Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Sociologie

docx

Divorțul Părinților și Consecințele Sale Asupra Copiilor

Introducere Familia este factorul principal al formării şi socializării copilului; ea reprezintă cadrul funcţional în interiorul căruia sunt îndeplinite etapele întregului ciclu de creştere şi dezvoltare. Universul familiei este un tezaur de relaţii afective pe baza cărora este asigurată satisfacerea unor complexe nevoi, trebuinţe şi aspiraţii; ea modelează personalităţi. Dacă familia reprezintă mediul afectiv şi protector ale creşterii şi dezvoltării copilului, primul grup social în care se manifestă modelele sociabilizării, atunci, dezorganizarea structurii şi funcţionalităţii familiei... vezi detalii

doc

Reprezentări și Percepții ale Populației din România Față de Homosexuali

Capitolul I Perspective teoretice asupra homosexualității 1.1 Etimologia și istoria homosexualității masculine „Homosexualitatea a existat dintotdeauna în istorie, în toate tipurile de societate, în toate clasele sociale şi a supravieţuit aprobării tacite, indiferenţei, ca şi celor mai dure persecuţii. Ceea ce a variat însă enorm este modul în care diferite societaţi au privit homosexualitatea, semnificaţiile pe care i le-au dat şi cum se definesc pe ele însele persoanele implicate în relatii homosexuale” . Etimologie Termenul homosexual are o etimologie neobișnuită, părțile lui compo... vezi detalii

doc

Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit

INTRODUCERE În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte. Însemnătatea contribuţiei resursei de muncă prin intermediul capacităţii sale native de a îmbogăţi cu elemente de inovare, de schimbare tot ce se produce într-o societate validează ideea după care, alături de management şi tehnologie, utilizarea inteligentă a resurselor umane completează setul celor trei vectori de succes, decisivi pentru progresul economico – social În perioada de tranziţie la economia de piaţă, cele două componente – utilizarea efic... vezi detalii

doc

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Argument In Romania pana la aparitia unor legi si norme metodologice speciale pentru prevenirea si combaterea traficului cu fiinte umane (Legea nr.678/2001), activitatile infractionale in domeniu erau incriminate in Codul Penal, sfera acestor activitati fiind mult restransa. De regula, faptele se comiteau numai pe teritoriul tarii noastre. Erau incriminate doar lipsirea de libertate, sclavia, supunerea la munca fortata si proxenetismul. Studiile privind traficul de persoane in Romania includ un numar impresionant de cauze, de la saracie sau lacomie, la discriminare in functie de gen, de etn... vezi detalii

doc

Controlul social realizat de Biserica de la Rusalii prin forme ale asistenței sociale în România anului 2008

Introducere Obiectul acestei lucrări este reprezentat de actiunea controlului social realizat de Biserica crestină neoprotestantă, in societatea contemporană a Romaniei anului 2008. Asa cum vom vedea in cele ce urmează, controlul social realizat in societate isi are rădăcini numeroase in religie, sau in forme incipiente ale acesteia. Este foarte important de inteles, că nu intotdeauna, contrul social realizat de oricine ar fi el, are obligatoriu functia de a face rău si respectiv bine, dar numai de o parte a celor implicati si anume a celor care il initiază, ci mai mult de atat, controlu... vezi detalii

docx

Dezvoltarea socială în comunitățile rurale românești

Privită în cadrul ştiinţelor sociale, sociologia rurală este o disciplină relativ recentă, tânără, ea devenind centenară abia la începutul acestui nou veac şi mileniu. Nu putem susţine însă acelaşi lucru şi despre preocupările şi interesul pentru lumea rurală, cu diversitatea ei umană şi culturală, acestea fiind mult mai vechi. În acest sens, amintim ca premisă importantă în vechime şi preocupări, lucrarea lui Hesiod („Munci şi zile”), dedicată efectelor benefice ale muncii agricole, analizând relaţiile de proprietate în Grecia Antică, regulile care trebuiesc respectate de agricultor pentru... vezi detalii

doc

Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială

INTRODUCERE Obiectivul general al lucrării este de a reflecta atât din punct de vedere teoretic însă mai ales din punct de vedere aplicativ discriminarea, cauzele şi efectele acesteia, modalităţile de combatere şi de diminuare, crearea şi susţinerea egalităţii între oameni indiferent de: vârstă, sex, culoare, apartenenţă politică, orientare sexuală sau anumite anormalii. Metodele de cercetare ştiinţifică utilizate se bazează pe studiul bibliografic, al legislaţiei în vigoare, informaţiilor electronice disponibile în domeniul temei, observarea directă a faptelor şi fenomenelor de discrimin... vezi detalii

doc

Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați

ARGUMENT În contextul finalizării studiilor universitare în domeniul asistenţei sociale, alegerea ca temă de licenţă referirea la tinerii de 18 ani ce părăsesc sistemul de protecţie îşi are fundamentul pe asemănarea propriei vieţi cu cea a acestor tineri. Deţi nu sunt orfan de părinţi, pot spune că am avut aceleaţi probleme ale tinerilor postinstituţionalizaţi iar faptul că la o vârstă înaintată finalizez aceste studii superioare de scurtă durată confirmă atât necesitatea facilitării învăţării pentru toţi tinerii unui ţări cât şi existenţa reuşitei unui program de învăţare/dezvoltare a d... vezi detalii

doc

Terorismul - Studiu de Caz Al-Qaeda

Introducere Lumea de astăzi este caracterizată de competiţia dintre diverşii actori ce evoluează în arena internaţioanală, state şi non-state. Ordinea internaţională actuală cât şi cea previzibilă pentru viitor sunt rezultatul manifestării forţelor şi a definirii tendinţelor acestora în configurarea raporturile de putere pe plan mondial, încadrate fenomenului globalizării cu efectele sale atât pozitive cât şi negative. Cunoaşterea forţelor şi tendinţelor ce acţionează în mediul strategic de securitate este importantă, căci numai pornind de la o analiză realistă a mediului de securitate se ... vezi detalii

docx

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate fi exercitat de indivizi, dacă aceştia nu au primit o educaţie minimă. Nu numai în situaţiile de marginalizare socială, excludere, sărăcie, ci în toate circumstanţele, educaţia este un factor important în dezvoltarea capitalului social şi uman. Copiii trebuie să aibă acces la şcoală, iar părinţii trebuie să le garanteze educaţia, trimiţându-i la şcoală şi ajutându-i în permanenţă. Frecventarea şcolii duce la promovarea unei societăţi mai dezvolta... vezi detalii

doc

Dimensiuni Psihosociale și Organizaționale ale Conducerii Administrației Publice Centrale și Locale

“ Nu le spune oamenilor cum să facă bine lucrurile; spune-le ce să facă şi lasă-i să te surprindă cu rezultatele lor. ” (George S. Patton) În literatura de specialitate întâlmin ideea potrivit căreia cu cât se scrie mai mult despre leadership, cu atât se ştie mai putin. Aşa ne spune James McGregor (1978), un mare specialist în problematica leadership-ului. Leadership-ul, considera el, este “ unul dintre cele mai studiate şi puţin înţelese fenomene de pe pământ ”. În această lucrare voi încerca să fac legătura între conducator şi administraţie publică, având ca bază dimensiunile psihosocia... vezi detalii

docx

Importanța primului vot

Introducere Din timpurile imemorabile ale istoriei si pana in zilele noastre omenirea a dovedit o preocupare constanta fata de organizarea si conducerea politica a structurilor ei comunitare. Chiar daca aceasta preocupare a fost, datorita caracteristicilor variabile ale raporturilor de putere, a factorilor de conjunctura si a nivelului de maturitate pe care societatea l-a atins la un moment dat, mai intensa sau mai slaba, ea n-a inregistrat, practic, niciodata discontinuitati, inscriindu-se, desigur, cu oscilatii evidente, pe linia unei evolutiei totusi ascendente. (Amititeloaie, 2009) Aspi... vezi detalii

doc

De la Imaginea Politică la Cultul Personalității

CAPITOLUL I - O PRIVIRE ASUPRA IMAGINII I.1.Polisemia termenului de imagine Termenul de imagine este atât de folosit, cu tot felul de semnificaţii fără vreo legătură aparentă, încât pare foarte greu să-i dăm o definiţie simplă, care să acopere toate întrebuinţările. Într-adevăr, ce au în comun, la o primă abordare, desenul unui copil, un film, o pictură rupestră sau una impresionistă, inscripţiile, afişele, o imagine mentală, o imagine de pe un timbru, ‘a vorbi prin imagini’ etc.? Cel mai frapant lucru este că, în ciuda diversităţii semnificaţiilor acestui cuvânt, îl înţelegem. Înţelegem ... vezi detalii

doc

Problematica feminismului și a problemelor de gen

„Astfel, fiinţei instinctive de până acum, printr-o pregătire sistematică şi integrală, i se va substitui o fiinţă de iniţiativă.ˮ Calypso Botez Introducere Scriierea unei lucrări de licenţă presupune o experienţă de cunoaştere, autocunoaştere şi de efort de transpunere a cunoştiinţelor referitoare la tema abordată. Aceasta este o lucrare de licenţǎ scrisă cu mult interes şi plăcere pentru subiect, şi implicaţiile lui. Teoria sau mai degrabǎ teoriile care analizeazǎ problematica feminismului şi a politicilor de gen încearcǎ sǎ ofere un rǎspuns urmǎtoarelor întrebǎri: Sunt femeile discri... vezi detalii

docx

Neglijare și abuz emoțional asupra copilului - factori și consecințe psiho-sociale

REZUMAT Prima parte a lucrarii cuprinde prezentarea pe scurt a importantei familiei in educarea si formarea individului, continuand cu factorii perturbatori din cadrul familiei, mai exact prezentarea tipurilor de abuz emotional, tipurilor de violenta intrafamiliala unde victime nu sunt doar copii ci si mamele acestora. La capitolul Metodologia Cercetarii se prezinta CAUZELE care determina acest tip de comportament, cu ajutorul studiilor si teoriilor din domeniul sociologiei si asistentei sociale. Obiectivul nr. 1 - Cauzele care duc la neglijare si abuz emotional Cauza nr. 1 - FAMILIA Fam... vezi detalii

Hopa sus!