Lucrări de licență și disertație pentru domeniul Turism

doc

Rolul mass-mediei în promovarea a două zone cu potențial turistic similar. studiu de caz - Valea Prahovei și Ceahlău-Bicaz

CAP. 1. INTRODUCERE 1.1. Metodologie Realizarea lucrării de faţă “Rolul mass-mediei în promovarea turismului a două zone cu potenţial turistic similar. Studiu de caz: Valea Prahovei şi Ceahlău-Bicaz” a presupus obţinerea unui suport informaţional care să includă o evaluare a patrimoniului turistic al ariilor analizate şi a cererii pentru produsele şi serviciile turistice, un studiu al promovării pe baza mass-mediei a produsului turistic oferit de cele două zone analizate din judeţele Neamţ şi Prahova. Analiza lucrării se constituie într-o cercetare sintetică, ale cărui metodologie a incl... vezi detalii

doc

Căi de rezervare utilizate în structurile de cazare turistică

INTRODUCERE Am realizat aceasta temă pentru a identifica metodele de rezervare utilizate de Motelul Bucium. În altă ordine de idei a fost foarte incitantă ideea de a descoperi şi o altă formă de cazare, decât clasicele hoteluri. Încă un argument în plus este reprezentat de faptul că această unitate de cazare a fost şi oarecum controversată de-al lungul timpului, prin nenumărate schimbări privind proprietarul şi nu numai. Tema este foarte interesantă în contextul în care în zilele noastre există hoteluri care nu fac diferenţa între rezervarea online şi rezervarea prin e-mail. Tocmai di... vezi detalii

docx

Analiza Produsului Turistic al Hotelului Internațional Băile Felix

INTRODUCERE Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu precădere, o problemă de piaţă şi administraţie empirică În timp ce aceste activităţi sunt importante, domeniul este şi mai important Planificarea, dezvoltarea şi politica profiturilor depăşesc aspectele practice şi limitate ale tehnicilor de piaţă În viitor, pregătirea profesioniştilor în domeniul turismului va avea nevoie de stăpânirea şi folosirea ştiinţei acestui sector, singura alternativă pe care s-ar putea fundamenta dezvoltarea producţiei şi evaluarea corectă a industriei turistice Turismul, ca formă populară de exi... vezi detalii

doc

Valorificarea Superioară a Potențialului Turistic al Dunării

REZUMAT Cuvinte cheie –valorificare, eficienţă, produs turistic, ofertă turistică, marketing turistic, poziţionare, promovare Lucrarea de licenţă VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A POTENŢIALUI TURISTIC AL DUNĂRII aduce prin prezentarea efectuată realul potenţial pe care îl aduce fluviul în contextul unei dezvoltării durabile şi care prin frumuseţea şi structura acestuia să contribuie în mod eficient la acştivităţi de prestaţii turistice cu un real aport la viaţa socio-economică a comunităţilor riverane . Totodată lucrarea prezintă flora şi fauna de excepţie a unui parc Naţional Porţile de Fier c... vezi detalii

doc

Analiza activității turistice la SC Parc SA Alba Iulia

CAPITOLUL I ROLUL ŞI IMPORTANŢA TURISMULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Calitatea mare a turismului în realizarea unor efecte sociale şi economice constă în aceea că toate acestea sunt urmarea firească, normală a actului juridic, ele nepresupunând eforturi şi măsuri speciale; în plus, cele mai multe din efecte cunosc valori superioare, greu de obţinut pe alte căi. Trebuie subliniat însă că îndeplinirea de către turism, în condiţii superioare, a menirii sale este posibilă numai în măsura în care întreaga activitate turistică se desfăşoară la un nivel calitativ ridicat. Privit ca activitate eco... vezi detalii

doc

Studii privind serviciile la Hotel Intim

CAPITOLUL I: TURISMUL ŞI PERSPECTIVELE LUI 1.1. Turismul, ramură a economiei naţionale Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu precădere, o problemă de piaţă şi administraţie empirică. În timp ce aceste activităţi sunt importante, domeniul este şi mai important. Planificarea, dezvoltarea şi politica profiturilor depăşesc aspectele practice şi limitate ale tehnicilor de piaţă. În viitor, pregătirea profesioniştilor în domeniul turismului va avea nevoie de stăpânirea şi folosirea ştiinţei acestui sector, singura alternativă pe care s-ar putea fundamenta dezvoltarea producţiei... vezi detalii

docx

Management și operațiuni în cadrul agenției de turism Oltextur

INTRODUCERE Turismul reprezinta prin continutul si rolul sau, un fenomen caracteristic civilizatiei actuale si una din componentele majore ale vietii economice si sociale ce concentreaza interesul unui numar tot mai mare de tari. In ultimii ani, turismul a capatat o amploare tot mai mare, devenind un mijloc modern si eficient de diversificare a cailor de refacere a capacitatii de munca si de petrecere a timpului liber. In prezent, putem vorbi despre o adevarata industrie a turismului care cuprinde activitatea agentiilor de turism, hotelurilor si a firmelor care se ocupa de transportul turis... vezi detalii

docx

Motivarea angajaților în inteprinderi de turism

Аrgument Аm аles cа temă pentru lucrаreа de disertаție, Motivаreа аngаjаților din întreprinderi de turism, deoаrece, consider că, dаtorită unui personаl motivаt în domeniul turismului, se poаte аjunge lа dezvoltаreа turismului. Urmând o fаcultаte în geogrаfie și un mаster în turism, unde аm reușit să-mi аprofundez cunoștințele, îmi doresc foаrte mult să continui și să lucrez în domeniul turismului. Pentru а înțelege cu аdevărаt motivаreа lа locul de muncă este nevoie de mаi mult decît un demers аcаdemic. Eficаcitаteа politicilor de аfаceri depinde de corectitudineа opiniilor despre motivа... vezi detalii

doc

Căi de Valorificare a Produsului Turistic Zona Băile Herculane

INTRODUCERE Odată cu evoluția societății, creșterea productivității muncii sociale, sporesc nevoile oamenilor în legătura fizică și spirituală a existenței lor - folosirea activă a timpului liber devine o nevoie cotidiană, care se amplifică în mod exploziv, trecând treptat în categoria nevoilor fundamentale. În acest context, turismul a devenit o componentă a vieții la care se renunța din ce în ce mai greu, mai ales după o anumită etapă de dezvoltare economică. Turismul a ajuns să ocupe un loc important în modul de viață al unui număr tot mai mare de oameni și în structurile diverselor e... vezi detalii

doc

Rolul amenajării turistice antropice

Introducere Amploarea fluxurilor turistice interne şi internaţionale pune din ce în ce mai multe probleme economice, sociale şi ecologice complexe. Acestea se referă la dezvoltarea şi modernizarea structurilor de primire, la satisfacerea celor mai sofisticate preferinţe ale turiştilor cu condiţionări pe linia folosirii raţionale a resurselor turistice naturale şi antropice. Deşi, într-o primă etapă, turismul a reprezentat un factor de stimulare economică, de protecţie şi conservare a resurselor naturale, în ultimul timp, din ce în ce mai frecvent, se observă situaţii în care creşterea turi... vezi detalii

doc

Influența amenajării interioare a camerei de hotel asupra deciziei de cumpărare la SC Continental Hotels - Drobeta Turnu Seve

INTRODUCERE Turismul este o industrie a viselor şi a frumosului. Este drept, este o industrie subiectivă, deoarece fiecare client are anumite aşteptări. Nu este de ajuns ca totul să fie frumos şi estetic. Trebuie să mai fie şi util. Până la urmă, a face turism poate să însemne artă. Hotelurile cu un design special reprezintă noua dimensiune a turismului, chiar dacă astfel de unitati nu se numară întotdeauna şi printre cele mai scumpe. Abordările curajoase şi soluţiile ieşite din convenţional reprezintă două caracteristici esenţiale. Clientii caută mereu experienţe noi şi asta înseamnă că ... vezi detalii

docx

Impactul Crizei Economice asupra Turismului Litoral în Franța

INTRODUCERE Turismul, conform definiţiei date de Organizaţia Mondială a Turismului (O.M.T.), reprezintă „Activităţile desfăşurate de persoane, pe durata călătoriilor şi sejururilor, în locuri situate în afara reşedinţei obişnuite, pentru o perioadă consecutivă ce nu depăşeşte un an (12 luni), pentru afaceri sau alte motive”. Turismul, privit atât ca activitate economică de tip prestări de servicii cât şi ca modalitate de petrecere a timpului liber într-o manieră care să satisfacă turistul inclusiv din punct de vedere instructiv-educativ, reprezintă unul din domeniile importante ale econom... vezi detalii

doc

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând determinanţii fundamentali ai turismului internaţional care permit cuantificarea legăturii dintre condiţiile economico-sociale şi condiţiile specializării în turism, ca factori generatori ai fluxurilor turistice internaţionale, lucrarea “Serviciile turistice în economia mondială” îşi propune identificarea măsurii în care acest domeniu complex, cel al serviciilor turistice, determină forţele motrice ale economiei mondiale şi conturează direcţiile prin... vezi detalii

doc

Tradiții și Obiceiuri cu Valențe Turistice în Bucovina

INTRODUCERE În cadrul acestui proiect, se tratează regiunea Bucovina, ca fiind o destinație turistică impresionantă și renumită, prin potențialul turistic ridicat care cuprinde numeroase elemente naturale, cultural - istorice și economice. Punctul de plecare a acestui proiect îl constituie stabilirea unor obiective de cercetare: prin ce se caracterizează Bucovina ca fiind o destinație turistică; principalul tip de turism prezent în această zonă; tradițiile, obiceiurile și meșteșugurile tradiționale din această zonă; manifestările culturale; analiza SWOT a zonei Bucovina; propuneri de dezv... vezi detalii

docx

Analiza Economică

INTRODUCERE Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui fenomen în părţile sale componente, precum şi stabilirea factorilor care-l determină. Prin urmare, analiza economică studiază fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute, esenţiale în acest domeniu fiind relaţiile structural-funcţionale şi a celor de cauză –efect. Cu ajutorul metodelor specifice ea apare ca un instrument indispensabil în procesul cunoaşterii, deoarece permite stabilirea st... vezi detalii

Hopa sus!