vor duce pe mulți în rătăcire ( Marcu 13, 22). Simon Magul a fost primul colț al neghinei celei rele, care, văzând pe Sfinții Apostoli cum făceau minuni prin darul Preasfântului Duh, prin punerea mâinilor pe bolnavi, a adus bani ca să cumpere și el ace... vezi detalii

docm

Educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur

Introducere Prin lucrarea de faţă “Educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântului Ioan Gură de Aur, luminătorul şi dascălul lumii, stâlpul şi întărirea Bisericii, propovăduitorul pocăinţei şi învăţăturile primite de la acesta privind modul de educare a copiilor, în spirit creştinesc. Biserica Ortodoxă Romana îl pomeneşte pe 13 noiembrie, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, acest mare şi vestit luminător dascăl al lumii care a fost din marea cetate Antiohia, din părinţi credincioşi ortodocşi amândoi, tatăl lui era Secund Stratilatul şi maică-... vezi detalii

docx

Contribuția Sfântului Dionisie Exiguul la dezvoltarea culturii și civilizației creștine din primele șase secole

INTRODUCERE Sciția Minor (Dobrogea de astăzi) şi regiunile dunărene au primit Evanghelia destul de devreme, faptul că pe la jumătatea secolului al IV-lea creştinismul era bine organizat în Sciția Minor, arată că el apăruse acolo mai devreme, probabil în jurul anului 300 d.Hr. sau mai devreme. Ceea ce atestă începuturile creştinismului pe teritoriul Sciției Minor sunt numeroasele inscripţii funerare creştine. O inscripţie funerară din jurul oraşului Tomis (Constanţa de astăzi), pare a aşeza începuturile creştinismului din Dobrogea în a doua jumătate a secolului al III-lea. Inscripţiile creş... vezi detalii

doc

Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită

I. INTRODUCERE Cu toate ca Sfantul Grigorie a trait in secolul al XlV-lea, el are inca multe de spus vremurilor noastre, intrucat, asa cum stim, aceleasi curente filosofice, teologice si chiar sociale care prevalau pe vremea sa, predomina si acum. Secolul al XlV-lea are trasaturi comune cu secolul al XXI-lea. De aceea, discutiile ce au avut loc intre Sfantul Grigorie Palama si filosofii acelor vremi sunt de un mare interes si acum. Sfantul Grigorie are foarte multe lucruri pe care omul contemporan le poate invata de la el. Suntem in masura sa stabilim marea importanta a invataturilor Sfantu... vezi detalii

doc

Taina Cununiei

Introducere Рrin ϲăderea în рăϲat, omul a рierdut ϲomuniϲarea hariϲă ϲu Dumnezeu şi a intrat în moarte ѕufleteaѕϲă şi oѕândă veşniϲă, ajungând într-o ѕtare în ϲare mântuirea realizabilă рrin рroрriile noaѕtre рuteri era imрoѕibilă. Dumnezeu înѕă, în nemărginita Ѕa bunătate şi înţeleрϲiune a găѕit ϲel mai рotrivit mijloϲ al izbăvirii omului de rău, hotărând Întruрarea Fiului Ѕău рentru mântuirea lumii (Efeѕeni 2, 4-5). Αm aleѕ ѕă рrezint în aϲeaѕtă luϲrare ϲâteva aѕрeϲte deѕрre Ѕfintele Тaine, întruϲât Ѕfintele Тaine ѕunt mijloaϲele рrin ϲare harul dumnezeieѕϲ ѕe îmрărtăşeşte ϲredinϲioşilo... vezi detalii

doc

Individualitate, comuniune și unicitate în taina Sfintei Împărtășanii

Introducere Sfintele Taine Euharistice, Spovedania și Împărtășania sunt cele două Sfinte Taine care ne țin în permanentă legătură cu Hristos și Biserica. Sfânta Taină a Spovedaniei este un mijloc de vindecare, de înnoire spirituală și de sfințire a vieții noastre și este necesară pentru a putea primi Sfânta Împărtășanie, care este un mijloc de sfințire a vieții, participarea la Sfânta Liturghie și unirea cu Hristos, Biserică și semenii noștri. Împărtășirea să se facă cu chibzuință. Deasa împărtășanie nu este străină Bisericii noastre dar ea trebuie să fie cu pregătirea necesară, stabilită... vezi detalii

doc

Despre Sfântul Duh la Părinții Capadocieni

Introducere Sfântul Duh, Sfinţitorul şi Domnul-de-viaţă-făcătorul, este a treia persoană a Sfintei Treimi. El este consubstanţial, adică de aceeaşi fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul şi egal cu Ei. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie ne descoperă limpede această învăţătură despre Duhul Sfânt. Astfel, Mântuitorul ne învaţă că Duhul Sfânt are fiinţă dumnezeiască de la Tatăl, prin purcedere: "Iar când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi pentru Mine" (Ioan 15, 26). Sfinţii Părinţi, în privinţa purcederii Duhului... vezi detalii

doc

Monografia Satului Perișor

1. CUVÂNT INTRODUCTIV Când m-am apucat de această monografie am plecat de la realitatea că trecutul satelor noastre de altfel ca şi trecutul celor mai multe sate româneşti din întreg cuprinsul Ardealului nu este îndeajuns cunoscut, de care lucru profitând străinii au început să conteste –şi unii au contestat chiar –continuitatea elementului românesc pe meleagurile moştenite de la străbuni .Au început aceşti străini să ne socoată ca pe nişte venetici ,care –doar- ne-am fi strecurat printre neamurile venite mai târziu peste noi şi care au ajuns să ne stăpânească . Eu îmi dau foarte bine seam... vezi detalii

doc

Virtute și păcat la Sfântul Apostol Pavel

INTRODUCERE Personalitatea Sf. Apostol Pavel domină întreaga dezvoltare a istoriei creştinismului primar, întrucât activitatea sa misionară a hotărât definitiv calea pe care va merge peste veacuri noua religie care se naşte. Atât de considerabilă a fost activitatea acestui apostol pentru creştinism, încât n-au lipsit exagerări care să-l pună chiar mai presus decât însăşi persoana Domnului Hristos, cum a făcut filozoful Nietsche Alţii l-au comparat cu Platon, cel care a redat genial gândirea marelui său maestru Socrate Corifeii cei mai aleşi şi cele mai mari spirite ale omenirii i-au adus... vezi detalii

doc

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi de a învăţa toate neamurile, botezându-le în numele Sfintei Treimi (Mt. 28, 19-20). Aceasta porunca a Mântuitorului Hristos a constituit baza misiunii creştine, misiune care are ca scop, prin propovăduirea Evangheliei mântuirii şi prin învăţarea neamurilor, formarea de ucenici ai lui Hristos. De-a lungul timpului creştinismul a adoptat noi forme şi modele de misiune, în funcţie de profilul cultural al spaţiului geografic în care îşi desfăşurau a... vezi detalii

doc

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut din aceasta, vocaţia sa în istorie, ea organizând şi primele instituţii de asistenţă socială încă din perioada apostolică. Astfel, biserica devine spaţiul în care orice persoană aflată la nevoi, primeşte alinare şi vindecare, atât trupească cât şi sufletească. Cel mai elocvent exemplu, îl reprezintă Sfântul Vasile cel Mare care, este pionierul asistenţei sociale, înfiinţând azile de bătrâni, orfelinate de copii, de săraci, şi mai ales spitale p... vezi detalii

doc

Aspectul religios - moral al cultului divin ortodox

Introducere Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut atunci când au drept fundament ceea ce credinţa creştină recunoaşte şi consideră drept certitudinea absolută, drept adevărul însuşi. O formă a creştinismului care nu Îl consideră ca atare pe Iisus Hristos nu reprezintă creştinismul. Hristos este vocea cea mai înaltă a lui Dumnezeu prin Care Dumnezeu ne-a revelat lucruri cu privire la El Însuşi. Numele de Iisus Hristos nu este un termen abstract, nu se referă la un semn sau la o imagine, prin care... vezi detalii

doc

Teme biblice în lumina cercetărilor științifice actuale

INTRODUCERE Actul creaţiei, în mod fundamental implică necesitatea unui sens profund. Este un sens semnificativ care va străbate întreaga istorie a creaţiei. Faptul că aparţinem creaţiei ne impune o sumă de întrebări asupra sensului existenţei noastre, a devenirii noastre în istorie, dar şi a devenirii cosmosului în care trăim. Creaţia presupune o legătură intrinsecă între Creator şi lume, iar sensul veritabil al creaţiei nu se poate împlini într-o manieră autonomă. Creaţia nu-şi poate găsi adevărata ei vocaţie decât în Creatorul ei. Viziunea înrădăcinată în gândirea biblică şi patristică ... vezi detalii

doc

Biserica și rolul ei în viața creștinilor

Introducere Biserica este institutia divino-umana, corabia care-i poarta pe oameni pe valurile involburate ale vietii pentru a-i duce la limanul mantuirii. In decursul vremii, Biserica a fost cea care le-a oferit tuturor hrana cea duhovniceasca pentru a-si potoli foamea sufleteasca. Ea a avut de infruntat intemperiile timpului care au lovit-o de multe ori cu cruzime, insa ea a facut fata tuturor acestora, datorita puterii ei care-i vine de la Hristos Domnul, "capul ei", (Ef. 5, 23). Cel care a sfintit-o prin Sfantul Sau sange varsat pe crucea rastignirii de pe Dealul Golgotei. Inca din prim... vezi detalii

Hopa sus!