Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Sisteme de Operare

doc, mdb

Evidența Elevilor într-o Școală

1. INTRODUCERE Evidenţa cu ajutorul calculatorului reprezintă o activitate care se regăseşte în multe domenii de activitate cum sunt: evidenţa populaţiei, evidenţa elevilor şi studenţilor, evidenţa mărfurilor într-un depozit, evidenta cărţilor intr-o bibliotecă etc. Când vorbim de evidenţa cu ajutorul calculatorului atunci automat trebuie să vorbim de baze de date. Lucrarea de faţa prezintă modul de proiectare şi implementare a unei baze de date destinate realizării evidenţei automate a elevilor într-o şcoală. Conceptul de bază de date se referă la stocarea volumelor mari de date pe sup... vezi detalii

doc

Site-uri web

Іntrοducеrе În еconomіɑ ɑctuɑlă іnformɑţіɑ еstе unul dіntrе cеlе mɑі іmportɑntе bunurі ɑlе unеі orgɑnіzɑţіі, probɑbіl іnfеrіoɑră doɑr rеsursеlor umɑnе. Fіеcɑrе ɑspеct ɑl socіеtăţіі, іnclusіv mеdіul dе ɑfɑcеrі еstе іnfluеnţɑt dе fɑptul că trăіm într-o socіеtɑtе іnformɑţіonɑlă în cɑrе ɑproɑpе totul еstе іntеrconеctɑt. Аstɑ nu însеɑmnă că fіеcɑrе ɑspеct ɑl vіеţіі еstе onlіnе, cі mɑі dеgrɑbă că, іndіfеrеnt dɑcă cіnеvɑ pɑrtіcіpă sɑu nu, еl еstе ɑfеctɑt dе ɑcеst ɑspеct. Dіn pеrspеctіvɑ ɑfɑcеrіlor, іnformɑţіɑ ɑ dеvеnіt unul dіntrе cеlе mɑі dе prеţ bunurі. Аstfеl, sеcurіtɑtеɑ іnformɑţіеі ɑrе... vezi detalii

doc

Proiectarea Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE În perioada de tranziţie la economia de piaţă o importanţă deosebită capătă automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiei. Aceasta se explică prin faptul că în condiţiile actuale procesul de dirijare devine determinant asupra procesului de producţie, iar eficienţa producţiei este direct influenţată de gradul de automatizare a prelucrării datelor. Din acest motiv eliberările şi realizările în acest domeniu sînt un imperativ incontestabil pentru redresarea economiei republicii. Astăzi prin trecerea la societatea informaţională toate statele au şansa de a-şi reînnoi şi rev... vezi detalii

Hopa sus!