Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Religie

doc

Maica Domnului în Doctrina Catolică

INTRODUCERE Importanţa tematicii Este propriu Ortodoxiei sǎ nu o prezinte pe Maica Domnului niciodatǎ separatǎ de Hristos, cum se întâmplǎ în Occident cu tablourile Madonei. Totdeauna este în legaturǎ cu IIisus Hristos. De aceea ea este cel mai aproape de El. Cine poate fi mai aproape de fiul ei decât o maică? El se face fiul unei mame, iubeşte o mamǎ omeneascǎ aşa cum o iubim noi pe mama noastrǎ, ascultǎ rugǎciunile ei cum ascultǎm noi rugǎciunile mamei noastre. El a venit ca sǎ ne iubeascǎ pe noi, sǎ Se rǎstigneascǎ pentru noi, deci nu poate sǎ nu ne iubeascǎ şi ea pe noi, nu poate sǎ n... vezi detalii

doc

Biserica Orodoxă în timpul lui Mahomed al-II-lea

Introducere Prin lucrarea de faţă “Biserica Ortodoxă în timpul sultanului Mahomed al II - lea Cuceritorul” s-a urmarit aducerea la cunostinţa creştinilor otodocşi atât istoria credinţei şi bisericii ortodoxe din sec.XV – XVI cât şi greutăţile şi eforturile depuse de-a lungul anilor pentru menţinerea acesteia, biserica ortodoxă fiind recunoscută prin dreapta şi corecta ei învăţătură. Această lucrare constituie mai degrabă o introducere pentru cei care doresc să aprofundeze cunoaşterea unui trecut pe care se bazează în mare măsură realităţi ale prezentului. Lucrarea are patru capitole princ... vezi detalii

doc

Eshatologia universală în teologia ortodoxă

1.Introducere Eshatologia (de la eschata = evenimentele ultime) este învăţătura despre realităţile ultime ale mântuirii, adică despre instaurarea Impărăţiei lui Dumnezeu sau viaţa veacului ce va să vină, ca încoronare a operei răscumpărătoare a lui Hristos-Impăratul, care se manifestă la sfârşitul istoriei, plin de slavă, să judece viii şi morţii (Efes. 1, 20-23; I Tes. 5, 1-11). Eshatologia nu trebuie confundată cu ‘’sfârşitul lumii’’ şi nici nu trebuie limitată la descrierea evenimentelor care insoţesc a doua venire a lui Hristos, sau parousia: învierea mortilor, judecata ultimă sau gen... vezi detalii

doc

Demonologia

Introducere Hristos este Lumina lumii, iar cel care iubeşte pe Dumnezeu trebuie să trăiască în Lumina Adevărului. Fără Adevăr, nu îl avem pe Hristos. Desigur, nimeni dintre oameni nu deţine tot Adevărul, căci nimeni nu Îl cunoaşte deplin pe Dumnezeu. Dar hotărât lucru este să ţinem tot ceea ce putem din Adevăr, fără a adăuga sau a scote ceva. Încercând astfel, după puterile noastre, să cunoaştem şi să trăim după legile dreptei credinţe apostolice, vom înainta pas cu pas în Lumină, apropiindu-ne tot mai mult de Dumnezeu. În opoziţie însă cu învăţătura Cuvântului Vieţii, omului contemporan ... vezi detalii

doc

Macarie Egipteanul

INTRODUCERE 1. Intenţii În spiritualitatea Răsăritului Creştin, de o cinste şi de o autoritate de prim rang s-au bucurat şi însă se mai bucură cele cincizeci de Omilii duhovniceşti, atribuite celebrului părinte trăitor în secolul al IV-lea în pustia Egiptului, Sfântul Macarie Egipteanul († 390). Am considerat de la bun început că autorul Omiliilor duhovniceşti ar fi Sfântul Macarie Egipteanul, pentru că lucrarea de faţă nu îşi are ca scop prezentarea exhaustivă a stadiului actual al cercetării autenticităţii operei macariene şi nici identificarea precisă a autorului ei, sau a influenţel... vezi detalii

doc

Biserica ortodoxă și regimul comunist

Biserica Ortodoxă Română şi regimul comunist (1945-1964) Introducere Relaţiile dintre Biserică şi Stat au prezentat de-a lungul timpului, şi încă mai prezintă, un interes deosebit pentru Istoricii Bisericii Universale, cu atât mai mult cu cât, de cele mai multe ori, reprezentanţii puterii temporare au căutat să-şi subordoneze Biserica, în vederea realizării unor interese trecătoare şi mai mult egoiste şi de grup, iar nu în interesul umanităţii. Anii ’50-’60 ai sec. XX au fost dominaţi în cercetare de tema relaţiilor dintre Biserică şi Stat, fapt datorat, în parte, implicării unor factor... vezi detalii

doc

Agape În Epistolele Captivității

PREFAŢĂ „O, Iubire care ne îndumnezeieşti, Tu eşti Dumnezeu! “ (Sf. Simeon Noul Teolog) Creaţia întreagă, în toată complexitatea ei, există prin şi în iubirea veşnică a veşnicei existenţe, adică a lui Dumnezeu. De aceea omul – coroana creaţiei – poate fi capabil de iubire, pentru că el însuşi este un rod al iubirii divine arătată de Dumnezeu prin creaţie, providenţă şi răscumpărare. Noutatea creştinismului, spune părintele Schmemann, nu este în poruncă, ci în faptul că a devenit posibilă împlinirea poruncii. În unirea cu Hristos noi primim iubirea Lui şi putem să iubim cu ea şi să creşt... vezi detalii

doc

Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii

INTRODUCERE Această lucrare tratează o temă de reală importanţă practică în viaţa Bisericii din orice timp şi în mod special în timpul nostru, când năzuinţele ecumenice creştine se văd implicate în străduinţele spre unitate a Bisericilor, mai ales cu deosebirile lor în capitolul doctrinal al Tainelor. Lucrare se doreşte a fi o fundamentare cât mai adâncă şi cât mai solidă a importanţei Tainelor Botezului şi Mirungerii, care fac parte din categoria celor de iniţiere alături de Euharistie, în viaţa creştină, în felul în care sunt înţelese şi practicate în Biserica Ortodoxă, pe baza tradiţiei... vezi detalii

doc

Terminologia trinitară și relevanța ei în opera Părintelui Dumitru Stăniloae

Preliminarii A rânduit Dumnezeu ca şi Biserica şi Teologia noastră să fie slujite de mari personalităţi, cunoscute în întreaga lume creştină nu numai pentru operele teologice, originale şi profunde, ci şi pentru pilduitoarea lor trăire duhovnicească. Părintele Profesor Dumitru Stăniloae a fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai trăirii mistico-filocalice în spaţiul culturii teologice contemporane, dar şi unul dintre teologii luminaţi, vizionari, ctitor al unei teologii neopatristice şi autor al unei opere monumentale inspirate de motivul „personalismului comunitar”. Astfel, ... vezi detalii

docx

Bucuria în creștinism

Inca de la nasterea sa, crestinismul a fost proclamare a bucuriei, a singurei bucurii posibile pe pamant. Fara proclamarea acestei bucurii, crestinismul ar fi inexplicabil. Numai ca bucurie a triumfat crestinismul in lume, si el a pierdut lumea cand a pierdut bucuria, cand a incetat sa-i fie martor. Contextul fundamental al Bisericii este ,,marea bucurie" (Luca 2,10; 24, 52), de unde isi trage si dobandeste semnificatia tot ceea ce inseamna crestinism. Bucuria este una dintre cerintele cele mai de seama ale vietii omenesti. Dupa ea alearga sufletul omenesc, precum alearga cerbul dupa izvoa... vezi detalii

doc

Funcția Didactică a Sărbătorilor

Preliminarii Privind calendarul bisericesc vedem că sunt unele zile însemnate cu roşu, pentru a atrage atenţia spre a le deosebi de celelalte zile şi pentru a indica anumite evenimente, sau persoane în istoria mântuirii noastre, cărora li se cuvine o specială aducere aminte şi cinstire din partea credincioşilor. Acestea sunt sărbătorile la care ne vom referi în cele ce urmează. În general vorbind, sărbătorile reprezintă zile mai deosebite, zile solemne din viaţa oamenilor, când încetând lucrul, sau îndeletnicirile obişnuite, se odihnesc spre a-şi recupera puterile fizice şi sufleteşti, sa... vezi detalii

doc

Misiunea Bisericii față de fenomenul secularismului

Biserica şi secularizarea 1. Introducere Domnul nostru Iisus Hristos a voit ca opera Lui să fie continuată de următorii Săi, după modelul dat de El: ,, Şi Iisus străbătea toate cetăţile si oraşele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăţiei si vindecând toată boala si toată neputinţa în popor” .Şi de aceea a lăsat porunca dumnezeiască: ,,Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă…” . De asemenea, El a spus: ,,Şi mergând propovăduiţi, zicând: S-a apropiat Împăr... vezi detalii

docx

Faptele bune în lumina predici de pe munte

INTRODUCERE Conceptul de desăvârşire este reliefat cel mai bine în Sfintele Evanghelii în cadrul Predicii de pe Munte: prima sorbitură a esenţei creştinismului , care ne arată cel mai bine modalităţile concrete pentru creştini de a înainta către împlinirea vocaţiei lor, asemănarea cu Dumnezeu. În acest sens, Augustin scria în comentariul său la Predica de pe Munte, că aceasta reprezintă: îndreptarul sau modelul desăvârşit al vieţii creştine, singura cale sigură de a ne apropia de Dumnezeu înaintând în desăvârşire. De asemenea, literatura ascetică din mediile monastice priveşte conţinutul ... vezi detalii

docx

Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică

Introducere Învăţătura ortodoxă despre „Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria” are o importanţă deosebită şi o frumuseţe aparte, datorită pietăţii deosebite şi afecţiunii cu care creştinii din toate timpurile s-au raportat la Maica Domnului. Sfânta Fecioară Maria a fost şi este pentru toţi creştinii nu numai Maica Domnului nostru Iisus Hristos, ci şi a tuturor creştinilor. Ea stă în centrul preocupărilor dumnezeiești şi omeneşti de la căderea protopărinţilor; ea se naşte „plină de dar” la zorii unei vieţi noi pentru omenire; ea zămisleşte ... vezi detalii

doc

Legături romano-bizantine în secolul XIII-XVIII

INTRODUCERE La sugestia părintelui îndrumător, am reuşit să redactez prezenta “Lucrare de licenţă” urmărind viaţa şi influenţa pe care Bizanţul le-a întreţinut cu spaţiul nord-dunărean, dar şi cu cel sud-dunărean, într-un răstimp de câteva veacuri: XIII-XVIII. Urmărind cum Bizanţul a reuşit să se afirme în spaţiul carpato-danubiano-pontic, subiectul debordat este unul vast şi cu o întindere foarte mare, lucrarea mea fiind facilitată de lucrări mai vechi pe aceeaşi temă, inspirându-mă de la istoricul şi bizantinist Nicolae Iorga. Odată cu parcurgerea materialului adunat am reuşit să înţel... vezi detalii

Hopa sus!