Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Tranzacții Internaționale

doc

Politici comerciale internaționale

Introducere În pofida avantajelor sale evidente, liberalizarea schimburilor este un proces de lungă durată căruia i s-a opus o mare rezistenţă. Prin forţa lucrurilor, reformele nu pot avea acelaşi conţinut, nici să se desfăşoare în acelaşi ritm în toate ţările, dar există un singur lucru comun, faptul că ele trebuie să se sprijine pe o politică de schimb şi pe măsuri financiare adecvate. Pentru a trece de la un regim comercial foarte restrictiv la un regim de libertate a schimburilor, e posibil, în primul rind, de a înlocui restricţiile administrative prin taxe vamale sau prin alte măsuri ... vezi detalii

doc

Tranzacții Comerciale Internaționale

Introducere Dezvoltarea afacerilor în lumea de azi se realizează într-un mediu economic, politic, social complex, definit pe două coordonate esenţiale: raportul naţional-internaţional, pe de o parte, şi dimensiunea culturală, pe de altă parte. În ceea ce priveşte prima coordonată, o tendinţă multiseculară a dus la lărgirea progresivă a câmpului de acţiune a firmei pe seama procesului de internaţionalizare şi globalizare a vieţii economico-sociale. Pe cealaltă direcţie, se impune în prezent, recunoaşterea marii diversităţi culturale a lumii şi a necesităţii de a lua în considerare valorile ... vezi detalii

docx

Problematica respectării drepturilor omului în Republica Moldova în calitate de stat membru al ONU

Introducere Drepturile si libertatile fundamentale ale omului reprezinta un ideal comun spre care trebuie sa tinda toate natiunile si toate popoarele lumii. Libertatea si drepturile omului vizeaza educatie, respect stabilirea si promovarea unor legi ale tarii. Fiecare om e liber in felul sau, ceea ce ii defineste valorile sale etice si morale. E liber de a se exprima asa cum doreste, de a-si impartasi ideile, parerile fara frica cuiva. Sigur ca ideea "a te exprima cum doresti" tine cont de anumite valori, precum cele mentionate anterior, fara insulte sau jigniri. Toti oamenii au drepturi, d... vezi detalii

doc

Studiu de caz contractul de Lohn - un susținător fragil al exporturilor românești

Capitolul 1 1. Prezentarea generală a firmei Firma „DELPHI PACKARD ROMÂNIA” SRL situată în Sânnicolaul Mare, Str. Gării nr. 11, a fost înfiinţată în data de 12.12.1996, de către concernul „DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS”. La firma „DELPHI PACKARD ROMÂNIA” SRL se produc cablaje electrice pentru automobile, mai precis: - set fişe de tipul celor utilizate la mijloacele de transport (Opel, Renault, Mercedes); - carcase conector pentru set fişe; - set fişe echipate cu conectori de tipul celor utilizate la mijloacele de transport. In data de 17.03.1997 s-a început construcţia primei hale de prod... vezi detalii

doc

Organizarea și funcționarea sistemului monetar internațional în condițiile crizei financiare actuale

Cаpitolul 1: Considerаţii generаle privind sistemul monetаr internаţionаl 1.1. Conceptul de Sistem Monetаr Internаţionаl Încercãrile de creаre а unui sistem monetаr internаţionаl, precum şi înfiinţаreа аcestuiа sunt strâns legаte de evoluţiа relаţiilor dintre ţãrile lumii, а comerţului, mişcãrilor de cаpitаl, investiţiilor şi а procesului de dezvoltаre economicã. Toаte аcesteа sunt determinаte de nevoiа, pe plаn internаţionаl, а unor reglementãri în mãsurã sã dirijeze trаnzаcţiile dintre stаte şi sã impunã o ordine cаre sã fie respectаtã de toţi pаrticipаnţii în vedereа evitãrii dezechili... vezi detalii

doc

Globalizarea Afacerilor în Transportul Aerian Internațional

CAP.I ABORDĂRI CONCEPTUALE 1.1. Globalizarea - noţiuni generale Transportation is the industry that connects other industries It’s the key to globalization Lawrence H. Summers Secretary, U.S. Department of Treasury International Transportation Symposium, Washington 2002 Nu există o definiţie a globalizării într-o formă universal acceptată, şi probabil nici definitivă. Motivul rezidă în faptul că globalizarea subinclude o multitudine de procese complexe cu o dinamică variabilă atingând domenii diverse ale unei societăţi. Ea poate fi un fenomen, o ideologie, o strategie, sau toate la... vezi detalii

doc

Consultanță Internațională

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Piaţa serviciilor de consultanţă acoperă o arie largă de procese şi relaţii economice de o mare complexitate şi extrem de dinamice, realizate de numeroşi specialişti, cu roluri diferite, care desfăşoară activităţi variate ca profil, amploare şi formă de organizare. Oferta de servicii de consultanţă, se diferenţiază în trei categorii: adresabile persoanelor fizice, adresabile persoanelor juridice sau adresabile atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice. În ultimii ani s-a urmărit evoluţia serviciilor de consultanţă, atât la n... vezi detalii

doc

Finanțarea prin Leasing

INTRODUCERE. Leasingul, prin istoria sa relativ scurtă, este un produs al economiei de piață, rezultat ca urmare a procesului evolutiv de identificare a noi forme de finanțare pentru desfacerea produselor şi a prestărilor de servicii. De mai bine de un secol marile întreprinderi din Europa şi S.U.A au găsit în locațiune un debuşeu interesant pentru producția lor. Ca urmare simpla locație neimplicând inițial decât două persoane, a fost extinsă la operații triunghiulare unificând tehnica închirierii cu cea a creditului. În felul acesta iau naştere noi societăți care disociind folosința de ... vezi detalii

doc

Impactul Publicității Asupra Promovării Comerțului Exterior Românesc

INTRODUCERE Cercetarea ştiinţifică în domeniul publicităţii comerciale reprezintă o provocare ce necesită o amplă analiză sistematică a fenomenelor şi proceselor din economie, de previziune şi programare a acţiunilor, de organizare şi conducere a proceselor economice în contextul promovării comerţului. Lucrarea intitulată Impactul publicităţii asupra promovării comerţului exterior românesc realizează o analiză a stadiului actual al cunoaşterii şi utilizării sistemelor de promovare a comerţului exterior, soluţionează unele probleme şi formulează altele noi, încercând să identifice deficien... vezi detalii

Hopa sus!